UAB „Utenos komunalininkas“ informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384 patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios sąnaudos turi būti perskaičiuojamos kiekvienais metais, atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus.

 

Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos 2017 m. buvo 5,64 %. didesnės už planuotas būtinąsias sąnaudas, t.y. pašalintas didesnis atliekų kiekis sąvartyne nei buvo planuojamas, išaugę duomenų bazės, programų aptarnavimo, administravimo kaštai ir kitos sąnaudas.

Atsižvelgdama į UAB „Utenos komunalininkas“ pateiktus duomenis ir skaičiavimus, Utenos rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-98 nustatė Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius Utenos rajono savivaldybėje,  kurie bus taikomi nuo 2018 m. gegužės 1 d.

 

         Eil. Nr. Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus adminis-travimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/vnt./mėn

be PVM

Kintamas adminis-travimo paramet-ras1 Kintamas įmokos dydis1, Eur/mėn. be PVM Kintamas adminis-travimo parametras2 Kintamas įmokos dydis2 Eur be PVM
1 Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose Nekilno-jamojo turto paskirtis ir objektų skaičius  1,87 Gyventojų skaičius  1,05 1m3 ištuštinimas  7,39
2 Gyvenamosios paskirties individualūs namai  2,27  1,05 0,12 m3 konteinerio ištuštinimas  0,89
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas  1,77
3 Viešbučių paskirties objektai  12,28 Nekilno-jamojo turto paskirtis ir objektų skaičius  13,54 1 m3 ištuštini-mas  1 0,40
4 Administracinės paskirties objektai  5,78  6,37
5 Paslaugų paskirties objektai  3,34  3,69
6 Maitinimo paskirties objektai  10,64  11,74
7 Transporto paskirties objektai  2,92  3,22
8 Garažų paskirties pastatai  2,91  3,20
9 Garažų paskirties patalpos 0,14  0,15
10 Kultūros paskirties objektai 3,21  3,54
11 Mokslo paskirties objektai  14,37  15,85
12 Poilsio paskirties objektai  2,20  2,42
13 Sporto paskirties objektai  2,35  2,59
14 Religinės paskirties objektai 0,21  0,23
15 Specialiosios paskirties objektai 1,39  1,54
16 Sodų paskirties objektai  0,21  0,23
17 Kiti objektai  0,51  0,56
 

Eil. Nr.

Nekilnojamo turto objektų kategorija Pastovus administra-vimo parametras Pastovus įmokos dydis, Eur/m2/ mėn.

be PVM

Kintamas adminis-travimo paramet-ras1 Kinta-mas įmokos dydis1,  Eur/m2/ mėn.

be PVM

Kintamas adminis-travimo paramet-ras2 Kinta-mas įmokos dydis2 Eur be PVM
18 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 200 m2 Nekilnoja-mojo turto paskirtis ir plotas  0,0238 Nekilno-jamojo turto paskirtis ir plotas  0,0262 1 m3 ištuštini-mas  10,40
19 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 200 m2 ir mažesnis arba lygus 1000 m2  0,0166  0,0183
20 Prekybos paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 1000 m2  0,0100  0,0111
21 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m2  0,0121  0,0133
22 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m2  0,0082  0,0091
23 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m2 ir mažesnis arba lygus 5000 m2  0,0058  0,0064
24 Gamybos, pramonės paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 5000 m2  0,0018 0,0020
25 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 500 m2  0,0101  0,0112
26 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 500 m2 ir mažesnis arba lygus 2000 m2  0,0060  0,0067
27 Sandėliavimo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 2000 m2  0,0052 0,0058
28 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas mažesnis arba lygus 100 m2  0,0251  0,0278
29 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 100 m2 ir mažesnis arba lygus 350 m2  0,0134  0,0148
30 Gydymo paskirties objektai, kurių plotas didesnis kaip 350 m2  0,0100 0,0111

1Parametras naudojamas, kai NT objektui neįmanoma priskirti konkrečios tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtos konteinerių aikštelės ar individualaus konteinerio.

2Parametras naudojamas, kai NT objektui įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamojo turto objektui naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį.

Atliekų turėtojai, kurie nėra susieti su konkrečiu nekilnojamojo turto objektu, bet naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugomis, už 1 m3 atliekų sutvarkymą moka 22,16 Eur be PVM, o biologiškai suyrančių atliekų surinkimą -11,97 Eur be PVM.

 

 

Joomla templates by a4joomla