Maloniai kviečiame į Daugailių seniūnijos salėje eksponuojamą tarptautinio tapybos plenero „Zarasai – ežerų kraštas“ tapybos darbų parodą, kurią pristato Dusetų dailės galerija. Paroda veiks iki kovo 31 d.

UKC Daugailių skyrius

      

Vasario 27 d.  Daugailių seniūnijos salėje buvo atvykęs Anykščių kultūros centro teatras su Slavomiro Mrožeko spektakliu ,,Emigrantai".   Susirinkusiems nuotaikingai vaidino Jonas Buziliauskas ir Linas Pauliukas.

Vasario 19 d. Radeikių krašto bendrijai priklausančiose patalpose skambėjo geros senos ir naujos dainos. Jas atliko vestuvių muzikantai: uteniškiai Rasa ir Gintautas Zitikiai, Valdas Žvinys, Dainius Truskauskas, ansambliai,,Fortūna" ir ,,Basi ant slenksčio'' bei molėtiškiai Giedrius Mikutavičius ir Vitalijus Gaulė. Renginį vedė Valdas Laurinavičius. Renginio organizatoriai- Sudeikių mokykla- daugiafunkcis centras ir Radeikių krašto bendrija. Daugailių seniūnijos darbuotojai stengėsi, kad artistai ir žiūrovai nesušaltų. Į vakarušką susirinkusieji negailėjo aplodismentų.

Utenos kultūros centro Daugailių skyriaus surengtame  Vasario 16-osios minėjime  koncertavo Zarasų rajono Antalieptės saviveiklininkai. Trankias polkas atliko Antalieptės kapela ,,Un tą lieptą" .Skambiai ir gražiai liejosi dainos, dainuojamos vokalinio moterų ansamblio. Abiejų kolektyvų vadovė- Loreta Alaunienė. Į minėjimą susirinkę daugailiškiai negailėjo aplodismentų kaimyninio miestelio saviveiklininkams.

       2024 m. balandžio mėn.

85 m.

ALDONA MACELIENĖ   Taukelių k.

JONAS BARTAŠIUS   Narvydžių k.

80 m.

NIJOLĖ MANIUŠIENĖ Juknėnų k.

  ASYS ANDRAŠIUS Maneičių k.

75 m.

VYTAUTAS JUSIUS Daugailių mstl.

60 m.

VYGANTAS RAUGAS   Maneičių k.

ŽIBUTĖ STAUGIENĖ Daržinių k.

 2024 m. kovo mėn.

95 m.

ANELĖ MAŽLIOKIENĖ   Duobių k.

85 m.

ELVYRA VASIULIENĖ Daugailių mstl.

KAZIMIERAS MISIŪNAS   Radeikių k.

75 m.

VYDA ANDRAŠIENĖ Maneičių k.

ALGIRDAS MALECKAS   Šlepečių k.

DANUTĖ BARTKEVIČIENĖ Daugailių mstl.

KAZIMIERA KUNČIŪNIENĖ Radeikių k.

VANDA KAZLAUSKIENĖ Šlaitų vns.

70 m.

RIMANTAS BIVAINIS Ruklių k.

65 m.

GIEDRĖ EIMUTIENĖ Daugailių mstl.

VALENTAS ČERNIAUSKAS Daugailių mstl.

60 m.

SERGEJUS LABOKAS   Drąsėnų k.

KĘSTUTIS MILIAUSKAS Noliškio k.

55 m.

JŪRATĖ PALIULIENĖ Daugailių mstl.

50 m.

VIDMANTAS GALVYDIS Pliupų k.

RAMŪNAS PETRĖNAS Daržinių k.

LORETA KANAPKIENĖ Daugailių mstl.

RAMŪNĖ KUNDRATAVIČIŪTĖ   Juknėnų k.

2024 m. vasario mėn.

95 m.

SOFIJA SLEPAKOVIENĖ   Daugailių mstl.

80 m.

ALGIRDAS BUDREVIČIUS Narvydžių k.

NATALIJA VALIULIENĖ   Polekniškio k.

75 m.

VIDUTIS PETRĖNAS   Daržinių k.

PETRAS GRUODIS Radeikių k.

65 m.

ROMUALDAS JUOZĖNAS Daugailių mstl.

60 m.

VIDA KLIMAŠAUSKIENĖ Paberžės k.

55 m.

ASTA GRUODIENĖ Narvydžių k.

50 m.

ZITA GUOBUŽIENĖ Gojaus k.

VILMA VALENTINAVIČIENĖ Paberžės k.

VAIDA BARTAŠIŪTĖ Nuodėgulių k.

RAMŪNAS AUDICKAS Daugailių mstl.

 

2024 m. sausio mėn.

90 m.

STEFANIJA MUSTEIKIENĖ   Garnių k.

GENOVAITĖ KANAPKIENĖ Daugailių mstl.

80 m.

BIRUTĖ GREIBUVIENĖ Juknėnų k.

70 m.

ALDONA BIVAINIENĖ   Daugailių mstl.

65 m.

ANTANAS KONDROTAS Gatelių k.

STASYS BAUŠYS Radeikių k.

60 m.

RIMVIDAS NAMAJUŠKA Daugailių mstl.

55 m.

RENATAS PETKUS Ruklių k.

ALGIRDAS JACKŪNAS   Kubilių k.

2023 m. gruodžio mėn.

75 m.

                                                                                                                                                                                                                                               VITALIJA VALERIJA NAVICKIENĖ   Juknėnų k.

65 m.

VIDA STEPONAVIČIENĖ Šlepečių k.

VIRGINIJA ČEBEREKIENĖ Ruklių k.

VYTAUTAS ČEBYLA Nuodėgulių k.

60 m.

RAIMUNDAS MIKULĖNAS Bajoriškių k.

AUŠRA VILUTIENĖ Šikšnių k.

SAULIUS UDRA Ruklių k.

55 m.

AIVARAS ŠVILPA Daugailių mstl.

REMIGIJUS BARTUSEVIČIUS Mikolojūnų k.

 

2023 m. lapkričio mėn.

80 m.

BRONĖ JASINSKIENĖ Daugailių mstl.

GENOVAITĖ MECELICIENĖ Garnių k.

75 m.

DANUTĖ KUNČIUVIENĖ Juknėnų k.

REGINA GARUNKŠTIENĖ Maneičių k.

55 m.

DALIA ZINKEVIČIENĖ   Juknėnų k.

VYGANTAS MUSTEIKIS Juknėnų k.

KĘSTUTIS MĖLYNIS Zastrono k.

2023 m. spalio mėn.

85 m.

ANTANAS MEDINIS Šlepečių k.

80 m.

MARIJONA VIŠUMIRSKIENĖ Ruklių k.

ADELĖ LABUCKIENĖ Paberžės k.

70 m.

GINTAUTAS KAZLAUSKAS Radeikių k.

65 m.

PRANAS KRAUJALIS Daugailių mstl.

RAMUTĖ ŠEIKIENĖ Daugailių mslt.

ALGIRDAS ANIUKŠTIS Paberžės k.

60 m.

ROMUALDAS KLIBAS Duobių k.

AUDRONĖ BAGDONIENĖ Voliškio k.

55 m.

JOVITA JACKŪNIENĖ   Kubilių k.

50 m.

AUDRONĖ VAIKUTIENĖ   Daugailių mstl.

TANIA ARMANAVIČIENĖ   Juknėnų k.

ALVYDAS MOTIEJŪNAS Taukelių k.

2023 m. rugsėjo mėn.

70 m.

ALVYDAS DAVAINIS Zastrono k.

VILIUS BAGDONAS Voliškio k.

65 m.

SIGITAS MECELICA   Pakryžės k.

BALYS SADOVAS Daugailių mstl.

ALDONA ŽIBIENĖ Naujakiemio k.

60 m.

DALIA MECELICIENĖ Daugailių mstl.

55 m.

EIMANTAS VAIKUTIS   Daugailių mstl.

IRMANTAS KIŠŪNAS Radeikių k.

50 m.

VALDAS BERNOTAS Radeikių k.

REMIGIJUS GRUODIS Radeikių k.

 

2023 m. rugpjūčio mėn.

90 m.

VALERIJA JURKEVIČIENĖ Radeikių k.

75 m.

PRANĖ JURGILIENĖ Juknėnų k.

ALDONA MARTINĖNIENĖ Radeikių k.

70 m.

DANUTĖ VAITĖNIENĖ Daugailių mstl..

65 m.

LAIMA GRIŽIENĖ   Radeikių k.

BRONIUS BIRIULINAS Šlepečių k.

60 m.

GINTAUTAS STEPONAVIČIUS Pakryžės k.

JUOZAPAS VEDRICKAS   Noliškio k.

DŽIULJETA SINICIENĖ   Šlepečių k.

ANICETAS ŽIULPA Juknėnų k.

55 m.

EUGENIJUS BABACHINAS   Nečėnų k.

DALIUS BUROKAS Maneičių k.

VIOLETA PALUJANSKIENĖ Gatelių k.

POVILAS ISAKAS Juknėnų k.

 

2023 m. liepos mėn.

85 m.

VERONIKA LAURINAVIČIENĖ   Kubilių k.

JULIJA RAMOŠKIENĖ   Ruklių k.

75 m.

VILĖ SIRVYDIENĖ   Radeikių k.

70 m.

NIJOLIA GRUODIENĖ   Radeikių k.

PIOTRAS GUDALEVIČIUS   Zastrono k.

65 m.

VILIJA ŠAKALIENĖ   Radeikių k.

JUOZAS ŽIŽYS   Pliupų k.

SAULIUS ŽIUPKA   Gatelių k.

60 m.

ROMAS KAKANIS Radeikių k.

REGINA PUMPUTYTĖ Juknėnų k.

DANGUOLĖ STEPANAVIČIENĖ Juknėnų k.

JOLANDA SHCHERBAK  Juknėnų k.

55 m.

GIEDRIUS GABRYS Antandrajos k.

SAULIUS AVDEJEV Garnių k.

RAIMONDAS JURELĖ Antandrajos k.

50 m.

DARIUS NARBUTAS Pakryžės k.

VIRGILIJUS PETRULIONIS Antandrajos k.

2023 m. birželio mėn.

85 m.

STASĖ PILKAUSKIENĖ   Duobių k.

70 m.

NINA DAUKŠIENĖ   Radeikių k.

65 m.

ALDONA GRIŽIENĖ Pakryžės k.

ANA VAIČIŪNIENĖ Juknėnų k.

60 m.

GINTAUTAS MINUTKA   Garnių k.

VYGAUDAS JUKNELIS Duobių k.

55 m.

LEDINA VAPSVIENĖ   Radeikių k.

50 m.

DAIVA RYBAKOVIENĖ Bajoriškių k.

GIEDRIUS KARTANAS Maneičių k.

 

2023 m. gegužės mėn.

80 m.

ALEKSANDRAS BOČYS   Daugailių mstl.

65 m.

DANGUOLĖ KRIŽINAUSKIENĖ   Antandrajos k.

60 m.

ALMA ČEKANAUSKIENĖ Juknėnų k.

INA JANAVIČIENĖ Garnių k.

50 m.

ALMA ISAKIENĖ   Juknėnų k.

VAIDOTAS GRUODIS Radeikių k.

LIUCIJA SAKALAUSKIENĖ Antandrajos k.

2023 m. balandžio mėn.

65 m.

ALDONA MARTANIENĖ Daugailių mstl.

60 m.

RITA BALTUŠKAITĖ Daugailių mstl.

ARŪNAS ŠINKŪNAS Daugailių mstl.

55 m.

RASA BARTUSEVIČIENĖ Mikolojūnų k.

VALDAS BUDREVIČIUS Narvydžių k.

50 m.

REMIGIJUS SAKALYS Daugailių mstl.

KASTYTIS GUSAKOVAS Daugailių mstl.

 

2023 m. kovo mėn.

90 m.

ANTANINA VAPSVIENĖ   Radeikių k.

85 m.

ONA ŠUMINIENĖ Daugailių mstl.

70 m.

VYTAUTAS KLIMAS   Daugailių mstl.

65 m.

GRAŽINA MASIJAUSKIENĖ Daržinių k.

ALBERTAS NAMIKAS Kubilių k.

PETRAS MARTANAS Daugailių mstl.

RIČARDAS ČEKANAUSKAS Šlepečių k.

60 m.

OLGA ALELIŪNIENĖ Radeikių k.

ONUTĖ GRIGALIŪNIENĖ Daugailių mstl.

STASYS PARŠIŪNAS Mikolojūnų k.

55 m.

VALDAS GRAUŽINIS Mikolojūnų k.

GYTIS MIŠKELIŪNAS Janapolio k.

RITA MAIGIENĖ Radeikių k.

50 m.

NERIJUS KASPARAVIČIUS Gatelių k.

DAINIUS GUIGA Radeikių k.

GINTAUTAS PURKINAS Maneičių k.

2023 m. vasario mėn.

80 m.

ANGELĖ AUGUSTINAVIČIŪTĖ   Juknėnų k.

STASĖ MAŽELIENĖ Mikolojūnų k.

75 m.

JANINA SAVICKIENĖ Radeikių k.

70 m.

VERONIKA MIŠKELIŪNIENĖ Janapolio k.

MARIJONA GEČIENĖ Degsnio k.

55 m.

LAIMUTĖ KAVOLĖLIENĖ Radeikių k.

50 m.

SONATA SUJAVIČIENĖ Juknėnų k.

VAIDAS AUDICKAS Daugailių mstl.

2023 m. sausio mėn.

95 m.

ADĖLĖ ŠAPOKIENĖ   Taukelių k.

90 m.

JUOZAPAS MINUTKA   Garnių k.

85 m.

ELENA ALMA KAIREVIČIENĖ Ruklių k.

80 m.

JANINA KANAPECKIENĖ   Antandrajos k.

JULIJA DANUTĖ JURELIENĖ Daugailių mstl.

75 m.

JONAS KUZNECOVAS   Nečėnų k.

70 m.

ALGIRDAS PAMPUŠKA Juknėnų k.

KSENIJA KUZNECOVA   Nečėnų k.

65 m.

ALMA ŽIŽIENĖ  Pliupų k.

PETRAS GRIŽAS Radeikių k.

60 m.

LAIMA BALAIŠIENĖ Daugailių mstl.

55 m.

VISVALDAS MASIULIS Bajoriškių k.

VIDAS PURVINIS   Juknėnų k.

50 m.

ROSETA ŠAKALIENĖ Radeikių k.

 

2022 m. gruodžio mėn.

75 m.

BRONISLAVA MALECKIENĖ   Šlepečių k.

70 m.

STASĖ PALIONIENĖ Juknėnų k.

ROMALDAS MIŠKINIS   Paberžės k.

DANUTĖ BŪGIENĖ Duobių k.

65 m.

VALDA BERTAŠIENĖ Radeikių k.

60 m.

VALDAS STANKEVIČIUS   Daugailių mstl.

55 m.

ARŪNAS MUSTEIKIS Garnių k.

 

2022 m. lapkričio mėn.

95 m.

MARTYNAS KAKANIS Radeikių k.

85 m.

BRONIUS GRIGALIŪNAS Maneičių k.

65 m.

RIMA PAKAJAVIENĖ Radeikių k.

60 m.

RITA RUDOKIENĖ Juknėnų k.

55 m.

GIEDRIUS GRIGALIŪNAS   Daugailių mstl.

SAULIUS LEŠČINSKAS Šikšnių k.

2022 m. spalio mėn.

80 m.

MILDA KAUZIENĖ   Šlepečių k.

65 m.

LAIMUTĖ LIAUDANSKIENĖ Šlepečių k.

POVILAS MAZŪRA   Daugailių mstl..

60 m.

VIDAS RAMOŠKA Radeikių k.

RIMA RAMOŠKIENĖ   Radeikių k.

GRAŽINA RAMOŠKIENĖ Radeikių k.

55 m.

VYTAUTAS BARKUS   Antilgės k.

50 m.

AIDA ŠATKUVIENĖ Juknėnų k.

DAIVA PILIPAVIČIENĖ Juknėnų k.

 

2022 m. rugsėjo mėn.

85 m.

ALDONA IVONIENĖ   Daugailių mstl.

ONA DICEVIČIENĖ   Juknėnų k.

80 m.

ALDONA GRAŽYTĖ   Radeikių k.

LAIMUTĖ ONA SIRVYDIENĖ   Radeikių k.

65 m.

BIRUTĖ JANINA PAŠKEVIČIENĖ Nuodėgulių k.

JONAS GUOBYS   Drąsėnų k.

55 m.

OVIDIJUS BALANOŠKA   Radeikių k.

ERNESTAS VALIULIS   Narutiškio vs.

50 m.

AUŠRA KARVELIENĖ Daugailių mstl.

JONAS KAZLAUSKAS Šlaitų vs.

2022 m. rugpjūčio mėn.

80 m.

ELENA ŠUMINIENĖ   Daugailių mstl.

75 m.

LEONORA INDRAŠIENĖ   Daugailių mstl.

60 m.

ALVYDAS RAŠKEVIČIUS   Juknėnų k.

DANUTĖ TILINDIENĖ Radeikių k.

50 m.

RENATA SKISTIMIENĖ   Juknėnų k.

JURIJUS MELNIČIUKAS Aantandrajos k.

 

2022 m. liepos mėn.

90 m.

IRENA STEFANIJA LUMPICKIENĖ   Pikčiūnų k.

70 m.

VYTAUTAS KUČINSKAS   Taukelių k.

LIONIUS LAGŪNAS   Radeikių k.

ALDONA NELIUPŠIENĖ   Radeikių k.

DANUTĖ LABEIKIENĖ   Antandrajos k.

65 m.

DALYTĖ RAMOŠKIENĖ Daugailių mstl.

ALBINAS AUGUSTAITIS   Radeikių k.

60 m.

ANTANAS GASIULIS  Radeikių k.

55 m.

ARŪNAS SAVICKAS Radeikių k.

ROLANDAS KARVELIS   Daugailių mstl.

50 m.

VIDA VAIKUTIENĖ Drąsėnų k.

 

2022 m. birželio mėn.

85 m.

ALDONA ONA NORKŪNIENĖ   Mikolojūnų k.

70 m.

VILIUS BŪGA   Duobių k.

JONAS DRINGELIS   Nuodėgulių k.

65 m.

DMITRIJUS SINICINAS   Radeikių k.

PULGERIJA MITALIENĖ Pikčiūnų k.

VYGANDAS VENSLOVAS Maneičių k.

55 m.

AUŠRA BALANOŠKIENĖ   Radeikių k.

50 m.

VIOLETA BUDREVIČIENĖ   Narvydžių k.

RAIMUNDAS ASTRAUSKAS Juknėnų k.

RASA MIŠKINIENĖ Juknėnų k.

 

2022 m. gegužės mėn.

85 m.

MARIJONA KAZLAUSKAITĖ   Ruklių k.

ONA LAIMUTĖ VENSLOVIENĖ   Kubilių k.

GENOVAITĖ MEDINIENĖ   Šlepečių k.

65 m.

RIMANTA PETRAUSKIENĖ   Daugailių mstl.

KAZYS PAPIRTIS Radeikių k.

PERTAS LELEIVA Paberžės k.

60 m.

STASYS GRIGALIŪNAS Bajoriškių k.

55 m.

ALGIS KONDRATAVIČIUS   Juknėnų k.

SIGITAS MUSTEIKIS   Polekniškio k.

VIDA RASTENIENĖ   Radeikių k.

50 m.

GIEDRIUS VYŠNIAUSKAS   Narutiškio k.

 

2022 m. balandžio mėn.

75 m.

INA GAIŽIENĖ   Bajoriškių k.

70 m.

ELENA VARNIENĖ Radeikių k.

60 m.

ALGIRDAS BIRIULINAS Šlepečių k.

DANGIRA NARBUTIENĖ Pakryžės k.

 

2022 m. kovo mėn.

85 m.

LEONORA BRONISLAVA LUMBIENĖ   Žadavainių k.

80 m.

BIRUTA SINICINA Radeikių k.

JULIJA VAIKUTIENĖ Juknėnų k.

65 m.

BIRUTĖ MIKUTAVIČIENĖ Juknėnų k.

60 m.

LIUDMILA BALČIŪNIENĖ Daugailių mstl.

VIDA DAMBRAUSKIENĖ Daugailių mstl.

55 m.

JOLITA TAMOŠIŪNIENĖ Radeikių k.

ALGIRDAS TAMOŠIŪNAS Radeikių k.

50 m.

SVAJŪNAS PEČIŪRA Ruklių k.

RIMA LANIAUSKAITĖ Bajoriškių k.

ROMAS KANAPKA Daugailių mstl.

2022 m. vasario mėn.

90 m.

ELVYRA KAŠALYNIENĖ Bajoriškių k.

STANISLAVA ELEONORA PAKALNIENĖ Radeikių k.

85 m.

VERONIKA GENOVAITĖ PEČIŪRIENĖ Ruklių k.

80 m.

ALBINA VALĖ MEDINIENĖ Paberžės k.

JANINA ZABARAUSKIENĖ Daugailių mstl.

75 m.

STASĖ DIKMANIENĖ Paberžės k.

65 m.

DANGUOLĖ ALEKNIENĖ Šikšnių k.

60 m.

NERONAS ŠINKŪNAS Šlepečių k.

BRONIUS RASTENIS   Radeikių k.

VILIUS ŠAKALYS Radeikių k.

55 m.

JONAS LUKŠTAS Ruklių k.

50 m.

VIKTORAS VALENTINAVIČIUS Paberžės k.

  

 

2022 m. sausio mėn.

90 m.

ALBINA GRIGALIŪNIENĖ   Maneičių k.

80 m.

ALBINAS BUKELSKIS   Drąsėnų k.

EMILIJA ŠLEPETIENĖ Radeikių k.

75 m.

GRAŽINA BUDREVIČIENĖ Narvydžių k.

70 m.

ALMUTĖ GRUODIENĖ Radeikių k.

65 m.

LAIMUTĖ ŠEDUIKIENĖ Paberžės k.

60 m.

LIONĖ KUZMICKIENĖ   Juknėnų k.

RAIMUNDAS RAMOŠKA Radeikių k.

ŽILVINAS ŽIČKUS Ruklių k.

