Pranas Čepėnas (gimė 1899 m. balandžio 4 d. Velaikių kaime, Utenos apskrityje – mirė 1980 m. spalio 3 d. Vorčesteryje, Masačiusetso valstija, JAV, 1998 m. palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos istorikas ir enciklopedininkas.
Mokėsi Daugplio progimnazijoje, 1915 m. užkulupo I-asis pasaulinis karas, kuris nubloškė Praną Čepėną į Voronežą. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1918-1920 mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1926 m. baigė Lietuvos universitetą, diplomą 1940 m. gavo Vilniaus universitete. Studijuodamas buvo „Studentų socialistų aušrininkų draugijos" veikėjas. Kaip atentato prieš A. Voldemarą dalyvis 1929 m. gegužės mėn. suimtas, kalintas, 1930 m. lapkričio mėn. paleistas. 1931–1940 m. Lietuviškosios enciklopedijos redakcijos sekretorius, 1940–1944 m. vienas redaktorių. Nuo 1940 m. dėstė Vilniaus universitete.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1949 m. dėstė Pabaltijo universitete Hamburge, Pineberge prie Hamburgo. 1949 m. persikėlė į JAV. Dirbo Čikagos fabrikuose. 1953–1967 m. vienas Lietuvių enciklopedijos redaktorių ir autorių, vienas suredagavo aštuonis, su kitais – septynis jos tomus. Suredagavo K. Musteikio (1970 m.), V. Poželos (1971 m.) atsiminimus, K. Ališausko knygą „Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1918-1920" (1972 m.).
Bibliografija: Naujųjų laikų Lietuvos istorija, 2 t. 1977-1986 m., jos fotografuotinis leidimas 1992 m. išspausdintas Vilniuje. 
Tarptautinių žodžių žodynas, su A. Sirutytė-Čepėniene 1936 m.
Lietuvos universitetas. 1579-1803-1922, 1972 m., redaktorius ir vienas autorių.

 

Šaltiniai: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/03/12/atmi_02.html

www.wikipedia.org

 

Joomla templates by a4joomla