VMVT

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siekia skatinti sąžiningo verslo konkurenciją maisto tvarkymo srityje, prisidėti prie regionų plėtros ir sudaryti palankesnes sąlygas kurtis ir plėstis smulkiam verslui, skatinti vietinių maisto produktų gaminimą ir vartojimą, kai produkcija gaminama atsakingai, nedideliais kiekiais, laikantis esminių higienos reikalavimų. 2019 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimai, skirti smulkiems augalinių maisto produktų gamintojams. Per metus smulkieji gamintojai gali pagaminti ir (ar) tiekti vietinei rinkai ne daugiau kaip 15 600 kilogramų arba litrų gaminių, iš jų – 2 000 kilogramų džiovintų arba liofilizuotų arbatžolių, kavos, prieskoninių augalų, vaisių, uogų, grybų, daržovių.


Viena esminių sąlygų – vietiniams raugintų, sūdytų ar marinuotų daržovių ar grybų gamintojams, sulčių ar aliejų spaudėjams, kavos, arbatos ar prieskonių gamintojams, reikia gerokai mažiau investicijų, įrengiant produkcijos gamybai skirtas patalpas.Smulkiesiems gamintojams vienoje patalpoje leidžiama vykdyti visus gamybos etapus, jeigu išvengiama kryžminės taršos ir gamybos etapai atskiriami laiko ir vietos atžvilgiu, neįrengti darbuotojams tualetų, jei yra sudarytos sąlygos naudotis netoli gamybos patalpų esančiais tualetais, paviršiams plauti ir valyti gali būti naudojamos įprastos buityje naudojamos valymo ir plovimo priemonės. Be to, gamybos proceso metu gali būti naudojamas medinis inventorius, tekstilės gaminiai, tačiau jie turi būti tinkamai prižiūrimi ir laiku atnaujinami. Visuose gamybos etapuose turi būti švaru ir laikomasi higienos taisyklių.
Gamybos proceso metu gamintojai turi užtikrinti, kad maisto saugos reikalavimų būtų laikomasi visais gaminių gamybos etapais: įvertinti žaliavų kokybę, stebėti jų laikymo sąlygas, vykdyti tinkamą šiluminį apdorojimą, kontroliuoti gaminių laikymo sąlygas ir gaminių pateikimą galutiniams vartotojams. Jei gamybos metu bus naudojamas viešai tiekiamas geriamasis vanduo, turi būti atliekami mikrobiologiniai geriamojo vandens tyrimai. Tuo atveju kai bus naudojamas geriamasis vanduo iš individualaus gręžinio ar šachtinio šulinio, be mikrobiologinių tyrimų dar turi būti atliekami cheminiai geriamojo vandens tyrimai.
Dažnai veiklą pradedantiems gamintojams daug rūpesčių sukelia reikalavimas paruošti ir maisto produktų etiketėje nurodyti maistingumo deklaraciją. Smulkūs augalinio maisto gamintojai savo produkciją tiekiantys tik vietinei rinkai nedideliais kiekiais nuo šio įpareigojimo yra atleisti. Tai reiškia, kad mažais kiekiais gaminantiems augalinius maisto produktus nereikia atlikti jų gaminamų produktų maistingumo laboratorinių tyrimų ir vertinimų, spausdinti papildomų ženklinimo etikečių. Atkreiptinas dėmesys, kad smulkiųjų augalinio maisto tvarkymo subjektų veiklos vietos nuo mažmeninės prekybos subjektų bei galutinių vartotojų turi būti nutolusios ne daugiau kaip 100 kilometrų atstumu (daugiau informacijos apie mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimus galite rasti internetinėje svetainėje adresu https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/supaprastinti-reikalavimai).
Primename, kad maisto tvarkymo subjektai, siekdami vykdyti negyvūninio maisto gamybos veiklą ir tiekti maisto produktus rinkai, privalo veiklą registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registre. Norėdamas užsiregistruoti, maisto tvarkytojas turi kreiptis į atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, kurio teritorijoje planuoja vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir pateikti registracijai būtinus dokumentus (daugiau informacijos apie maisto tvarkymo subjektų registravimo reikalavimus galite rasti internetinėje svetainėje adresu https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas).

 Parengė: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Renata Cicėnienė

Joomla templates by a4joomla