55 m.

ALGIS PALUJANSKAS Gatelių k.

50 m.

VIRGINIJUS BUDRYS Šlepečių k.

ANTANAS DIDŽIOKAS Daugailių mstl.

 

2021 m. gruodžio mėn.

85 m.

GENOVAITĖ DRAZDAUSKIENĖ Daugailių mstl.

STANISLAVA STANKEVIČIENĖ Daugailių mstl.

75 m.

RŪTA TARULIENĖ Daugailių mstl.

70 m.

VYTAUTAS SKOROCHODOVAS Ruklių k.

65 m.

IRENA PAPIRTIENĖ Radeikių k.

60 m.

ALVIDAS NAVIKAS Maneičių k.

55 m.

AUDRONĖ PILIPAVIČIENĖ Juknėnų k.

50 m.

LINA ŠABŪNIENĖ Bajoriškių k.

2021 m. lapkričio mėn.

95 m.

ALFONSAS SKUJA Salų vs.

90 m.

VANDA KAKANIENĖ Radeikių k.

85 m.

DANUTĖ BRONISLAVA BLAŽIENĖ Radeikių k.

80 m.

ALMA PETRAVIČIENĖ Daugailių mstl.

65 m.

KĘSTUTIS PIPINĖ Ruklių k.

NIJOLĖ BILIŪNIENĖ Noliškio k.

DANUTĖ DUDONIENĖ Juknėnų k.

60 m.

LIUDMILA GUDAITIENĖ Juknėnų k.

RIMANTAS GVOZDAS Daugailių mstl.

55 m.

KATIA BOTOVA Degsnelės k.

 

 

2021 m. spalio mėn.

80 m.

BIRUTĖ BUDRIENĖ   Šlepečių k.

ONA TARULIENĖ     Radeikių k.

75 m.

VALENTAS KURMIS Kubilių k.

60 m.

VYGANTAS MERKYS   Nuodėgulių k.

ALMIRAS BRAŽĖNAS   Daugailių mstl.

STASYS DERVINIS   Daugailių mstl.

RIMANTAS KUNČIUS   Juknėnų k.

55 m.

GINTAUTAS MEDINIS Daugailių mstl.

50 m.

VYGANDAS SĖLIUKAS Daugailių mstl.

 

2021 m. rugsėjo mėn.

85 m.

PETRAS NORKŪNAS   Mikolojūnų k.

80 m.

VANDA MANIUŠIENĖ Šiožinių k.

75 m.

RIMANDA ELENA GAIGALIENĖ Ruklių k.

70 m.

VILIUS VARNAS Radeikių k.

55 m.

DANGUOLĖ KIMSIENĖ Daugailių mstl.

2021 m. rugpjūčio mėn.

85 m.

PETRAS ALGIRDAS STANKEVIČIUS     Daugailių mstl.

STANISLAVA KIŠŪNIENĖ     Radeikių k.

80 m.

PRANAS PETRAVIČIUS         Daugailių mstl.

70 m.

STASYS PALIUNIS                   Daugailių mstl.

65 m.

DONATAS BALAIŠIS              Daugailių mstl.

60 m.

JONAS ŠAKĖNAS                     Radeikių k.

LIONĖ KRAUJALIENĖ             Daugailių mstl.

VYGANTAS PETKEVIČIUS     Daugailių mstl.

TOMAS ŽIŪRAITIS                   Daugailių mstl.

55 m.

ALGIRDAS VAPSVA                 Radeikių k.

50 m.

VAIDA VYŠNIAUSKIENĖ       Narutiškio k.

2021 m. liepos mėn.

75 m.

ANTANAS GRIŽILAS Daugailių mstl.

JELENA DORONDOVA Juknėnų k.

70 m.

ZOSĖ VĖŽIENĖ Daugailių mstl.

NATALIJA IVANOVA Daugailių mstl.

65 m.

ALDONA LABOKIENĖ Drąsėnų k.

ALGIMANTAS PETRĖNAS Daržinių k.

60 m.

VACLOVAS STEPANAVIČIUS Juknėnų k.

VALENTINA ARDIŠAUSKIENĖ Daugailių mstl.

JONAS JUODVALKIS Voliškio k.

ALOYZAS ALELIŪNAS Radeikių k.

55 m.

RAMUNĖ ČIEGIENĖ Paberžės k.

 

2021 M. BIRŽELIO MĖN.

90 m.

BRONĖ MALAIŠKIENĖ       Daugailių mstl.

85 m.

ALDONA MERKIENĖ        Nuodėgulių k.

80 m.

JONAS ZABARAUSKAS        Daugailių mstl.

70 m.

ALVYDAS KAZLAS      Daugailių mstl.

65 m.

VASILIJUS JASAS        Antandrajos k.

60 m.

ALDONA PETRĖNIENĖ        Daržinių k.

VIRGINIJA AUGUSTINIENĖ    Radeikių k.

55 m.

ROLANDAS MECELICA         Daugailių mstl.

LAIMUTIS GRUODIS          Maneičių k.

VILMA GASIULIENĖ           Radeikių k.

50 m.

ARVYDAS GAIDYS            Pakryžės k.

 

2021 m. gegužės mėn.

85 m.

JUOZAS BOLESLOVAS GAIŽYS           Bajoriškių k.

80 m.

VANDA SOFIJA MINUTKIENĖ               Šiožinių k.

75 m.

JONAS ALGIRDAS JURGELĖNAS         Daugailių mstl.                          

PETRAS VASIULIS                                   Daugailių mstl.

70 m.

RENIA SINICINYTĖ                                 Ruklių k.

MARIJA MELNIČIUKA                           Antandrajos k.

REGINA TRAINAUSKAITĖ                   Paberžės k.

60 m.

ALA GODLIAUSKIENĖ                          Narvydžiių k.

55 m.

GRAŽINA ULEVIČIENĖ                          Radeikių k.

VIRGILIJA MEDINIENĖ                          Daugailių mstl.

 

2021 m. balandžio mėn.

80 m.

LEOKADIJA NASAVIČIŪTĖ                   Narutiškio k.

IRENA NAGELIENĖ                                 Daugailių mstl.

VYTAUTAS STEPONAVIČIUS               Šlepečių k.

75 m.

STASĖ ROTAUTIENĖ                             Radeikių k.

BRONIUS AUDICKAS                             Daugailių mstl.

70 m.

JUOZAS GUIGA                                         Radeikių k.

STANISLAVA RIBOKIENĖ                     Daugailių mstl.

65 m.

LEONAS GALVANAUSKAS                  Daugailių mstl.

60 m.

JONAS JACKŪNAS                                  Kubilių k.

55 m.

SVETLANA DERVINIENĖ                       Daugailių mstl.

VALDAS KATINAS                                   Šlepečių k.

GIDAS PILIPAVIČIUS                               Juknėnų k.

RIMANTAS VAIKUTIS                             Drąsėnų k.

VYTAUTAS BURKŠAITIS                       Daugailių mstl.

FAMAIDA JACKŪNIENĖ                         Kubilių k.

 

2021 m. kovo mėn.

85 m.

BRONISLAVA ČEBURNIENĖ                   Juknėnų k.

80 m.

RITA ŽIŪRAITIENĖ                                  Daugailių mstl.

70 m.

JANINA STEPONAVIČIENĖ                     Šlepečių k.

65 m.

VERA BAGDONIENĖ                                 Ruklių k.

50 m.

EDITA LIPINSKIENĖ                                  Bajoriškių k.

2021 m. vasario mėn.

85 m.

JADVYGA GUMBRIENĖ                           Garnių k.

80 m.

VANDA GENOVAITĖ BIRŽINIENĖ        Daugailių mstl.

75 m.

VANDA SKVARČINSKIENĖ                    Radeikių k.

70 m.

VALDIMANTAS PIRAGIS                         Radeikių k.

65 m.

RIČARDAS KRIŽINAUSKAS                  Antandrajos k.

KĘSTUTIS GIRČYS                                   Antilgės k.

DANUTĖ GALVANAUSKIENĖ               Daugailių mstl.

60 m.

RIMAS GUDAITIS                                   Juknėnų k.

ARTŪRAS DIJOKAS                               Kubilių k.

KĘSTUTIS ŠAKĖNAS                            Daržinių k.

STASYS JURKUS                                    Radeikių k.

VYTAUTAS DAMULIS                           Ruklių k.

55 m.

DAINA ŠAKĖNIENĖ                              Radeikių k.

2021 m. sausio mėn.

80 m.

SKIRMUTIS SIRVYDIS                         Radeikių k.

75 m.

DANIUS FABIJONAS ROTAUTAS       Radeikių k.

GAILUTĖ ŽURAUSKIENĖ                     Ruklių k.

70 m.

ALBINAS STANKEVIČIUS                   Radeikių k.

65 m.

KAZYS MIKUTAVIČIUS                     Juknėnų k.

60 m.

BIRUTĖ KARALIENĖ                           Radeikių k.

55 m.

DEIMANTAS KAZOKAS                     Radeikių k.

RIMANTAS GUMBRYS                      Garnių k.

GINTAUTAS GRUODIS                       Narvydžių k.

50 m.

JOLANTA MUSTEIKIENĖ                 Garnių k.

 

2020 M. GRUODŽIO MĖN.

85 m.

LINAS LEONAS KANAPECKAS                             Antandrajos k.

VLADISLAVA STEPONAVIČIENĖ                         Radeikių k.

JULIS MANIUŠIS                                                         Šiožinių k.

75 m.

DANIUS VIBURYS                                                     Daugailių mstl.

STASYS URBANAVIČIUS                                         Mikolojūnų k.

BRONIUS MEIDUS                                                     Kubilių k.

70 m.

ALFONSAS GEČAS                                                  Degsnio k.

65 m.

ELVYRA JANUŠKEVIČIENĖ                                 Duobių k.

60 m.

LILIJA GASIULIENĖ                                               Radeikių k.

55 m.

ALMANTAS BRAŽĖNAS                                        Daugailių mstl.

VIRGINIJA PURVINĖ                                               Juknėnų k.

ARŪNAS VALIULIS                                                 Narutiškio k.

50 m.

ASTA ANDRAŠIŪTĖ                                                  Maneičių k.

 

 

 2020 M. LAPKRIČIO MĖN.

95 m.

ANTANAS KULBAUSKAS                           Daugailių mstl.

75 m.

GENOVAITĖ GRUODIENĖ                         Radeikių k.

50 m.

INA MEIDUVIENĖ                                         Duobių k.

RAMUNĖ KATINIENĖ                                  Šlepečių k.

 

2020 M. SPALIO MĖN.

80 m.

JONAS LABUCKAS                                     Paberžės k.

65 m.

VIJOLETA SADOVIENĖ                             Daugailių mstl.

55 m.

ZENONAS GASIULIS                                 Radeikių k.

 

 

2020 M. RUGSĖJO MĖN.

85 m.

EVALDAS ŽIŪRAITIS                                  Daugailių mstl.

70 m.

NIJOLĖ KASPARAVIČIENĖ                      Šlepečių k.

65 m.

TATJANA JAKUTIENĖ                                 Ruklių k.

60 m.

GALINA STUNŽĖNIENĖ                              Daugailių mstl.

GEDVYDAS AVDEJEVAS                             Garnių k.

