Vladas Mieželis gimė 1894 m. lapkričio 27 d. Jakštų kaime, Daugailių valsčiuje – mirė 1986 m. birželio 4 d. Sun City, JAV) – Lietuvos kariuomenės brigados generolas, teisininkas, teisėjas, Kariuomenės teismo pirmininkas.
1916 m. Vladas Mieželis baigė privačią A.Lebedevo gimnaziją Maskvoje ir pradėjo studijuoti Maskvos universitete teisę, tačiau pirmame kurse buvo mobilizuotas į carinę kariuomenę. 1917 m. Maskvoje baigęs Aleksandro II karo mokyklą, kovėsi fronte. 1918 m. demobilizuotas gyveno Kijeve. 1919 m. kaip karininkas mobilizuotas į Raudonąją armiją. Tarnavo Pietų ir Kaukazo frontuose bei Atsargos armijoje, 1921 m. 11-osios armijos inspektorius, Azerbaidžano Raudonosios armijos teritorinės brigados pulko vado padėjėjas, vadas. 1921 m. birželio mėn. susirgo cholera, lapkričio mėn. nelegaliai grįžo į Lietuvą.

1922 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1922–1923 m. Studijavo teisę Lietuvos universitete, kur 1926 m. gavo teisininko diplomą. Kariuomenės teismo sekretoriaus padėjėjas, 1923–1926 m. sekretorius. 1926–1938 m. dirbo Kariuomenės teisme, kartu 1928–1934 m. dėstė Karo mokykloje, 1932–1936 m. Aukštojoje karo mokykloje. 1933–1938 m. kartu ir Vyriausiojo tribunolo karo teisėjas (1933–1936 m. laikinai). 1938 m. pakeltas į brigados generolus. 1938–1940 m. Kariuomenės teismo pirmininkas. Prisidėjo prie Karo teisenos projekto rengimo. Bendradarbiavo žurnaluose „Kardas", „Mūsų žinynas", „Teisė", Lietuviškoje enciklopedijoje.

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, birželio 25 d. paleistas į atsargą, vengdamas represijų slapstėsi. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, dirbo štabe. 1941 m. per nacių okupaciją – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1941–1944 m. Apeliacinių rūmų teisėjas. Įsitraukė į antinacinį pasipriešinimą. 1944 m. išvyko į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje.

1994 m. Jakštuose V. Mieželiui pastatytas atminimo koplytstulpis.

 www.wikipedia.org/

„Daugailių kraštas ir žmonės". 2008

Joomla templates by a4joomla