Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AĮ-1086 ,,Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo" apribojamas fizinių asmenų lankymąsis miško teritorijoje - žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8210/0002:99, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, kad. Nr. 8210/0002:192, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone, nuosavybės teise priklausančiuose S. Juodžio individualiai įmonei.Minėta apriboto lankymosi miško teritorija paženklinta apribojimą nurodančiais informaciniais ženklais.Minėtas įsakymas  paskelbtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, atsižvelgiant į 2017 m. spalio 18 d. S. Juodžio individualios įmonės prašymą.

 

Joomla templates by a4joomla