55 m.

VIDA GRIGALIŪNIENĖ                               Bajoriškių k.

50 m.

ROLANDAS MEIDUS                                   Kubilių k.

 

 

 

2020 M. RUGPJŪČIO MĖN.

90 m.

EUGENIJA MECELICIENĖ                         Pakryžės k.

85 m.

ELENA ŠAKĖNIENĖ                                      Daržinių k.

STANISLAVA MEIDUVIENĖ                      Juknėnų k.

80 m.

MILDA TEKLĖ KNYVIENĖ                      Žadavainių k.

70 m.

ARVYDAS BULKA                                     Daugailių mstl.

DANUTĖ NAVIKIENĖ                               Maneičių k.

VYTAUTAS VILUTIS                                Degsnio k.

60 m.

ANATOLIJUS PLOTNIKOVAS              Vajasiškio k.

HENRIKAS RAMOŠKA                             Radeikių k.

STANISLOVAS STEPONAVIČIUS         Šlepečių k.

55 m.

MINDAUGAS KIMSA                               Daugailių mstl.

JOLITA BRAŽĖNIENĖ                           Daugailių mstl.

REGIMANTAS KVEŠKEVIČIUS                           Garnių k.

50 m.

JOLITA GABRIENĖ                                 Antandrajos k.

JOHN   URPANI                                       Narvydžių k.

 

 

2020 M. LIEPOS MĖN.

95 m.

BRONĖ NAVADNIČĖNIENĖ     Radeikių k.

70 m.

ČESLOVAS DAUKŠAS               Radeikių k.

VYTAUTAS KUNČIUS               Pikčiūnų k.

             Viktoras Ivanovas                Daugailių mstl.            

 

65 m.

JONAS DRISKIUS                             Juknėnų k.

BRONISLOVAS PAŠKEVIČIUS     Nuodėgulių k.

60 m.

VALENTINAS BALČIŪNAS         Daugailių mstl.

REGINA DRINGELIENĖ               Nuodėgulių k.

55 m.

DANUTĖ JURKIENĖ                   Radeikių k.

50 m.

LINA PAKALNIENĖ                        Bajoriškių k.

JOLANTA ŠINKŪNIENĖ             Daugailių mstl.

AUŠRA PURLIENĖ                       Taukelių k.

DARIUS GREIBUS                       Juknėnų k.

ARŪNAS MUSTEIKIS                 Polekniškio k.

 

2020 M. BIRŽELIO MĖN.

85 m.

ONA KŠČENAVIČIENĖ       Daugailių mstl.

75 m.

ANTANAS ŠUMINAS             Daugailių mstl.

RIMANTAS DIKMANAS       Paberžės k.

65 m.

REGINA MAŽLIOKIENĖ       Daugailių mstl.

60 m.

VALĖ KLIMIENĖ                   Daugailių mstl.

ALGINA ČEBYLIENĖ           Nuodėgulių k.

55 m.

VAIDA RAŠKEVIČIENĖ       Juknėnų k.

 

2020 M. GEGUŽĖS MĖN.

90 m.

ONA TAMOŠIŪNIENĖ       Žadavainių k.

85 m.

ELENA BUKELSKIENĖ       Drąsėnų k.

70 m.

STASĖ DŪDIENĖ                  Radeikių k.

65 m.

LIONĖ ZDANAVIČIENĖ     Voliškio k.

IRENA SAKALIENĖ           Daugailių mstl.

JOLITA SODIENĖ                Daugailių mstl.

60 m.

VIRGINIJA STANKEVIČIENĖ     Juknėnų k.

RIMAS EIMUTIS                     Daugailių mstl.

DANUTĖ JAKŠTIENĖ             Radeikių k.

55 m.

VIDMANTAS JUCIŪNAS     Duobių k.

GIEDRA MILIAUSKIENĖ   Noliškio k.

VILMANTAS KLIBAS         Nuodėgulių k.

50 m.

VITAS KAZLAUSKAS       Daugailių mstl.

 

 

2020 M. BALANDŽIO MĖN.

 

80 m.

GENĖ VAIKUTIENĖ                             Daugailių mstl.

EMILIJA VITALIJA VALIENĖ             Šiožinių k.

75 m.

JUOZAS GILYS                                     Radeikių k.

70 m.

IRENA BANACHIENĖ                         Bajoriškių k.

60 m.

ALDONA GRIŽIENĖ                           Radeikių k.

GINTARAS ŽIČKUS                             Ruklių k.

55 m.

ELIGIJUS KONDROTAS                     Radeikių k.

DIANA PETRAŠIŪNIENĖ                  Juknėnų k.

RYTIS PUTNA                                     Maneičių k.

RIMA VAŠKEVIČIENĖ                       Daugailių mstl.

 

 

2020 M. KOVO MĖN.

70 m.

RIMGAUDAS STASIULIONIS           Maneičių k.

60 m.

ALGIRDAS KVEDARAS                     Daugailių mstl.

KAZIMIERAS STANKEVIČIUS           Juknėnų k.

JANINA ŠAPOKIENĖ                           Garnių k.

50 m.

ALMANTAS PETRĖNAS                    Daržinių k.

JULIJA KAMINSKIENĖ                       Daugailių mstl.

                       VALDAS KŠČENAVIČIUS                  Daugailių mstl.                      

 

2020 M. VASARIO MĖN.

95 m.

VERONIKA KARLIENĖ                       Drąsėnų k.

85 m.

VLADISLAVA BARONIENĖ               Daugailių mstl.

ONA DRISKUVIENĖ                           Daržinių k.

70 m.

PRANAS DAVAINIS                           Zastrono k.

KĘSTUTIS PAKALNIS                       Daugailių mstl.  

ALDONA PAKALNIENĖ                     Daugailių mstl.

65 m.

JUOZAS DAVAINIS                             Zastrono k.

55 m.

ALVIDAS VAPSVA                             Radeikių k.

VIDMANTAS GRIGALIŪNAS           Bajoriškių k.

50 m.

RAIMUNDAS SUJAVIČIUS                Juknėnų k.

DAINIUS SIRVYDIS                             Radeikių k.

 

 

2020 M. SAUSIO MĖN.

90 m.

ALDONA LUKŠIENĖ                       Ruklių k.

85 m.

GENOVAITĖ MIKALAUSKIENĖ   Kubilių k.

75 m.

VALĖ JURGELĖNIENĖ                  Daugailių mstl.

                                                                                                                                                                    STASĖ LUKAUSKIENĖ                     Radeikių k.

KAZYS DRUTEIKA                         Radeikių k.

70 m.

JANINA PETRĖNIENĖ                   Daržinių k.

65 m.

GRAŽINA KUVEIKIENĖ               Daugailių mstl.

DANIELIUS VAITKEVIČIUS         Šlepečių k.

55 m.

ALMIRA GVOZDIENĖ                    Daugailių mstl.

JURGITA KAZOKIENĖ                  Radeikių k.

50 m.

REMIGIJUS MECELICA                Garnių k.

 

 

2019 m. gruodžio mėn.

 

85 m.

STASĖ BERNOTIENĖ                                     Radeikių k.

VERONIKA PILIPAVIČIENĖ                        Juknėnų k.

80 m.

VYTAUTAS PRANCIŠKUS PIRINAUSKAS     Šlepečių k.

75 m.

PETRAS KAZLAUSKAS                               Šlaitų vs.

JONAS VĖŽYS                                               Gatelių k.

VILĖ STASIULIONIENĖ                               Maneičių k.

65 m.

RIMUTĖ KAZLIENĖ                                   Daugailių mstl.

60 m.

GINTAUTAS ANTANAVIČIUS                 Daržinių k.

AUDRONĖ ŽIUPKIENĖ                             Gatelių k.

50 m.

ARŪNAS JURGILAS                                 Juknėnų k.

JOLITA JURELIENĖ                                 Antandrajos k.

RAMŪNĖ BRAŽIŪNIENĖ                         Daugailių mstl.

 

 

2019 m. lapkričio mėn.

90 m.

VYTAUTAS PETRAS STEPONAVIČIUS       Juknėnų k.

85 m.

JUOZAPAS DICEVIČIUS         Juknėnų k.

80 m.

MEČISLOVAS GRUODIS         Radeikių k.

65 m.

GINTAUTAS RAMOŠKA       Daugailių mstl.

60 m.

RITA JURKEVIČIENĖ         Daugailių mstl.

VIRGINIJA ČERNIAUSKIENĖ     Daugailių mstl.

50 m.

SAULIUS PETRAVIČIUS         Daugailių mstl.

2019 m. spalio mėn.

90 m.

STANISLAVA FIODOROVIENĖ       Daugailių mslt.

80 m.

POVILAS MIŠKELIŪNAS         Janapolio k.

65 m.

RIMANTAS VAITĖNAS       Daugailių mstl.

60 m.

VYTAUTAS ŠEIKIS             Daugailių mstl.

50 m.

NATALJA MILTINIENĖ         Juknėnų k.

 

 

2019 m. rugsėjo mėn.

85 m.

ALMA BAREIŠIENĖ       Ruklių k.

JANINA RAMANAUSKIENĖ   Gatelių k.

80 m.

PETRAS SIRVYDIS         Radeikių k.

GENOVAITĖ GRIGALIŪNIENĖ   Daugailių mstl.

70 m.

 

JUOZAS SAKALYS             Daugailių mstl.

STANISLOVAS NELIUPŠIS       Radeikių k.

GENOVAITĖ MISIŪNIENĖ        Radeikių k.

65 m.

DAIVA BULKIENĖ         Daugailių mstl.

60 m.

ALGIS MACIULEVIČIUS   Antandrajos k.

GINTARAS JAKŠTYS        Radeikių k.

55 m.

LAIMUTIS KAVOLĖLIS           Radeikių k.

ROMUALDAS MORKŪNAS     Radeikių k.

50 m.

VIRGILIJUS ŽIEGIS          Bajoriškių k.

 

 

 

2019 m. rugpjūčio mėn.

85 m.

ONA PIRINAUSKIENĖ       Šlepečių k.

80 m.

ONA ALDONA DEVEIKIENĖ     Antilgės k.

75 m.

ELENA URBANIENĖ               Daugailių mst.

65 m.

PETRONELĖ EIDUKIENĖ         Daugailių mstl.

PRANCIŠKUS ŠČEPANAVIČIUS   Stumbrės vs.

VIDA KUČINSKIENĖ           Mikolojūnų k.

60 m.

ROMUALDAS ŽIBAS     Naujakiemio vs.

ZENONAS LIAUDANSKAS   Šlepečių k.

NIJOLĖ MATUZIENĖ     Janapolio k.

55 m.

ROMUALDA KONDROTIENĖ     Radeikių k.

 

2019 m. liepos mėn.

90 m.

ELŽBIETA KULEŠYTĖ                 Antandrajos k.

85 m.

VLADISLAVA KVEDARIENĖ     Daugailių mstl.

URŠULĖ VELYKIENĖ                   Juknėnų k.

80 m.

ANGELĖ VANDA LABUCKIENĖ     Paberžės k.

75 m.

VANDA FĖLĖ PIKELIENĖ              Duobių k.

70 m.

JUOZAPAS PAŽERINIS                 Gatelių k.

65 m.

