Tamosiunas JuliusJulius Tamošiūnas (1926 05 15 Žadavainiai (Daugailių vlsč.) 1995 01 13 Kaunas) (palaidotas Daugailiuose)) - inžinierius, bibliofilas, periodinės spaudos bibliografas, dailininkas, kultūros veikėjas. Julius Tamošiūnas gimė Žadavainių kaime (Daugailių sen., Utenos r.). Mokėsi savarankiškai, vėliau baigė penkias Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos klases, o šeštąją – Utenos gimnazijoje. 1957 m. eksternu baigė Kauno S. Nėries vidurinę mokyklą. 1944 m. buvo mobilizuotas į sovietinę kariuomenę, tačiau ties Švenčionėliais iššoko iš traukinio, buvo pašautas, slapstėsi. 1945 suimtas, kalintas, vėliau išvežtas į Vorkutos lagerį, dirbo šachtose. 1956 grįžęs į Lietuvą dirbo Lentvario „Kaitros“ gamykloje, po to - Lentvario kilimų fabrike. 1957 - 1960 m. mokėsi Kauno politechnikos instituto vakariniame statybos fakultete. 1960–1986 dirbo saugumo technikos inžinieriumi, darbų vykdytoju statybose. Rinko senus lietuviškus spaudinius (turėjo apie 2500 pavadinimų leidinių). Už draudžiamosios spaudos rinkimą ir platinimą persekiotas sovietų valdžios. 1989 Amerikos lietuvių kultūros archyve Putname rinko medžiagą periodinių leidinių bibliografinei kartotekai. Aktyviai dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos, Žmogaus teisių gynimo asociacijos, liaudies menininkų, Knygos mėgėjų ir kitų draugijų veikloje. Tapė Lietuvos peizažus, rašė eilėraščius.


Išleido knygas: Lietuviškos periodinės spaudos kolekcijos parodos katalogas 1883–1940 (1988), Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija. 1832–1982 m. (1991), Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija. 1983–1993 m. (1994).

Julius Tamošiūnas 1995 m. (po mirties) apdovanotas žymaus lietuvių išeivijos žurnalisto Vinco Rastenio premija.

Utenos krašto enciklopedija; https://lietuvai.lt/wiki/Julius_Tamo%C5%A1i%C5%ABnas_(1926)

Daugiau informacijos apie Julių Tamošiūną: https://juliustamosiunas.lt/

 

Joomla templates by a4joomla