Monsinjoras Petras BaltuskaNuo 1970 m. balandžio 28 d. iki mirties 2012 m. spalio 13 d. Daugailių parapijoje dirbo Garbės kanauninkas kun. Petras Baltuška. Jis taip pat 15 metų aptarnavo ir Baltriškės (Zarasų r.) parapiją. 1971, 1985 ir 2004 m. jo iniciatyva buvo remontuota ir perdažoma Daugailių bažnyčia, 1982 m. dekoruotas jos vidus.

Nuo 1990 m. jis taip pat buvo Vajasiškio (Zarasų r.) parapijos klebonas, 1997-2001 m. buvo Juknėnų (Utenos r.) koplyčios klebonas. 1989-2000 m. P. Baltuška taip pat buvo Radeikių (Utenos r.) pradinės mokyklos tikybos mokytojas, nuo 1989 m. - Daugailių pagrindinės, Vajasiškio pradinės, Baibių pagrindinės (Zarasų r.) ir Juknėnų pradinės mokyklų tikybos mokytojas.

Petras Baltuška Lietuvių katalikų mokslo akademijos Utenos skyriaus narys (nuo 1994 m.), Vilniaus pedagoginio universiteto Garbės daktaras, Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys ir patarėjas (nuo 2002 m.).

Dirbdamas Daugailių parapijoje, P. Baltuška, kanauninko Stanislovo Kiškio paskatintas, ėmė rinkti kraštotyrinę informaciją apie žymius šio krašto dvasininkus, siekė garsinti žymius šios parapijos žmones.

Daugailiu_baznycioje

Petras Baltuška organizavo 13 konferencijų, skirtų arkivyskupo Mečislovo Reinio 110-osioms gimimo metinėms, aštuoniose iš jų skaitė pranešimą apie kunigo J. Šalčiaus knygos „Arkivyskupas Mečislovas Reinys" (1977 m.) išleidimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis taip pat surengė prelato dr. Juozo Prunskio 90-mečio minėjimo vakarus Daugailiuose, Utenoje, Panevėžyje, Antalieptėje, Zarasuose (1998 m.), konferencijas kunigo dr. Juozapo Čepėno 120-osioms gimimo ir 25-osioms mirties metinėms paminėti Daugailiuose, Antalieptėje (Zarasų r.), Zarasuose (2000 m.), žurnalisto Broniaus Kviklio mirties metinių ir mirties 10-mečio minėjimus Daugailiuose (1990, 2000 m.), akademiko prof. Antano Liuimos 85-ąsias ir 90-ąsias metines-konferenciją Utenoje (1995, 2000 m.).

P. Baltuška padėjo religijos istorikei Aldonai Vasiliauskienei surinkti medžiagą ir išleisti knygą „Gyvenimas Dievui ir Lietuvai", knygą apie arkivyskupą Teofilių Matulionį „Nemarus mirtingasis" (1981 m.). Jo surinkti eksponatai apie žymius daugailiškius saugomi Daugailių pagrindinės mokyklos muziejuje.

P. Baltuška išvertė iš rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą knygas: E. Boniko „Konersreuto Teresė", Lellote „Gyvenimo problemos sprendimas", Doig „Motina Teresė", G. Kroll „Jėzaus pėdomis".

Monsinjoras aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, buvo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dalyvis (1989 m.). Jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų narys, vėliau-  Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.

2001 m. P. Baltuška buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninku, nuo 2005 m. - emeritas. 2006 m. popiežius Benediktas XVI paskyrė P. Baltušką Jo Šventenybės Kapelionu – jam suteiktas Monsinjoro titulas. Petrui Baltuškai 2010 m. suteiktas Utenos Garbės piliečio vardas.
2004 m. Petras Baltuška apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

2011 m. Išleista Aldonos Vasiliauskienės biografinė monografija „Monsinjoras Petras Baltuška".
Daugailių parapijos klebonas mons. Petras Baltuška mirė 2012 m. spalio 13 d. Palaidotas Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje.
Joomla templates by a4joomla