MARIJA KAZLAUSKIENĖ         Radeikių k.

55 m.

ARVYDAS TILINDIS                   Radeikių k.

VIRGILIJUS MUSTEIKIS           Daugailių mstl.

SERIOŽA JUPATOV                   Juknėnų k.

50 m.

RITA LUKAUSKIENĖ                 Ruklių k.

DARIUS KAIRYS                         Daugailių mstl.

 

 

2019 m. birželio mėn.

85 m.

STEPONAS MERKYS   Nuodėgulių k.

70 m.

POVILAS VĖŽYS      Daugailių mstl.

60 m.

VYTAUTAS GASPARAVIČIUS    Daugailių mstl.

50 m.

RIČARDAS BABELIS   Ruklių k.

 

 

 

2019 m. gegužės mėn.

80 m.

JANINA MĖLYNIENĖ   Mikolojūnų k.

ONA BIRUTĖ VEDRICKIENĖ     Pliupų k.

75 m.

DANUTĖ JURELIENĖ     Taukelių k.

IRENA KONDROTIENĖ     Radeikių k.

70 m.

ALGIRDAS POŽECKAS   Daugailių mstl.

EDMUNDAS KAZLAUSKAS     Daugailių mstl.

AUGUSTINAS KANAPECKAS   Paberžės k.

JONAS ŠIMONĖLIS   Bajoriškių k.

65 m.

DANUTĖ STRIPEIKIENĖ   Zastrono k.

BRONISLOVA PALIUNIENĖ   Daugailių mstl.

JONAS KUVEIKIS   Daugailių mstl.

BIRUTĖ STANKEVIČIENĖ   Radeikių k.

60 m.

VYTAUTAS VAIČIŪNAS   Daugailių mstl.

NELĖ TUMPYTĖ   Juknėnų k.

55 m.

IRENA PETKEVIČIENĖ   Daugailių mstl.

LAIMA STEPONAVIČIENĖ    Pakryžės k.

50 m.

DALITĖ BARKUVIENĖ       Antilgės k.

JOLITA LEŠČINSKIENĖ     Šikšnių k.

 

 

2019 M. BALANDŽIO MĖN.

90 m.

ANTANAS TAMOŠIŪNAS     Žadavainių k.

80 m.

ALDONA MACELIENĖ     Taukelių k

IRENA RAMOŠKIENĖ     Degsnio k.

ELENA ŠIMONĖLIENĖ   Radeikių k.

75 m.

NIJOLĖ MANIUŠIENĖ     Juknėnų k.

JONAS KUNČIŪNAS       Radeikių k.

STASYS ANDRAŠIUS     Maneičių k.

70 m.

VYTAUTAS JUSIUS    Daugailių mstl.

55 m.

ŽIBUTĖ STAUGIENĖ     Daržinių k.

50 m.

LINA BABELIENĖ       Ruklių k.

 

 

2019 M. KOVO MĖN.

 

90 m.

ANELĖ MAŽLIOKIENĖ     Duobių k.

80 m.

ELVYRA VASIULIENĖ     Daugailių mstl.

KAZIMIERAS MISIŪNAS Radeikių k.

75 m.

JUOZAS JURGILAS     Juknėnų k.

ELENA BOČIENĖ     Daugailių mstl.

ANTANAS JURELĖ   Daugailių mstl.

70 m.

VYDA ANDRAŠIENĖ    Maneičių k.

ALGIRDAS MALECKAS   Šlepečių k.

DANUTĖ BARTKEVIČIENĖ Daugailių mstl.

KAZIMIERA KUNČIŪNIENĖ   Radeikių k.

VANDA KAZLAUSKIENĖ Šlaitų vs.

65 m.

RIMANTAS BIVAINIS   Ruklių k.

60 m.

GIEDRĖ EIMUTIENĖ Daugailių mstl.

RIMANTAS RIBOKAS Daugailių mstl.

VALENTAS ČERNIAUSKAS   Daugailių mstl.

55 m.

SERGEJUS LABOKAS   Drąsėnų k.

KĘSTUTIS MILIAUSKAS Noliškio k.

50 m.

JŪRATĖ PALIULIENĖ     Daugailių mstl.

 

 

 

2019 M. VASARIO MĖN.

90 m.

SOFIJA SLEPAKOVIENĖ    Daugailių mstl.

85 m.

JONAS ŠIMONĖLIS      Radeikių k.

80 m.

GENOVAITĖ BALANOŠKIENĖ    Radeikių k.

75 m.

ALGIRDAS BUDREVIČIUS     Narvydžių k.

NATALIJA VALIULIENĖ     Polekniškio k.

70 m.

VIDUTIS PETRĖNAS    Daržinių k.

PETRAS GRUODIS     Radeikių k.

55 m.

VIDA KLIMAŠAUSKIENĖ     Paberžės k.

50 m.

ASTA GRUODIENĖ     Narvydžių k.

AUDRIUS MATUSEVIČIUS  Radeikių k.

 

2019 M. SAUSIO MĖN.

85 m.

STEFANIJA MUSTEIKIENĖ  Garnių k.

GENOVAITĖ KANAPKIENĖ   Daugailių mstl.

80 m.

JANINA ZABUKIENĖ Radeikių k.

75 m.

BIRUTĖ GREIBUVIENĖ    Juknėnų k.

70 m.

DANGUOLĖ BALČIŪNIENĖ Daugailių mstl.

65 m.

ALDONA BIVAINIENĖ  Daugailių mstl.

60 m.

VIRGINIJA TAMOŠIŪNIENĖ Radeikių k.

STASYS BAUŠYS   Radeikių k.

55 m.

RIMVIDAS NAMAJUŠKA Daugailių mstl.

50 m.

ALGIRDAS JACKŪNAS Kubilių k.

 

GRUODŽIO MĖN.

70 m.

VITALIJA VALERIJA NAVICKIENĖ (gruodžio 14 d.)   Juknėnų k.

60 m.

VIDA STEPONAVIČIENĖ (gruodžio 1 d.)  Šlepečių k.

VIRGINIJA ČEBEREKIENĖ   (gruodžio 22 d.)  Ruklių k.

VYTAUTAS ČEBYLA   (gruodžio 28 d.)  Nuodėgulių k.

55 m.

RAIMUNDAS MIKULĖNAS  (gruodžio 8 d.)  Bajoriškių k.

AUŠRA VILUTIENĖ   (gruodžio 21 d.)  Šikšnių k.

SAULIUS UDRA   (gruodžio 31 d.)  Ruklių k.

50 m.

AIVARAS ŠVILPA   (gruodžio 3 d.)   Daugailių mstl.

 

LAPKRIČIO MĖN.

75 m.

BRONĖ JASINSKIENĖ (lapkričio 15 d.)   Daugailių mstl.

VLADAS ŠEDUIKIS   (lapkričio 26 d.)  Paberžės k.

GENOVAITĖ MECELICIENĖ (lapkričio 27 d.)  Garnių k.

70 m.

DANUTĖ KUNČIUVIENĖ (lapkričio 8 d.)  Juknėnų k.

REGINA GARUNKŠTIENĖ   (lapkričio 28 d.)  Maneičių k.

65 m.

KLAVDIJA ASAČIOVA (lapkričio 8 d.)  Gatelių k.

55 m.

EGIDIJUS BERNOTAS   (lapkričio 11 d.)  Šlepečių k.

50 m.

DALIA ZINKEVIČIENĖ (lapkričio 5 d.)  Juknėnų k.

VYGANTAS MUSTEIKIS (lapkričio 17 d.)  Juknėnų k.

FAUSTAS MAŽELIS (lapkričio 21 d.)  Mikolojūnų k.

KĘSTUTIS MĖLYNIS (lapkričio 26 d.)  Zastrono k.

 

 

SPALIO MĖN.

85 m.

JONAS VIČINAS (spalio 3 d.)   Antandrajos k.

80 m.

ONA ZINAIDA PRUCKIENĖ (spalio 11 d.)  Antandrajos k.

ANTANAS MEDINIS (spalio 19 d.)  Šlepečių k.

75 m.

MARIJONA VIŠUMIRSKIENĖ (spalio 1 d.)  Ruklių k.

ADELĖ LABUCKIENĖ (spalio 2 d.)  Paberžės k.

70 m.

EDVARDAS JONUŠKA (spalio 11 d.)  Antandrajos k.

65 m.

GINTAUTAS KAZLAUSKAS (spalio 20 d.)  Radeikių k.

60 m.

PRANAS KRAUJALIS (spalio 4 d.)  Daugailių mstl.

RAMUTĖ ŠEIKIENĖ (spalio 15 d.)  Daugailių mstl.

ALGIRDAS ANIUKŠTIS (spalio 27 d.)  Šlepečių k.

55 m.

ROMUALDAS KLIBAS (spalio 14 d.)  Duobių k.

AUDRONĖ BAGDONIENĖ (spalio 17 d.)  Voliškio k.

50 m.

JOVITA JACKŪNIENĖ (spalio 28 d.)  Kubilių k.

 

 

RUGSĖJO MĖN.

65 m.

ALVYDAS DAVAINIS (rugsėjo 10 d.)   Zastrono k.

VILIUS BAGDONAS (rugsėjo 11 d.)  Voliškio k.

60 m.

ALDONA ŽIBIENĖ (rugsėjo 21 d.)  Naujakiemio k.

BALYS SADOVAS (rugsėjo 13 d.) Daugailių mstl.

SIGITAS MECELICA (rugsėjo 12 d. ) Pakryžės k.

55 m.

DALIA MECELICIENĖ (rugsėjo 17 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

EIMANTAS VAIKUTIS (rugsėjo 1 d.) Daugailių mstl.

IRMANTAS KIŠŪNAS (rugsėjo 22 d.)  Radeikių k.

 

 

RUGPJŪČIO MĖN.

 

90 m.

ONA MANIUŠIENĖ (rugpjūčio 1 d.)  Juknėnų k.

85 m.

VALERIJA JURKEVIČIENĖ (rugpjūčio 25 d.)  Radeikių k.

80 m.

JANINA PAKERIENĖ (rugpjūčio 2 d.)  Ruklių k.

ZENONAS JONAS KALYTIS   (rugpjūčio 10 d.)  Radeikių k.

70 m.

PRANĖ JURGILIENĖ (rugpjūčio 3 d.)  Juknėnų k.

ALDONA MARTINĖNIENĖ (rugpjūčio  27 d.)  Radeikių k.

65 m.

DANUTĖ VAITĖNIENĖ (rugpjūčio  9 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

BRONIUS BIRIULINAS (rugpjūčio 7 d.)  Šlepečių k.

LAIMA GRIŽIENĖ (rugpjūčio 28 d.)  Radeikių k.

VALENTINAS KARALIUS (rugpjūčio 29 d.) Radeikių k.

55 m.

GINTAUTAS STEPONAVIČIUS (rugpjūčio 3 d.)  Pakryžės k.

JUOZAPAS VEDRICKAS (rugpjūčio 14 d.)  Noliškio k.

DŽIULJETA SINICIENĖ   (rugpjūčio 16 d.)  Šlepečių k.

LORETA MERKIENĖ   (rugpjūčio 16 d.)  Ruklių k.

ANICETAS ŽIULPA   (rugpjūčio 18 d.)  Juknėnų k.

