2014 m. spalio 24 d. Utenos kultūros centro Daugailių skyriuje žiūrovai galėjo pamatyti nuotaikingą  Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus mėgėjų teatro „Mokas" komediją L. A. Domaševskio  „Gaila ūsų".

SAM 2031Utenos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Daugailių miestelyje" pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.2-VRM-01-R priemonę Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.
Daugailiai - gatvinis miestelis Utenos rajone, kurio vardas rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XIII a. Miestelis garsėja savo baroko stiliaus medine Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1883 m., senąja pašto stotimi bei Nepriklausomybės dvidešimtmečio paminklu.
Projekto įgyvendinimas sukurs patrauklesnę gyvenamąją aplinką, galimybę naudotis modernia poilsio ir sporto infrastruktūra. Taip pat numatyta įrengti vietą socialiniams ir kultūriniams bendruomenės renginiams organizuoti. Įgyvendinant kaimo plėtros projektą Daugailiuose, bus prisidedama prie vietos gyvenimo kokybiškumo plėtros ir atotrūkio nuo miesto mažinimo. Skvero įkūrimas bei sporto aikštelių rekonstravimas, paveiks sporto ir aktyvaus poilsio kokybę, kultūros poreikių tenkinimą. Didėjantis vietovės patrauklumas padidins lankytojų srautus, skatins vietos gyventojų užimtumą.

Skaityti daugiau...

Šį rudenį tvarkomi Daugailių seniūnijos kultūros paveldo objektai ir jų aplinka. 

SAM 1513 SAM 1930 SAM 1859
Dažoma Daugailių Šv.Antano
Paduviečio bažnyčios varpinė
  Prie Jokūbo Šimkevičiaus stogastulpio
Taukelių kapinėse apgenėti krūmai, pasodinta gėlių.

 

2014 m. spalio 15 d. Dr. Andros Simniškytės straipsnis laikraštyje „Utenos diena"  „Daugailiai: žvilgsnis į krašto praeitį"

 

 

Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS

2014 m. spalio 18 d. „Utenos diena".
Pasakojamoji tradicija (padavimai, sakmės, tikėjimai) sudaro didžiąją šaltinių apie šventvietes dalį, kurią papildo archeologiniai, mitologiniai, etnologiniai duomenys. Šiuos duomenis renkant Šiaurės Rytų Aukštaitijoje visų pirma nusipelnė (abėcėlės tvarka) Leonora Buičenkienė, Gytis Gruzdas, Balys Juodzevičius, Antanas Mažiulis, Jonas Nemanis, Tadas Šidiškis, habil. dr. Adolfas Tautavičius, dr. Gintautas Zabiela ir kiti. Vertingų duomenų Utenos, Rokiškio, Zarasų rajonų praeities paminklams pažinti taip pat skelbta Broniaus Kviklio, Rimanto Matulio, Petro Tarasenkos veikaluose. 
Straipsnio autoriaus patirtis žvalgant archeologines ir mitologines Šiaurės Rytų Aukštaitijos vietas apima 1994–2006 m. laikotarpį. Per šį laiką sukaupta informacija šventviečių tema sudaro numatyto išleisti Rytų Aukštaitijos šventviečių sąvado branduolį (V. Vaitkevičius, 2006). Tiesa, enciklopedinis Utenos rajono šventviečių sąvadas jau skelbtas anksčiau (V. Vaitkevičius, 2001). Šį kartą kiek plačiau pristatomi duomenys  apie Daugailių šventvietes, paryškinami kai kurie svarbesni jų bruožai.
Straipsnyje pateikiama duomenų apie 13 vietovių ir čia užfiksuotas 17 šventviečių. Būtina pabrėžti, kad šis nagrinėjamas šventviečių arealas yra maža itingausaus ir įvairaus Aukštaitijos paveldo dalis. Geografinės erdvės apribojimas dabartinėmis Daugailių seniūnijos ribomis yra visiškai sąlyginis. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog tai, kas užfiksuota XIX–XX a. šaltiniuose, tėra maža praeityje gyvavusių  šventviečių dalis. Dažnai atskiros šventvietės sudarė didesnius kompleksus, apie kuriuos šiandien žinome labai nedaug.
Toliau abėcėlės tvarka pateikiami duomenys apie Daugailių  šventvietes ir atitinkamos apibendrinančios  pastabos.

1. Į rytus nuo Brinkliškių nurodomas Varpinės, kitaip Varpnyčios, kalnas. Pasakojama, kad „seniau čia girdėdavę naktim varpais skambinant" (užrašė J. Preibys, 1935 m. – LŽV). Tikslesnių duomenų nėra. Skaityti daugiau >>>

Utenos rajone užfiksuotas afrikinis kiaulių maras, paskelbta ekstremali situacija.

Utenos rajono savivaldybė, siekdama užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui bei vykdydama Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2014 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. AĮ-766/66VV-140 „Dėl afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" bei 2014 m. rugpjūčio 7 d. Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio Nr. ESK-6 nutarimą dėl kiaulių laikytojų registro patikslinimo, primena gyventojams, kad:

• Kiaulių laikytojai privalo kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas suvesti į Centrinę duomenų bazę arba pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Aušros g. 84, Utena) laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-105 redakcija 27 p.).

Skaityti daugiau...

Po Daugailiu seniunijąSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, skirtomis Daugialių seniūnijos bendruomenei, išleistas naujas leidinys „Po Daugailių seniūniją". Leidinyje, iliustruotame Daugailių seniūnijoje vykusių renginių nuotraukomis, supažindinama su įdomiais Daugailių, Juknėnų, Radeikių gyvenviečių objektais, istorija, pateikiama naudinga kontaktinė Daugailių seniūnijos institucijų informacija. Knygelę galima gauti Daugailių seniūnijos administracijoje (Didžioji g. 48, Daugailiai, tel. (8~389) 35580).

 

 

 

  

 

 

2014 m. liepos 19-20 d. Daugailiuose vyko miestelio šventė, skirta miestelio 760-ąjam jubiliejui.
Įvairiaspalvė šventės programa prasidėjo jaunųjų meškeriotojų varžybomis tvenkinyje prie bažnyčios.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla