Daugailių bendruomenė nuoširdžiai dėkoja  visiems, parėmusiems bendruomenę ir pervedusiems  2018 metais  2 procentus savo pajamų mokesčio sumos. Minėtos lėšos labai reikalingos ne tik organizuojant renginius, bet ir panaudojamos kitoje bendruomenės  ir miestelio veikloje. Šiais metais paremdami  bendruomenę Jūs jau prisidėsite prie būsimų renginių įvairovės ir gausos. 2019 m. Daugailiai švęs 765 metų sukaktį.

Daugailių bendruomenė prašo visus bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus, ar asmenis, norinčius prisidėti prie Daugailių bendruomenės ir miestelio veiklos  pervedant 2 procentus pajamų mokesčio sumos Daugailių bendruomenei. Prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateiktas šiais būdais:

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai siunčiant  savo deklaracijos formą paštu . Voką siųsti šiuo adresu : Deklaracijų Tvarkymo Skyrius, Druskininkų AVMI , Neravų g. 8 , Neravų kaimas, 66402 Druskininkai.

2. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai ( įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prašymą FRO512 forma (04 versija) pateikti internetu (pvz. teikiant metinę pajamų deklaraciją  VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu. Formą galima atsispausdinti iš tinklapio http://www.vmi.lt.

Duomenys, reikalingi formos FRO512 (04 versija) pildymui: - paramos gavėjo identifikacinis numeris – 184292853; - paramos gavėjo pavadinimas – Daugailių bendruomenė; - paramos gavėjo adresas – Didžioji g. 48, 28414 Daugailiai, Utenos r. Jei nė vienas iš nurodytų būdų Jums nėra patogus, prašymą galite užpildyti Daugailių seniūnijoje arba perduoti bendruomenės pirmininkei Jūratei Paliulienei. Prašymai priimami iki 2019 m. gegužės 2 d.

Nuoširdžiai dėkojame už  norą paremti Daugailių bendruomenės veiklą.

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

24

26

24

29

24

24

26

31

24

25

24

26

31

24

25

24

26

29

24

27

 ▪ Pavojingų atliekų (galvaninių elementų, liuminescencinių lempų, akumuliatorių, panaudotų tepalų ir kt.), didelių gabaritų atliekų (baldų, buitinės technikos ir kt.) ir kitų antrinių žaliavų, susidariusių buityje, surinkimas. Dėl tikslaus atliekų surinkimo laiko ir sustojimo vietų gyventojai turi kreiptis į seniūniją tel. (8 389) 35580, (8 389) 62315.

▪ Pakuotės atliekų (popierinės ir kartono, plastikinės, metalinės) iš individualių pakuočių konteinerių (geltonos spalvos) surinkimas.

 ▪ Stiklo atliekų iš individualių pakuočių konteinerių (žalios spalvos) surinkimas.

BALANDŽIO MĖN.

85 m.

IRINA PLOTNIKOVA (balandžio 22 d.)  Vajasiškio k.

VERONIKA LELEIKIENĖ (balandžio 25 d.)  Radeikių k.

ADELĖ MIŠKINIENĖ (balandžio 29 d.)  Daugailių mstl.

75 m.

STANISLVA SLAPŠINSKIENĖ (balandžio 9 d.)  Antandrajos k.

LEOKADIJA NASAVIČIŪTĖ (balandžio 10 d.)  Narutiškio k.

IRENA NAGELIENĖ (balandžio 12 d.)  Daugailių mstl.

VYTAUTAS STEPONAVIČIUS (balandžio 24 d.)  Šlepečių k.

70 m.

VILIUS JURELĖ (balandžio 4 d.)  Daugailių mstl.

STASĖ ROTAUTIENĖ (balandžio 20 d.)  Radeikių k.

BRONIUS AUDICKAS (balandžio 30 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

JUOZAS GUIGA (balandžio 7 d.)  Radeikių k.

STANISLAVA RIBOKIENĖ (balandžio 15 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

LEONAS GALVANAUSKAS (balandžio 23 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

JONAS JACKŪNAS (balandžio 2 d.)  Kubilių k.

POVILAS STUMBRYS (balandžio 6 d.) Radeikių k.

50 m.

SVETLANA DERVINIENĖ (balandžio 9 d.)  Daugailių mstl.

VALDAS KATINAS (balandžio 11 d.)  Šlepečių k.

GIDAS PILIPAVIČIUS (balandžio 18 d.)  Juknėnų k.

DAIVA MUSTEIKIENĖ (balandžio 19 d.)  Bajoriškių k.

RIMANTAS VAIKUTIS (balandžio 20 d.)  Drąsėnų k.

FAMAIDA JACKŪNIENĖ (balandžio 29 d.)  Kubilių k.

 

BIRŽELIO MĖN.

95 m.

ELENA PETROKIENĖ (birželio 6 d.)  Daugailių mstl.

85 m.

BRONĖ MALAIŠKIENĖ (birželio 1 d.)   Daugailių mstl.

80 m.

ALDONA MERKIENĖ (birželio 17 d.)  Nuodėgulių k.

VINCENTAS ALGIMANTAS SEIBUTIS (birželio 26 d.)  Drąsėnų k.

75 m.

JONAS ZABARAUSKAS (birželio 11 d.)   Daugailių mstl.

70 m.

BRONIUS GRIGALIŪNAS (birželio 9 d.)  Bajoriškių k.

65 m.

ALVYDAS KAZLAS (birželio 27 d.)   Daugailių mstl.

60 m.

VASILIJUS JASAS (birželio 25 d.)  Antandrajos k.

55 m.

ALDONA PETRĖNIENĖ (birželio 3 d.)  Daržinių k.

VIRGINIJA AUGUSTINIENĖ (birželio 14 d.)  Radeikių k.

50 m.

ROLANDAS MECELICA (birželio 3 d.) Daugailių mstl.

 

LAIMUTIS GRUODIS (birželio 5 d.)  Maneičių k.

VILMA GASIULIENĖ (birželio 19 d.)  Radeikių k.

 

 

LIEPOS MĖN.

90 m.

ALFONSAS VEDRICKAS (liepos 20 d.)  Noliškio k.

80 m.

ONA SKREBIENĖ (liepos 27 d.)  Pakryžės k.

70 m.

ANTANAS GRIŽILAS (liepos  9 d.)  Daugailių mstl.

JELENA DORONDOVA (liepos 20 d.) Juknėnų k.

65 m.

POVILAS BILIŪNAS (liepos 8 d.)  Noliškio k.

ZOSĖ VĖŽIENĖ (liepos 9 d.)  Daugailių mstl.

NATALIJA IVANOVA (liepos 14 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

ALDONA LABOKIENĖ (liepos 10 d.)  Drąsėnų k.

ALGIMANTAS PETRĖNAS (liepos 13 d.) Daržinių k.

55 m.

VACLOVAS STEPANAVIČIUS (liepos 2 d.)  Juknėnų k.

LORETA GEMA BALTADUONĖ (liepos 17 d.) Paberžės k.

VALENTINA ARDIŠAUSKIENĖ (liepos 21 d.)  Daugailių mstl.

JONAS JUODVALKIS (liepos 23 d.) Voliškio k.

ALOYZAS ALELIŪNAS (liepos 28 d.) Radeikių k.

50 m.

RAMUNĖ ČIEGIENĖ (liepos 4 d.) Paberžės k.

 

 

2020 M. RUGSĖJO MĖN.

85 m.

EVALDAS ŽIŪRAITIS                                  Daugailių mstl.

70 m.

NIJOLĖ KASPARAVIČIENĖ                      Šlepečių k.

65 m.

TATJANA JAKUTIENĖ                                 Ruklių k.

60 m.

GALINA STUNŽĖNIENĖ                              Daugailių mstl.

GEDVYDAS AVDEJEVAS                             Garnių k.

55 m.

VIDA GRIGALIŪNIENĖ                               Bajoriškių k.

50 m.

ROLANDAS MEIDUS                                   Kubilių k.

 

 

2020 M. RUGPJŪČIO MĖN.

90 m.

EUGENIJA MECELICIENĖ                         Pakryžės k.

85 m.

ELENA ŠAKĖNIENĖ                                      Daržinių k.

STANISLAVA MEIDUVIENĖ                      Juknėnų k.

80 m.

MILDA TEKLĖ KNYVIENĖ                      Žadavainių k.

70 m.

ARVYDAS BULKA                                     Daugailių mstl.

DANUTĖ NAVIKIENĖ                               Maneičių k.

VYTAUTAS VILUTIS                                Degsnio k.

60 m.

ANATOLIJUS PLOTNIKOVAS              Vajasiškio k.

HENRIKAS RAMOŠKA                             Radeikių k.

STANISLOVAS STEPONAVIČIUS         Šlepečių k.

55 m.

MINDAUGAS KIMSA                               Daugailių mstl.

JOLITA BRAŽĖNIENĖ                           Daugailių mstl.

REGIMANTAS KVEŠKEVIČIUS                           Garnių k.

50 m.

JOLITA GABRIENĖ                                 Antandrajos k.

JOHN   URPANI                                       Narvydžių k.

 

 

2020 M. LIEPOS MĖN.

95 m.

BRONĖ NAVADNIČĖNIENĖ     Radeikių k.

70 m.

ČESLOVAS DAUKŠAS               Radeikių k.

VYTAUTAS KUNČIUS               Pikčiūnų k.

             Viktoras Ivanovas                Daugailių mstl.            

 

65 m.

JONAS DRISKIUS                             Juknėnų k.

BRONISLOVAS PAŠKEVIČIUS     Nuodėgulių k.

60 m.

VALENTINAS BALČIŪNAS         Daugailių mstl.

REGINA DRINGELIENĖ               Nuodėgulių k.

55 m.

DANUTĖ JURKIENĖ                   Radeikių k.

50 m.

LINA PAKALNIENĖ                        Bajoriškių k.

JOLANTA ŠINKŪNIENĖ             Daugailių mstl.

AUŠRA PURLIENĖ                       Taukelių k.

DARIUS GREIBUS                       Juknėnų k.

ARŪNAS MUSTEIKIS                 Polekniškio k.

 

2020 M. BIRŽELIO MĖN.

85 m.

ONA KŠČENAVIČIENĖ       Daugailių mstl.

75 m.

ANTANAS ŠUMINAS             Daugailių mstl.

RIMANTAS DIKMANAS       Paberžės k.

65 m.

REGINA MAŽLIOKIENĖ       Daugailių mstl.

60 m.

VALĖ KLIMIENĖ                   Daugailių mstl.

ALGINA ČEBYLIENĖ           Nuodėgulių k.

55 m.

VAIDA RAŠKEVIČIENĖ       Juknėnų k.

 

2020 M. GEGUŽĖS MĖN.

90 m.

ONA TAMOŠIŪNIENĖ       Žadavainių k.

85 m.

ELENA BUKELSKIENĖ       Drąsėnų k.

70 m.

STASĖ DŪDIENĖ                  Radeikių k.

65 m.

LIONĖ ZDANAVIČIENĖ     Voliškio k.

IRENA SAKALIENĖ           Daugailių mstl.

JOLITA SODIENĖ                Daugailių mstl.

60 m.

VIRGINIJA STANKEVIČIENĖ     Juknėnų k.

RIMAS EIMUTIS                     Daugailių mstl.

DANUTĖ JAKŠTIENĖ             Radeikių k.

55 m.

VIDMANTAS JUCIŪNAS     Duobių k.

GIEDRA MILIAUSKIENĖ   Noliškio k.

VILMANTAS KLIBAS         Nuodėgulių k.

50 m.

VITAS KAZLAUSKAS       Daugailių mstl.

 

 

2020 M. BALANDŽIO MĖN.

 

80 m.