50 m.

EUGENIJUS BABACHINAS   (rugpjūčio 6 d.)  Nečėnų k.

DALIUS BUROKAS (rugpjūčio 19 d.)  Maneičių k.

POVILAS ISAKAS (rugpjūčio 23 d.)  Juknėnų k.

 

 

LIEPOS MĖN.

80 m.

VERONIKA LAURINAVIČIENĖ (liepos 4 d.)  Kubilių k.

JULIJA RAMOŠKIENĖ (liepos  5 d.)  Ruklių k.

70 m.

VILĖ SIRVYDIENĖ (liepos 15 d.)  Radeikių k.

65 m.

PIOTRAS GUDALEVIČIUS (liepos 21 d.)  Zastrono k.

NIJOLIA GRUODIENĖ (liepos  24 d.)  Radeikių k.

60 m.

VILIJA ŠAKALIENĖ (liepos  11 d.)  Radeikių k.

JUOZAS ŽIŽYS (liepos 18 d.) Pliupų k.

SAULIUS ŽIUPKA (liepos 30 d.)  Gatelių k.

55 m.

ROMAS KAKANIS (liepos 3 d.)  Radeikių k.

VALDAS KIŠŪNAS (liepos 4 d.)  Radeikių k.

REGINA PUMPUTYTĖ (liepos 10 d.)  Juknėnų k.

DANGUOLĖ STEPANAVIČIENĖ (liepos 29 d.)  Juknėnų k.

50 m.

SAULIUS AVDEJEV (liepos 7 d.)  Garnių k.

RAIMONDAS JURELĖ (liepos 25 d.)  Antandrajos k.

 

 

BIRŽELIO MĖN.

90 m.

ADELĖ TARULIENĖ   (birželio 26 d.)  Daugailių mstl.

80 m.

STASĖ PILKAUSKIENĖ (birželio 16 d.)  Duobių k.

VERONIKA MUSTEIKYTĖ (birželio 26 d.)  Antilgės k.

EMILIJA GERERDA VIČINIENĖ (birželio 30 d.)  Antandrajos k.

75 m.

MARIJA MILDA PETROKAITĖ (birželio 13 d.)  Paberžės k.

65 m.

NINA DAUKŠ IENĖ (birželio 21 d.)  Radeikių k.

60 m.

ALDONA GRIŽIENĖ (birželio 4 d.)  Pakryžės k.

ANA VAIČIŪNIENĖ (birželio 29 d.) Juknėnų k.

55 m.

GINTAUTAS MINUTKA (birželio 3 d.)  Garnių k.

VYGANDAS JUKNELIS (birželio 7 d.)  Duobių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

75 m.

ALEKSANDRAS BOČYS   (gegužės 4 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

DANGUOLĖ KRIŽINAUSKIENĖ (gegužės 6 d.)  Antandrajos k.

55 m.

ALMA ČEKANAUSKIENĖ (gegužės 27 d.)  Juknėnų k.

INA JANAVIČIENĖ (gegužės 31 d.)  Garnių k

50 m.

DAIVA JURKEVIČIENĖ (gegužės 24 d.)  Daugailių mstl.

 

 

BALANDŽIO MĖN.

60 m.

OSVALDAS EIDUKAS (balandžio 4 d.) Daugailių mstl.

ALDONA MARTANIENĖ (balandžio 13 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

ARŪNAS ŠINKŪNAS (balandžio 8 d.)  Daugailių mstl.

RITA BALTUŠKAITĖ (balandžio 14 d.)  Daugailių mstl.

YEVGENYUS GREICHUS (balandžio 18d.)  Daržinių k.

50 m.

RASA NAZAROVIENĖ (balandžio 11 d.)  Mikolojūnų k.

VALDAS BUDREVIČIUS (balandžio 15 d.)  Narvydžių k.

 

 

KOVO MĖN.

95 m.

VIRGILĖ ŠTUKIENĖ (kovo 24 d.)  Šiožinių k.

85 m.

ANTOSĖ ALBINA GRIGONIENĖ (kovo 16 d.)  Bajoriškių k.

ANTANINA VAPSVIENĖ (kovo 19 d.)  Radeikių k.

80 m.

ONA ŠUMINIENĖ (kovo 5 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

VYTAUTAS KLIMAS (kovo 24 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

DANUTĖ GUOBIENĖ (kovo 14 d.)  Drąsėnų k.

GRAŽINA MASIJAUSKIENĖ (kovo 14 d.) Daržinių k.

Vaclovas Klezas (kovo 31 d.) Garnių k.

ALBERTAS NAMIKAS (kovo 15 d.)  Kubilių k.

VIDMANTAS BABIEDAS (kovo 21 d.) Šikšnių k.

PETRAS MARTANAS (kovo 23 d.)  Daugailių mstl.

RIČARDAS ČEKANAUSKAS (kovo 24 d.) Šlepečių k.

55 m.

OLGA ALELIŪNIENĖ (kovo 8 d.) Radeikių k.

ONUTĖ GRIGALIŪNIENĖ (kovo 12 d.)  Daugailių mstl.

STASYS PARŠIŪNAS (kovo 17 d.)  Mikolojūnų k.

50 m.

VALDAS GRAUŽINIS (kovo 5 d.)  Mikolojūnų k.

GYTIS MIŠKELIŪNAS (kovo 16 d.)  Janapolio k.

RITA MAIGIENĖ (kovo 21 d.)  Radeikių k.

 

 

VASARIO MĖN.

80 m.

JANINA KUKTIENĖ   (vasario 12 d.)  Daugailių mstl.

75 m.

ANGELĖ AUGUSTINAVIČIŪTĖ (vasario 19 d.)  Juknėnų k.

STASĖ MAŽELIENĖ (vasario 26 d.) Mikolojūnų k.

70 m.

JANINA SAVICKIENĖ (vasario 21 d.) Radeikių k.

65 m.

VERONIKA MIŠKELIŪNIENĖ (vasario 1 d.)  Janapolio k.

MARIJONA GEČIENĖ (vasario 14 d.)  Degsnio k.

50 m.

LAIMUTĖ KAVOLĖLIENĖ (vasario 17 d.) Radeikių k.

 

 

SAUSIO MĖN.

90 m.

ONA DAUBARAITĖ   (sausio 4 d.)  Daugailių mstl.

ADĖLĖ ŠAPOKIENĖ (sausio 21 d.)  Taukelių k.

85 m.

ZENONAS LUMBIS (sausio 3 d.)  Žadavainių k.

JUOZAPAS MINUTKA (sausio 8 d.) Garnių k.

75 m.

JANINA KANAPECKIENĖ (sausio 1 d.) Antandrajos k.

IRENA STANISLAVA KLIBIENĖ (sausio 2 d.) Nuodėgulių k.

JULIJA DANUTĖ JURELIENĖ (sausio 3 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

JONAS KUZNECOVAS (sausio 10 d.)  Nečėnų k.

65 m.

ALGIRDAS PAMPUŠKA (sausio 4 d.) Juknėnų k.

KSENIJA KUZNECOVA (sausio 29 d.)  Nečėnų k.

60 m.

ALMA ŽIŽIENĖ (sausio 4 d.)  Pliupų k.

PETRAS GRIŽAS (sausio 6 d.) Radeikių k.

OSVALDAS LENGVENIS (sausio 28 d.) Antandrajos k.

55 m.

LAIMA BALAIŠIENĖ (sausio 29 d.) Daugailių mstl.

50 m.

VISVALDAS MASIULIS (sausio15 d.) Bajoriškių k.

VIDAS PURVINIS (sausio19 d.) Juknėnų k.

 

GRUODŽIO MĖN.

70 m.

ZUONĖ DARGUŽIENĖ   (gruodžio 10 d.)  Juknėnų k.

BRONISLAVA MALECKIENĖ (gruodžio 10 d.)  Šlepečių k.

65 m.

STASĖ PALIONIENĖ (gruodžio 3 d.)  Juknėnų k.

JONAS MASIJAUSKAS (gruodžio 8 d.) Daržinių k.

ROMALDAS MIŠKINIS (gruodžio 13 d.)  Paberžės k.

DANUTĖ BŪGIENĖ (gruodžio 16 d.)  Duobių k.

60 m.

VALDA BERTAŠIENĖ (gruodžio 14 d.)  Radeikių k.

55 m.

VALDAS STANKEVIČIUS (gruodžio 13 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

ARŪNAS MUSTEIKIS (gruodžio 16 d.)  Garnių k.

 

 

LAPKRIČIO MĖN.

90 m.

MARTYNAS KAKANIS (lapkričio 11 d.)  Radeikių k.

80 m.

JONAS MANIUŠIS (lapkričio 14 d.)  Juknėnų k.

BRONIUS GRIGALIŪNAS (lapkričio 20 d.) Maneičių k.

70 m.

JUOZAS JURGIS ČEPELIAUSKAS (lapkričio 15 d.)  Juknėnų k.

65 m.

DANUTĖ GUIGIENĖ   (lapkričio 4 d.)   Radeikių k.

60 m.

RIMA PAKAJEVIENĖ (lapkričio 12 d.)  Radeikių k.

55 m.

RITA RUDOKIENĖ   (lapkričio 14 d.)  Juknėnų k.

50 m.

GIEDRIUS GRIGALIŪNAS (lapkričio 23 d.)  Daugailių mstl.

SAULIUS LEŠČINSKAS (lapkričio 24 d.)  Šikšnių k.

 

SPALIO MĖN

85 m.

 • ANTANAS KŠČENAVIČIUS (spalio 10 d.)  Daugailių mstl.

  75 m.

  MILDA KAUZIENĖ (spalio 10 d.)  Šlepečių k.

  NIKOLAJUS KOŽOKARU (spalio 28 d.) Antandrajos  k.

  60 m.

  LAIMUTĖ LIAUDANSKIENĖ (spalio 22 d.)  Šlepečių k.

  POVILAS MAZŪRA (spalio 22 d.)   Daugailių mstl.

  55 m.

  VIDAS RAMOŠKA (spalio  7 d.)  Radeikių k.

  RIMA RAMOŠKIENĖ (spalio 9 d.)  Radeikių k.

  GRAŽINA RAMOŠKIENĖ (spalio 17 d.)  Radeikių k.

  KĘSTUTIS BERNOTAS (spalio 17 d.)  Radeilių k.

  50 m.

  VYTAUTAS BARKUS (spalio 30 d.)  Antilgės k.

  RUGSĖJO MĖN.

  80 m.

  ALDONA IVONIENĖ (rugsėjo 29 d.)  Daugailių mstl.

  ONA DICEVIČIENĖ (rugsėjo 30 d.)  Juknėnų k.

  75 m.

  ALDONA GRAŽYTĖ (rugsėjo 20 d.)  Radeikių k.

  LAIMUTĖ ONA SIRVYDIENĖ (rugsėjo 27 d.)  Radeikių  k.

  60 m.

  BIRUTĖ JANINA PAŠKEVIČIENĖ (rugsėjo 11 d.)  Nuodėgulių k.

  JONAS GUOBYS (rugsėjo 18 d.)   Drąsėnų k.

  BRONIUS AUDEJEVAS (rugsėjo 23 d.) Pikčiūnų k.

