Birželio 11 dieną Daugailiuose įvyko Utenos kultūros centro Daugailių skyriaus mėgėjų teatro premjera – spektaklis pagal Viktoro Miliūno „Seserys" (režisierė Jūratė Paliulienė).

Pasižiūrėti spektaklį susirinko beveik pilna salė žiūrovų. J. Paliulienė prieš spektaklį pakvietė publiką vaidinamoje situacijoje surasti šiandienos aktualijų, pamąstyti apie žmonių tarpusavio santykius. Vaidmenis atliko Ramutė Šeikienė, Gintautas Medinis, Petras Leleika ir Irena Didžiokienė. Nuotraukas galite pasižiūrėti  http://udiena.lt/kultura/item/7467-daugailiu-teatralai-parode-premjera-seserys

2016 m. gegužės 21 d. 19–23 val. A. ir M. Miškinių etnorgafinėje-literatūrinėje sodyboje (Žaliaduonių g. 8, Juknėnų k. Daugailių sen. Utenos r.) buvo magija alsuojanti naktis, kurioje susipynė teatro kalba, šokio judesys, muzikos garsai ir mūsų jausmai.  Salako kultūros centro meno kolektyvai nuoširdžiai stebino visus savo profesionalia  programa. Daugiau galima pasiskaityti ,,Utenos dienos" tinklalapyje http://udiena.lt/kultura/item/7329-muziejininku-svente-su-auksciausios-prabos-skambesiu

 

Gegužės 14 d. Daugailių miestelio poilsio zonoje vyko sekminių šventė. Susirinkusiuosius linksmino kapelos ,,Seliavytė" ir ,,Daugailių berniokai". Smagiai grojant muzikantams mėgstantys šokti smagiai šoko, visi vaišinosi kiaušiniene ir linksmai bendravo.

Gegužės 7 d. Utenos daugiafunkciniame sporto centre krepšinio varžybomis baigėsi 2016 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės. Daugailių seniūnijos krepšininkai Deividas Kimsa, Marius Kimsa, Paulius Juodka, Tomas Gasperavičius laimėjo 3 vietą. Varžybose taip pat dalyvavo ir daugailiškių  krepšinio veteranų komanda.

Gegužės 6 d. Daugailių seniūnijos ir kultūros centro salėje  sudeikiečiai saviveiklininkai parodė Žemaitės ,,Apsiriko".

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS UTENOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA 2016 m. gegužės 3 d. 13.45 val. KVIEČIA DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJUS Į SUSITIKIMĄ DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE.
SUSITIKIMO PROGRAMA
13:45 - 14:05 Epizootinė situacija Europoje. Snukio-nagų ligos, Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro plitimo tendencijos. 2015 metų valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga. Pranešėjas: Utenos VMVT viršininko pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Stukas
14:05 - 14:45 Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo galimybės Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešėjas: Utenos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Audronius Tubys

Skaityti daugiau...

Primename, kad 2016 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, gyventojai, įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą, privalo deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą. To nepadariusieji iki 2016 m. liepos 1 d. bus išbraukti iš apskaitos ir tuo pačiu neteks teisės į paslaugas, kurias suteikia gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., praras teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, išmokas vaikams, paramą mirties atveju, negalės keisti vairuotojo pažymėjimo, savo vardu registruoti automobilio ir kt.

 Įstatyme apibrėžta, kad į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui (6 mėnesiams) gali būti įtraukiami tik benamiai, asmenys, kurie buvo globojami vaikų globos institucijose ir šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną, asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės šių priemonių taikymo laikotarpiu, taip pat asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį, kiti asmenys, nepatenkantys į šį sąrašą, per likusius du mėnesius iki termino pabaigos turėtų susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

Gyventojams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą kitiems asmenims priklausančiame, pvz., nuomojamame, būste, kartu su būsto savininku atvykusiems į seniūniją, reikia turėti asmens tapatybės dokumentus ir būsto nuosavybės dokumentus. Jei būsto savininkas negali kartu atvykti, būtina turėti jo notariškai patvirtintą sutikimą deklaruoti gyvenamąją vietą arba sudarytą būsto nuomos ar panaudos sutartį, taip pat būsto nuosavybės dokumentų kopiją.

