Istoriko Prano Čepėno ir filosofijos mokslų daktaro kun. Juozapo Čepėno gimtinė Velaikių kaime. Ritos Jurkevičienės nuotraukaVelaikiai – istoriko Prano Čepėno gimtinė. Pranas Čepėnas gimė 1899 metų balandžio 4 dieną Velaikių kaime. Jis buvo „Lietuvos enciklopedijos” ir „Tarptautinių žodžių žodyno”, išleistų Nepriklausomoje Lietuvoje redaktorius, 37 tomų „Lietuvos enciklopedijos”, leistoje Bostone, redaktorius ir 2 tomų „Naujųjų laikų Lietuvos istorijos” autorius. 1980 m. spalio 3 d. JAV istorikas mirė.
Filosofijos mokslų daktaras kun. Juozapas Čepėnas gimė 1880 m. spalio 31 d. Baigė gimnaziją Vilniuje, Studijavo teologiją Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, filosofijos ir gamtos mokslus – Vokietijoje. 1905 m. buvo įšventintas į kunigus ir kunigavo daugelyje Lietuvos vietų. Amžino poilsio vietą išsirinko šalia savo senelio Morkaus Čepėno Daugailių kapinėse. Mirė 1976 m. sausio 24 d.
Velaikiuose tebestovi Čepėnų gimtoji sodyba. Rūpestingai prižiūrimas namas, puikus gamtovaizdis žavi kiekvieną atvykusį prisiliesti prie Čepėnų šeimos ištakų.
Joomla templates by a4joomla