GENĖ VAIKUTIENĖ                             Daugailių mstl.

EMILIJA VITALIJA VALIENĖ             Šiožinių k.

75 m.

JUOZAS GILYS                                     Radeikių k.

70 m.

IRENA BANACHIENĖ                         Bajoriškių k.

60 m.

ALDONA GRIŽIENĖ                           Radeikių k.

GINTARAS ŽIČKUS                             Ruklių k.

55 m.

ELIGIJUS KONDROTAS                     Radeikių k.

DIANA PETRAŠIŪNIENĖ                  Juknėnų k.

RYTIS PUTNA                                     Maneičių k.

RIMA VAŠKEVIČIENĖ                       Daugailių mstl.

 

 

2020 M. KOVO MĖN.

70 m.

RIMGAUDAS STASIULIONIS           Maneičių k.

60 m.

ALGIRDAS KVEDARAS                     Daugailių mstl.

KAZIMIERAS STANKEVIČIUS           Juknėnų k.

JANINA ŠAPOKIENĖ                           Garnių k.

50 m.

ALMANTAS PETRĖNAS                    Daržinių k.

JULIJA KAMINSKIENĖ                       Daugailių mstl.

                       VALDAS KŠČENAVIČIUS                  Daugailių mstl.                      

 

2020 M. VASARIO MĖN.

95 m.

VERONIKA KARLIENĖ                       Drąsėnų k.

85 m.

VLADISLAVA BARONIENĖ               Daugailių mstl.

ONA DRISKUVIENĖ                           Daržinių k.

70 m.

PRANAS DAVAINIS                           Zastrono k.

KĘSTUTIS PAKALNIS                       Daugailių mstl.  

ALDONA PAKALNIENĖ                     Daugailių mstl.

65 m.

JUOZAS DAVAINIS                             Zastrono k.

55 m.

ALVIDAS VAPSVA                             Radeikių k.

VIDMANTAS GRIGALIŪNAS           Bajoriškių k.

50 m.

RAIMUNDAS SUJAVIČIUS                Juknėnų k.

DAINIUS SIRVYDIS                             Radeikių k.

 

 

2020 M. SAUSIO MĖN.

90 m.

ALDONA LUKŠIENĖ                       Ruklių k.

85 m.

GENOVAITĖ MIKALAUSKIENĖ   Kubilių k.

75 m.

VALĖ JURGELĖNIENĖ                  Daugailių mstl.

                                                                                                                                                                    STASĖ LUKAUSKIENĖ                     Radeikių k.

KAZYS DRUTEIKA                         Radeikių k.

70 m.

JANINA PETRĖNIENĖ                   Daržinių k.

65 m.

GRAŽINA KUVEIKIENĖ               Daugailių mstl.

DANIELIUS VAITKEVIČIUS         Šlepečių k.

55 m.

ALMIRA GVOZDIENĖ                    Daugailių mstl.

JURGITA KAZOKIENĖ                  Radeikių k.

50 m.

REMIGIJUS MECELICA                Garnių k.

 

 

2019 m. gruodžio mėn.

 

85 m.

STASĖ BERNOTIENĖ                                     Radeikių k.

VERONIKA PILIPAVIČIENĖ                        Juknėnų k.

80 m.

VYTAUTAS PRANCIŠKUS PIRINAUSKAS     Šlepečių k.

75 m.

PETRAS KAZLAUSKAS                               Šlaitų vs.

JONAS VĖŽYS                                               Gatelių k.

VILĖ STASIULIONIENĖ                               Maneičių k.

65 m.

RIMUTĖ KAZLIENĖ                                   Daugailių mstl.

60 m.

GINTAUTAS ANTANAVIČIUS                 Daržinių k.

AUDRONĖ ŽIUPKIENĖ                             Gatelių k.

50 m.

ARŪNAS JURGILAS                                 Juknėnų k.

JOLITA JURELIENĖ                                 Antandrajos k.

RAMŪNĖ BRAŽIŪNIENĖ                         Daugailių mstl.

 

 

2019 m. lapkričio mėn.

90 m.

VYTAUTAS PETRAS STEPONAVIČIUS       Juknėnų k.

85 m.

JUOZAPAS DICEVIČIUS         Juknėnų k.

80 m.

MEČISLOVAS GRUODIS         Radeikių k.

65 m.

GINTAUTAS RAMOŠKA       Daugailių mstl.

60 m.

RITA JURKEVIČIENĖ         Daugailių mstl.

VIRGINIJA ČERNIAUSKIENĖ     Daugailių mstl.

50 m.

SAULIUS PETRAVIČIUS         Daugailių mstl.

2019 m. spalio mėn.

90 m.

STANISLAVA FIODOROVIENĖ       Daugailių mslt.

80 m.

POVILAS MIŠKELIŪNAS         Janapolio k.

65 m.

RIMANTAS VAITĖNAS       Daugailių mstl.

60 m.

VYTAUTAS ŠEIKIS             Daugailių mstl.

50 m.

NATALJA MILTINIENĖ         Juknėnų k.

 

 

2019 m. rugsėjo mėn.

85 m.

ALMA BAREIŠIENĖ       Ruklių k.

JANINA RAMANAUSKIENĖ   Gatelių k.

80 m.

PETRAS SIRVYDIS         Radeikių k.

GENOVAITĖ GRIGALIŪNIENĖ   Daugailių mstl.

70 m.

 

JUOZAS SAKALYS             Daugailių mstl.

STANISLOVAS NELIUPŠIS       Radeikių k.

GENOVAITĖ MISIŪNIENĖ        Radeikių k.

65 m.

DAIVA BULKIENĖ         Daugailių mstl.

60 m.

ALGIS MACIULEVIČIUS   Antandrajos k.

GINTARAS JAKŠTYS        Radeikių k.

55 m.

LAIMUTIS KAVOLĖLIS           Radeikių k.

ROMUALDAS MORKŪNAS     Radeikių k.

50 m.

VIRGILIJUS ŽIEGIS          Bajoriškių k.

 

 

 

2019 m. rugpjūčio mėn.

85 m.

ONA PIRINAUSKIENĖ       Šlepečių k.

80 m.

ONA ALDONA DEVEIKIENĖ     Antilgės k.

75 m.

ELENA URBANIENĖ               Daugailių mst.

65 m.

PETRONELĖ EIDUKIENĖ         Daugailių mstl.

PRANCIŠKUS ŠČEPANAVIČIUS   Stumbrės vs.

VIDA KUČINSKIENĖ           Mikolojūnų k.

60 m.

ROMUALDAS ŽIBAS     Naujakiemio vs.

ZENONAS LIAUDANSKAS   Šlepečių k.

NIJOLĖ MATUZIENĖ     Janapolio k.

55 m.

ROMUALDA KONDROTIENĖ     Radeikių k.

 

2019 m. liepos mėn.

90 m.

ELŽBIETA KULEŠYTĖ                 Antandrajos k.

85 m.

VLADISLAVA KVEDARIENĖ     Daugailių mstl.

URŠULĖ VELYKIENĖ                   Juknėnų k.

80 m.

ANGELĖ VANDA LABUCKIENĖ     Paberžės k.

75 m.

VANDA FĖLĖ PIKELIENĖ              Duobių k.

70 m.

JUOZAPAS PAŽERINIS                 Gatelių k.

65 m.

MARIJA KAZLAUSKIENĖ         Radeikių k.

55 m.

ARVYDAS TILINDIS                   Radeikių k.

VIRGILIJUS MUSTEIKIS           Daugailių mstl.

SERIOŽA JUPATOV                   Juknėnų k.

50 m.

RITA LUKAUSKIENĖ                 Ruklių k.

DARIUS KAIRYS                         Daugailių mstl.

 

 

2019 m. birželio mėn.

85 m.

STEPONAS MERKYS   Nuodėgulių k.