 

Į armonikininkų šventę Daugailiuose, vykusią 2016 m. balandžio 23 d. atvyko gausus būrys muzikantų. Pačioje šventės pradžioje pasakotojas Emilis Strunkevičius įdomiai porino sąmojingas istorijas. Pasirodymą pradėjo rokiškiečiai: Algis Vaitonis, Vytautas Dagys, Bronius Žvirblis ir Leonas Karaliūnas, Vilius Seržintas, jie  meistriškai grojo polkas, valsus. Bronius Žvirblis grojo polką ne tik su armonika, bet ir su ,,snapeliu" (lūpine armonikėle), o Leonas Karaliūnas - armonika su ,,sparnais" (elektronine armonika). Stasys Junda (varėniškis) atvyko dar su 3 savo krašto muzikantais Danieliumi Taraila, Pranu Ulbinu ir Alfredu Klimu. Ignaliniečiai Kazimieras Blaževičius, Vincas Kliukas, molėtiškis Algimantas Mieliauskas, zarasiškiai Antanas Markevičius ir Gintaras Andrijauskas, uteniškis Kazimieras Streikus nuotaikingai atliko savo pamėgtus kūrinius. Ypatingai džiugu buvo klausytis daugailiškio Mindaugo Didžioko grojimo. Jis, kaip jauniausias  armonikininkas pelnė Jauniausiojo armonikininko prizą. Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino prizai  buvo įteikti Broniui Žvirbliui ir varėniškių kolektyvui. Seniūnės Giedrės Eimutienės prizas atiteko varėniškiams. Visi muzikantai gavo po atminimo medalį . Šventę  šmaikščiai vedė Rasa Lukošiūnaitė. 

 

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatomis, pasikeitus ūkininko ūkio registravimo duomenims, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo savivaldybės administracijai pateikti prašymą, dėl šių pakitimų įregistravimo, t.y. duomenų atnaujinimo.  Šiuo metu yra rengiamas LR Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimas, kuriame numatyta, kad ūkininkas privalės kasmet atnaujinti ūkio duomenis, o to nepadarius, per nustatytą terminą bus išregistruojamas iš Ūkininko ūkio registro. Pataisa turėtų įsigalioti nuo 2017 metų pradžios.        

Prašome visus ūkininkus, pasikeitus ūkio duomenims (žemės sklypų skaičiui, plotui ir kt.) atvykti į seniūniją (pas žemės ūkio specialistę) ir juos atnaujinti. Su savimi turėti duomenų pasikeitimą įrodančius atitinkamus dokumentus (VĮ Registrų centro pažymas apie nekilnojamojo turto įregistravimą).

                                                                                                                         Seniūnija

 

INFORMUOJAME,

kad  nuo 2016 m. balandžio 11 d. prasidėjo

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS, kuris tęsis iki 2016 m. birželio 6 d.

KVIEČIAME DEKLARUOTI PASĖLIUS

EIL.

NR.

 Vietovės pavadinimas  PILIEČIŲ PRIĖMIMO SENIŪNIJOJE DATA
1 Daugailių mstl.

 Balandžio 11, 12, 13, 14, 15 d.

Birželio 1, 2, 3 d.

2 Antilgės, Brinkliškių, Gatelių, Narutiškio , Nečėnų k. Balandžio 18, 19, 20, 21, 22 d.
3 Bajoriškių, Drąsėnų, Gojaus, Dubnų, Taukelių, Moniškio, Šlaitų vns., Mikolojūnų, Zastrono k. Gegužės 23, 24, 25, 26, 27 d.
4 Šlepečių, Šiožinių, Voliškio, Vajasiškio, Paberžės, Polekniškio, Staškūniškio, Žadavainių k. Gegužės 9, 10, 11, 12, 13 d.
5 Juknėnų, Kubilių k. Gegužės 2, 3, 5, 6 d.
6 Blusiškių, Degsnelės, Garnių, Pikčiūnų, Papelekės , Purviniškio k. Gegužės 30, 31 d.
7 Antandrajos, Aukštuolių vns., Degsnio, Maneičių, Nuodėgulių, Ruklių, Salų vns., Stumbrės vns., Šikšnių, Šešėlių k.

 Gegužės 16, 17, 18 d.

 Birželio 1, 2, 3 d.

8 Radeikių k. Gegužės 19, 20 d.
9

Bernotiškių, Daržinių, Duobių, Jonapolio, Latviškių, Mediniškių, Narvydžių, Noliškio, Pakryžės, Pliupų, Šlekiškių, Zabalinos k.

 Balandžio 25, 26, 27, 28, 29 d.  

 Bus priimami ir ne pagal grafiką atvykę asmenys.

Su savimi turėti žemės nuosavybės ar nuomos dokumentus ir planus.

Daugailių seniūnijos žemės ūkio specialistė Ina Janavičienė tel. Nr. 8 698 52 344, 8 389 35 940.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Balandžio 15 dieną Klaipėdoje vyko 21-ojo vyresniųjų klasių mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?" finalas. Pirmą kartą toks renginys buvo organizuojamas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laive N42 „Jotvingis", jame finalo metu tilpo per 80 renginio dalyvių – krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus, renginio klausimų vertinimo komisija, mokiniai ir jų mokytojai.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla