Broniaus Kviklio tėviškė V. Norkūno nuotraukaZastrono vienkiemyje 1913 m. lapkričio 10 d. 1943 m. gimė Bronius Kviklys - Lietuvos ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas. 1921–1924 m. mokėsi Daugailių pradžios mokykloje. Po to įstojo į gimnaziją Utenoje, pradėjo lankyti J. Basanavičiaus vardo skautų draugovę. Būdamas trylikos metų Bronius Kviklys persikėlė mokytis į Antalieptę, bet vėliau vėl grįžo į Utenos gimnaziją.
Išvažiuojant iš Daugailių seniūnijos į Zarasų rajono teritoriją, pakelėje pastatytas koplytstulpis, skirtas žymiems Kvyklių šeimos nariams enciklopedininkui Broniui Kvikliui, garsiam medikui Valdui Kvikliui ir pedagogui, visuomenės veikėjui Mečislovui Kvikliui.  
1937 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete baigė ekonomiką, 1938–1941 m. – teisę Kauno ir Vilniaus universitetuose. Parašė knygutę „Daugailiai".
1932–1934 m. leidinių „Mūsų sportas", „Kūno kultūra ir sveikata", 1935–1940 m., 1942–1944 m. – žurnalo „Policija" administratorius bei techninis redaktorius. Žurnale „Talka" tvarkė akademinį skyrių. Redagavo leidinius 1936–1940 m. – „Policijos kalendorius", 1940 m. su kitais – „Policijos žinynas", 1948 m. – „30 metų",1944 m. B. Kviklys su šeima pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, o 1949 m. išvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Surinkęs daugybę medžiagos, Bostone 1964–1968 m. išleido keturių tomų enciklopedinį leidinį „Mūsų Lietuva", kuriame atspindėjo visų Lietuvos valstybės miestų, miestelių bei žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją. Jis pakartotinai 1989 m. išleistas ir Lietuvoje. „Mūsų
Lietuva" lig šiol laikoma vienu vertingiausių apžvalginio enciklopedinio pobūdžio veikalų skirtų Lietuvai iki 1963 m. Kitas fundamentalus B.Kviklio parengtas enciklopedinis leidinys – Lietuvos bažnyčios (1-7 t.) išleistas 1980–1985 m. Daugelį metų bendradarbiavo išeivijos spaudoje (1953 m. – „400 metų pirmajai Nemuno poemai", 1948–1950 m. – „Vytis", 1951–1956 m. – „Mūsų Vytis", 1952–1953 m. – „Ad Meliorem!". 1952–1980 m. Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas" bendradarbis. Lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.).

Bibliografija:

Lietuvių kova su naciais, 1941–1944 m., 1946 m.
Mūsų Lietuva, T. 1-4, Čikaga, Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964–1968 m.; Vilnius, Mintis, 1989–1991 m.
Lietuviškoji išeivija JAV, 1976 m.
Lietuvos bažnyčios, Lietuvių enciklopedijos leidykla, Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, T. 1-6, 1980–1987 m.
1992 m. Zastrono kaime, B. Kviklio tėviškėje, pastatytas kryžius.
Joomla templates by a4joomla