  50 m.

  ERNESTAS VALIULIS (rugsėjo  25 d.)  Narutišio vs.

  OVIDIJUS BALANOŠKA (rugsėjo 25 d.) Radeikių k.

 • RUGPJŪČIO MĖN.
 • 75 m.

  ELENA ŠUMINIENĖ (rugpjūčio 3 d.)   Daugailių mstl.

  70 m.

  LEONORA INDRAŠIENĖ (rugpjūčio 10 d.)  Daugailių mstl.

  65 m.

  REGINA GRIŽILIENĖ (rugpjūčio 30 d.)  Daugailių mstl.

  55 m.

  ALVYDAS RAŠKEVIČIUS (rugpjūčio 6 d.)  Juknėnų k.

  DANUTĖ TILINDIENĖ (rugpjūčio 13 d.)  Radeikių k.

 • LIEPOS MĖN.

85 m.

IRENA STEFANIJA LUMPICKIENĖ (liepos 20 d.)  Pikčiūnų k.

75 m.

MONTVYDAS BALČIŪNAS (liepos 29 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

REGINA ARAMINIENĖ (liepos 10 d.)  Ruklių k.

65 m.

STASYS ŠAPOKA (liepos 1 d.)  Ruklių k.

VYTAUTAS KUČINSKAS (liepos 5 d.)  Taukelių k.

LIONIUS LAGŪNAS (liepos 11 d.)  Radeikių k.

ALDONA NELIUPŠIENĖ (liepos 15 d.)  Radeikių k.

DANUTĖ LABEIKIENĖ (liepos 28 d.) Antandrajos k.

60 m.

DALYTĖ RAMOŠKIENĖ (liepos 12 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

DANUTĖ BALTADUONIENĖ (liepos 3 d.)  Šiožinių k.

ANTANAS GASIULIS (liepos 8 d.)  Radeikių k.

50 m.

VYGANDAS ŠINKŪNAS (liepos 7d.)  Šlepečių k.

ROLANDAS KARVELIS (liepos 26 d.)  Daugailių mstl.

ARŪNAS SAVICKAS (liepos 13 d.) Radeikių k.

 

BIRŽELIO MĖN.

80 m.

ALDONA ONA NORKŪNIENĖ (birželio 6 d.)  Mikolojūnų k.

JANINA ADELĖ VEDRICKIENĖ (birželio 15 d.) Noliškio k.

65 m.

VILIUS BŪGA (birželio 6 d.)  Duobių k.

JONAS DRINGELIS (birželio 20 d.)  Nuodėgulių k.

60 m.

DMITRIJUS SINICINAS (birželio 6 d.)  Radeikių k.

PULGERIJA MITALIENĖ (birželio 12 d.)  Pikčiūnų k.

50 m.

AUŠRA BALANOŠKIENĖ (birželio 12 d.)  Radeikių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

90 m.

ALBERTAS IVONIS (gegužės 23 d.)  Daugailių mstl.

ANGELĖ DRUNGIENĖ (gegužės 27 d.) Paberžės k..

80 m.

MARIJONA KAZLAUSKAITĖ (gegužės 10 d.)  Ruklių k.

ONA LAIMUTĖ VENSLOVIENĖ (gegužės 29 d.)  Kubilių k.

GENOVAITĖ MEDINIENĖ (gegužės 30 d.)  Šlepečių k.

60 m.

RIMANTA PETRAUSKIENĖ (gegužės 1 d.)  Daugailių mstl.

KAZYS PAPIRTIS (gegužės 29 d.)   Radeikių k.

PETRAS LELEIVA (gegužės 30 d.)  Paberžės k.

55 m.

STASYS GRIGALIŪNAS (gegužės 28 d.)  Bajoriškių k.

50 m.

ALGIS KONDRATAVIČIUS (gegužės 12 d.)  Juknėnų k.

SIGITAS MUSTEIKIS (gegužės 15 d.)  Polekniškio k.

VIDA RASTENIENĖ (gegužės 16 d.)  Radeikių k.

 

BALANDŽIO MĖN.

85 m.

ELENA KAVOLĖLIENĖ   (balandžio 12 d.)  Antandrajos k.

75 m.

GENOVAITĖ GIEDRIENĖ   (balandžio 19 d.)  Pikčiūnų k.

70 m.

INA GAIŽIENĖ (balandžio 16 d.)  Bajoriškių k.

65 m.

ELENA VARNIENĖ (balandžio 29 d.)  Radeikių k.

55 m.

ALGIRDAS BIRIULINAS (balandžio 1 d.) Šlepečių k.

DANGIRA NARBUTIENĖ (balandžio 22 d.)   Pakryžės k.

50 m.

GINTAUTAS NAZAROVAS (balandžio 9 d.)  Mikolojūnų k.

 

KOVO MĖN.

80 m.

LEONORA BRONISLAVA LUMBIENĖ (kovo 7 d.) Žadavainių k.

75 m.

BIRUTA SINICINA (kovo 9 d.) Radeikių k.

VALERIJA MANIUŠIENĖ (kovo 12 d.) Juknėnų k.

JULIJA VAIKUTIENĖ (kovo 17 d.) Juknėnų k.

70 m.

VILIA KATINIENĖ (kovo 3 d.) Antandrajos k.

60 m.

BIRUTĖ MIKUTAVIČIENĖ (kovo 8 d.) Juknėnų k.

GENĖ KUŠLEIKIENĖ (kovo 31 d.) Antandrajos k.

55 m.

LIUDMILA BALČIŪNIENĖ (kovo 29 d.) Daugailių mstl.

VIDA DAMBRAUSKIENĖ (kovo 29 d.) Daugailių mstl.

 

VASARIO MĖN. 

85 m.

ELVYRA KAŠALYNIENĖ   (vasario 5 d.)  Bajoriškių k

STANISLAVA ELEONORA PAKALNIENĖ   (vasario 22 d.)  Radeikių k.

80 m.

GENOVAITĖ VERONIKA PEČIŪRIENĖ   (vasario 1 d.)  Ruklių k.

75 m.

ALBINA VALĖ MEDINIENĖ (vasario 13 d.)  Paberžės k.

JANINA ZABARAUSKIENĖ (vasario 27 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

STASĖ DIKMANIENĖ (vasario 20 d.)  Paberžės k.

60 m.

DANGUOLĖ ALEKNIENĖ (vasario 5 d.)  Šikšnių k.

55 m.

VILIUS ŠAKALYS (vasario 13 d.)  Radeikių k.

BRONIUS RASTENIS (vasario 13 d.)  Radeikių k.

NERONAS ŠINKŪNAS (vasario 12 d.)  Šlepečių k.

50 m.

JONAS LUKŠTAS (vasario 15 d.)  Ruklių k.

 

 

2017 M. SAUSIO MĖN. 

95 m.

ANTANAS MITALAS   (sausio 7 d.)  Bajoriškių k

90 m.

ALBERTAS MIKALAUSKAS   (sausio 16 d.)  Kubilių k.

85 m.

ANELĖ ČEREŠKIENĖ (sausio 2 d.)  Daugailių mstl.

ALDONA TERESĖ NARKŪNIENĖ (sausio 3 d.)   Garnių k.

ALBINA GRIGALIŪNIENĖ (sausio 16 d.)  Maneičių k.

75 m.

STASYS DARGUŽIS (sausio 2 d.)  Juknėnų k.

ALBINAS BUKELSKIS (sausio 11 d.)  Drąsėnų k.

EMILIJA ŠLEPETIENĖ   (sausio 16 d.)  Radeikių k.

70 m.

GRAŽINA BUDREVIČIENĖ (sausio 2 d.)  Narvydžių k.

65 m.

ALMUTĖ GRUODIENĖ (sausio 13 d.)  Radeikių k.

60 m.

LAIMUTĖ ŠEDUIKIENĖ (sausio 24 d.)  Paberžės k.

55 m.

ŽILVINAS ŽIČKUS (sausio 23 d.)  Ruklių k.                 

 

 

2016 M. GRUODŽIO MĖN.

 

80 m.

GENOVAITĖ DRAZDAUSIENĖ   (gruodžio 19 d.)  Daugailių mstl.

STANISLAVA STANKEVIČIENĖ   (gruodžio 28 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

PALMIRA GILIENĖ (gruodžio 2 d.)  Radeikių k.

RŪTA TARULIENĖ (gruodžio 17 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

IRENA PAPIRTIENĖ (gruodžio 26 d.)  Radeikių k.

55 m.

ALVIDAS NAVIKAS (gruodžio 13 d.)  Maneičių k.

50 m.

AUDRONĖ PILIPAVIČIENĖ (gruodžio 18 d.)  Juknėnų k.

 

 

LAPKRIČIO MĖN.

 

90 m.

ALFONAS SKUJA (lapkričio 19 d.)   Salų vns.

85 m.

VANDA KAKANIENĖ  (lapkričio 13 d.)   Radeikių k.

80 m.

DANUTĖ BRONISLAVA BLAŽIENĖ  (lapkričio 10 d.)  Radeikių k.

75 m.

ALMA PETRAVIČIENĖ  (lapkričio 28 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

KĘSTUTIS PIPINĖ  (lapkričio 2 d.)  Ruklių k.

NIJOLĖ BILIŪNIENĖ  (lapkričio 6 d.) Noliškio k.

DANUTĖ DUDONIENĖ (lapkričio 19 d.) Juknėnų k.

55 m.

LIUDMILA GUDAITIENĖ   (lapkričio 13 d.)  Juknėnų k.

RIMANTAS GVOZDAS  (lapkričio 21 d.) Daugailių mstl.

50 m.

KATIA BOTOVA    (lapkričio 7 d.) Degsnelės k.

GEDIMINAS MUSTEIKIS    (lapkričio 25 d.) Daugailių mstl.

 

 

SPALIO MĖN.

 

75 m.

BIRUTĖ BUDRIENĖ (spalio 7 d.)   Šlepečių k.

ONA TARULIENĖ (spalio 24 d.)   Radeikių k.

70 m.

ANTANAS STRIPEIKIS (spalio 10 d.)  Zastrono k.

VALENTAS KURMIS (spalio 15 d.) Kubilių k.

65 m.

DANGUOLĖ KAZLAUSKIENĖ (spalio 22 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

VYGANTAS MERKYS (spalio 5d.)   Nuodėgulių k.

ALMIRAS BRAŽĖNAS (spalio 12d.)  Daugailių mstl.

STASYS DERVINIS (spalio 31 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

GINTAUTAS MEDINIS (spalio 10 d.)  Daugailių mstl.

 

 

RUGSĖJO MĖN.

 

85 m.

ADELĖ ŠEDURSKIENĖ ( rugsėjo 6 d.)  Ruklių k.

JANINA MORKŪNIENĖ ( rugsėjo 26 d.)  Radeikių k.

80 m.

PETRAS NORKŪNAS ( rugsėjo 4 d.)  Mikolojūnų k.

75 m.

VANDA MANIUŠIENĖ ( rugsėjo 30 d.)  Šiožinių k.

70 m.

RIMANDA ELENA GAIGALIENĖ ( rugsėjo 20 d.)  Ruklių k.

65 m.

VILIUS VARNAS ( rugsėjo 21 d.)  Radeikių k.

 

RUGPJŪČIO MĖN.

90 m.

EUGENIJA MOTIEJŪNIENĖ ( rugpjūčio 1 d.)  Pliupų k.

80 m.

PETRAS ALGIRDAS STANKEVIČIUS ( rugpjūčio 9 d.)  Daugailių mstl.

STANISLAVA KIŠŪNIENĖ ( rugpjūčio 20 d.)  Radeikių k.

75 m.

PRANAS PETRAVIČIUS ( rugpjūčio 12 d.)   Daugailių mstl.

65 m.

VIDMANTAS PETRUOKA ( rugpjūčio 1 d.)  Daugailių mstl.

STASYS PALIUNIS ( rugpjūčio 22 d.)   Daugailių mstl.

60 m.

DONATAS BALAIŠIS (rugpjūčio 12 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

JONAS ŠAKĖNAS   (rugpjūčio 1 d.)  Radeikių k.

LIONĖ KRAUJALIENĖ (rugpjūčio 5 d.)  Daugailių mstl.

VYGANTAS PETKEVIČIUS (rugpjūčio 11 d.)  Daugailių mstl.

TOMAS ŽIŪRAITIS (rugpjūčio 22 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

ALGIRDAS VAPSVA (rugpjūčio 14 d.)   Radeikių k.

GINTAUTAS MUSTEIKIS (rugpjūčio 21 d.)  Bajoriškių k.

 

LIEPOS MĖN.

90 m.

ALFONSAS VEDRICKAS (liepos 20 d.)  Noliškio k.

80 m.

ONA SKREBIENĖ (liepos 27 d.)  Pakryžės k.

70 m.

ANTANAS GRIŽILAS (liepos  9 d.)  Daugailių mstl.

JELENA DORONDOVA (liepos 20 d.) Juknėnų k.

65 m.

POVILAS BILIŪNAS (liepos 8 d.)  Noliškio k.

ZOSĖ VĖŽIENĖ (liepos 9 d.)  Daugailių mstl.

NATALIJA IVANOVA (liepos 14 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

ALDONA LABOKIENĖ (liepos 10 d.)  Drąsėnų k.

ALGIMANTAS PETRĖNAS (liepos 13 d.) Daržinių k.

55 m.

VACLOVAS STEPANAVIČIUS (liepos 2 d.)  Juknėnų k.

LORETA GEMA BALTADUONĖ (liepos 17 d.) Paberžės k.

VALENTINA ARDIŠAUSKIENĖ (liepos 21 d.)  Daugailių mstl.

JONAS JUODVALKIS (liepos 23 d.) Voliškio k.

ALOYZAS ALELIŪNAS (liepos 28 d.) Radeikių k.

50 m.

RAMUNĖ ČIEGIENĖ (liepos 4 d.) Paberžės k.

 

BIRŽELIO MĖN

95 m.

ELENA PETROKIENĖ (birželio 6 d.)  Daugailių mstl.

85 m.

BRONĖ MALAIŠKIENĖ (birželio 1 d.)   Daugailių mstl.

80 m.

ALDONA MERKIENĖ (birželio 17 d.)  Nuodėgulių k.

VINCENTAS ALGIMANTAS SEIBUTIS (birželio 26 d.)  Drąsėnų k.

75 m.

JONAS ZABARAUSKAS (birželio 11 d.)   Daugailių mstl.

70 m.

BRONIUS GRIGALIŪNAS (birželio 9 d.)  Bajoriškių k.

65 m.

ALVYDAS KAZLAS (birželio 27 d.)   Daugailių mstl.

60 m.

VASILIJUS JASAS (birželio 25 d.)  Antandrajos k.

55 m.

ALDONA PETRĖNIENĖ (birželio 3 d.)  Daržinių k.

VIRGINIJA AUGUSTINIENĖ (birželio 14 d.)  Radeikių k.

50 m.

ROLANDAS MECELICA (birželio 3 d.) Daugailių mstl.

LAIMUTIS GRUODIS (birželio 5 d.)  Maneičių k.

VILMA GASIULIENĖ (birželio 19 d.)  Radeikių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

80 m.

JUOZAS BOLESLOVAS GAIŽYS (gegužės 18 d.)  Bajoriškių k.

75 m.

VANDA SOFIJA MINUTKIENĖ (gegužės 10 d.)  Šiožinių k.

70 m.

JONAS ALGIRDAS JURGELĖNAS (gegužės 15 d.) Daugailių mstl.

PETRAS VASIULIS (gegužės 28 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

MARIJA MELNIČIUKA (gegužės 17 d.)  Antandrajos k.

REGINA TRAINAUSKAITĖ (gegužės 31 d.)  Paberžės k.

50 m.

GRAŽINA ULEVIČIENĖ (gegužės 10 d.)  Radeikių k.

GENĖ ASTRAUSKAITĖ (gegužės 16 d.)  Šlepečių k.

VIRGILIJA MEDINIENĖ (gegužės 18 d.)  Daugailių mstl.

 

BALANDŽIO MĖN.

85 m.

IRINA PLOTNIKOVA (balandžio 22 d.)  Vajasiškio k.

VERONIKA LELEIKIENĖ (balandžio 25 d.)  Radeikių k.

ADELĖ MIŠKINIENĖ (balandžio 29 d.)  Daugailių mstl.

75 m.

STANISLVA SLAPŠINSKIENĖ (balandžio 9 d.)  Antandrajos k.

LEOKADIJA NASAVIČIŪTĖ (balandžio 10 d.)  Narutiškio k.

IRENA NAGELIENĖ (balandžio 12 d.)  Daugailių mstl.

VYTAUTAS STEPONAVIČIUS (balandžio 24 d.)  Šlepečių k.

70 m.

VILIUS JURELĖ (balandžio 4 d.)  Daugailių mstl.

STASĖ ROTAUTIENĖ (balandžio 20 d.)  Radeikių k.

BRONIUS AUDICKAS (balandžio 30 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

JUOZAS GUIGA (balandžio 7 d.)  Radeikių k.

STANISLAVA RIBOKIENĖ (balandžio 15 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

LEONAS GALVANAUSKAS (balandžio 23 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

JONAS JACKŪNAS (balandžio 2 d.)  Kubilių k.

POVILAS STUMBRYS (balandžio 6 d.) Radeikių k.

50 m.

SVETLANA DERVINIENĖ (balandžio 9 d.)  Daugailių mstl.

VALDAS KATINAS (balandžio 11 d.)  Šlepečių k.

GIDAS PILIPAVIČIUS (balandžio 18 d.)  Juknėnų k.

DAIVA MUSTEIKIENĖ (balandžio 19 d.)  Bajoriškių k.

RIMANTAS VAIKUTIS (balandžio 20 d.)  Drąsėnų k.

FAMAIDA JACKŪNIENĖ (balandžio 29 d.)  Kubilių k.

 

KOVO MĖN.
80 m.
BRONISLAVA ČEBURNIENĖ (kovo 15 d.) Juknėnų k.
75 m.
RITA ŽIŪRAITIENĖ (kovo 20 d.) Daugailių mstl.
GENĖ LAURINAVIČIŪTĖ (kovo 25 d.) Juknėnų k.
65 m.
VILIUS MALIŠAUSKAS (kovo 3 d.) Bajoriškių k.
JANINA STEPONAVIČIENĖ (kovo 16 d.) Šlepečių k.


VASARIO MĖN.
95 m.
VERONIKA JACKŪNIENĖ (vasario 7 d.) Juknėnų k.
80 m.
JADVYGA GUMBRIENĖ (vasario 20 d.) Garnių k.
ANTANAS GRIGALIŪNAS (vasario 25 d.) Bajoriškių k.
75 m.
VANDA GENOVAITĖ BIRŽINIENĖ (vasario 24 d.) Daugailių mstl.
70 m.
VANDA SKVARČINSKIENĖ (vasario 1 d.) Radeikių k.
65 m.
VALDIMANTAS PIRAGIS ( vsario 6 d.) Radeikių k.
60 m.
RIČARDAS KRIŽINAUSKAS (vasario 21 d.) Antandrajos k.
KĘSTUTIS GIRČYS (vasario 24 d.) Antilgės k.
DANUTĖ GALVANAUSKIENĖ (vasario 26 d.) Daugailių mstl.
55 m.
RIMAS GUDAITIS (vasario 3 d.) Juknėnų k.
ARTŪRAS DIJOKAS (vasario 6 d.) Kubilių k.
KĘSTUTIS ŠAKĖNAS (vasario 6 d.) Daržinių k.
STASYS JURKUS (vasario 12 d.) Radeikių k.
50 m.
DAINA ŠAKĖNIENĖ (vasario 27 d.) Radeikių k.


SAUSIO MĖN.
80 m.
VALERIJA ADĖLĖ TUSKENIENĖ (sausio 1 d.) Radeikių k.
75 m.
SKIRMUTIS SIRVYDIS (sausio 5 d.) Radeikių k.
70 m.
DANIUS FABIJONAS ROTAUTAS (sausio 1 d.) Radeikių k.
GAILUTĖ ŽURAUSKIENĖ (sausio 2 d.) Ruklių k.
65 m.
ALBINAS STANKEVIČIUS (sausio 31 d.) Radeikių k.
60 m.
KAZYS MIKUTAVIČIUS (sausio 30 d.) Juknėnų k.
55 m.
BIRUTĖ KARALIENĖ ( sausio 3 d.) Radeikių k.
50 m.
RIMANTAS GUMBRYS ( sausio 15 d.) Garnių k.
GINTAUTAS GRUODIS (sausio 17 d.) Narvydžių k.

Naujagimis - EMILIS STASIŪNAS gim. 2016-01-26 Paberžės k.

 

SAM 41042016 m. vasario 9 dieną į Užgavėnių šventę miestelio poilsio zonoje, buvo pakviesti visi daugailiškiai: dideli ir maži, ratuoti ir pėsti. Nors ir be sniego užgavėnės buvo smagios. Vaišinomės blynais, šiupiniu, karšta arbata. Vyko persirengėlių visokios linksmybės- „ lekarstvų“ pristatymas ir gydymas nuo kačių gripo. Rinkome gražiausias kaukes (laimėjo Titas Maželis ir Vaclovas Klezas), minėme mįsles, šokome liaudiškus šokius, žaidėme ratelius. Vyko aršios kovos tarp Kanapinio ir Lašininio bei jų pasekėjų. Šventės pabaigoje vis tik nugalėjo Kanapinis. Ir jam pareikalavus buvo ant laužo sudegintas Gavėnas – visų žiemos vargų ir negandų simbolis.

Renginio nuotraukos

2016 m. vasario 6 d. (šeštadienio) vakare kieme prie Juknėnų bibliotekos degė Užgavėnių laužas, šurmuliavo persirengėliai. Susirinkusieji savo juokeliais ir linksmybėmis varė žiemą iš kiemo, vaišinosi  jaunosios ašaromis,  piršlo ir svočios gastinčiais. Buvo daug triukšmo ir žiema su  sniegu greitai pasitraukė.

 

Sausio 22 d. 16 val. Tauragnų  „Moko“ teatro  aktoriai parodė daugailiškiams nuotaikingą  spektaklį „Pupos“ (režisierė Loreta Juškėnienė).

 

Joomla templates by a4joomla