70 m.

POVILAS VĖŽYS      Daugailių mstl.

60 m.

VYTAUTAS GASPARAVIČIUS    Daugailių mstl.

50 m.

RIČARDAS BABELIS   Ruklių k.

 

 

 

2019 m. gegužės mėn.

80 m.

JANINA MĖLYNIENĖ   Mikolojūnų k.

ONA BIRUTĖ VEDRICKIENĖ     Pliupų k.

75 m.

DANUTĖ JURELIENĖ     Taukelių k.

IRENA KONDROTIENĖ     Radeikių k.

70 m.

ALGIRDAS POŽECKAS   Daugailių mstl.

EDMUNDAS KAZLAUSKAS     Daugailių mstl.

AUGUSTINAS KANAPECKAS   Paberžės k.

JONAS ŠIMONĖLIS   Bajoriškių k.

65 m.

DANUTĖ STRIPEIKIENĖ   Zastrono k.

BRONISLOVA PALIUNIENĖ   Daugailių mstl.

JONAS KUVEIKIS   Daugailių mstl.

BIRUTĖ STANKEVIČIENĖ   Radeikių k.

60 m.

VYTAUTAS VAIČIŪNAS   Daugailių mstl.

NELĖ TUMPYTĖ   Juknėnų k.

55 m.

IRENA PETKEVIČIENĖ   Daugailių mstl.

LAIMA STEPONAVIČIENĖ    Pakryžės k.

50 m.

DALITĖ BARKUVIENĖ       Antilgės k.

JOLITA LEŠČINSKIENĖ     Šikšnių k.

 

 

2019 M. BALANDŽIO MĖN.

90 m.

ANTANAS TAMOŠIŪNAS     Žadavainių k.

80 m.

ALDONA MACELIENĖ     Taukelių k

IRENA RAMOŠKIENĖ     Degsnio k.

ELENA ŠIMONĖLIENĖ   Radeikių k.

75 m.

NIJOLĖ MANIUŠIENĖ     Juknėnų k.

JONAS KUNČIŪNAS       Radeikių k.

STASYS ANDRAŠIUS     Maneičių k.

70 m.

VYTAUTAS JUSIUS    Daugailių mstl.

55 m.

ŽIBUTĖ STAUGIENĖ     Daržinių k.

50 m.

LINA BABELIENĖ       Ruklių k.

 

 

2019 M. KOVO MĖN.

 

90 m.

ANELĖ MAŽLIOKIENĖ     Duobių k.

80 m.

ELVYRA VASIULIENĖ     Daugailių mstl.

KAZIMIERAS MISIŪNAS Radeikių k.

75 m.

JUOZAS JURGILAS     Juknėnų k.

ELENA BOČIENĖ     Daugailių mstl.

ANTANAS JURELĖ   Daugailių mstl.

70 m.

VYDA ANDRAŠIENĖ    Maneičių k.

ALGIRDAS MALECKAS   Šlepečių k.

DANUTĖ BARTKEVIČIENĖ Daugailių mstl.

KAZIMIERA KUNČIŪNIENĖ   Radeikių k.

VANDA KAZLAUSKIENĖ Šlaitų vs.

65 m.

RIMANTAS BIVAINIS   Ruklių k.

60 m.

GIEDRĖ EIMUTIENĖ Daugailių mstl.

RIMANTAS RIBOKAS Daugailių mstl.

VALENTAS ČERNIAUSKAS   Daugailių mstl.

55 m.

SERGEJUS LABOKAS   Drąsėnų k.

KĘSTUTIS MILIAUSKAS Noliškio k.

50 m.

JŪRATĖ PALIULIENĖ     Daugailių mstl.

 

 

 

2019 M. VASARIO MĖN.

90 m.

SOFIJA SLEPAKOVIENĖ    Daugailių mstl.

85 m.

JONAS ŠIMONĖLIS      Radeikių k.

80 m.

GENOVAITĖ BALANOŠKIENĖ    Radeikių k.

75 m.

ALGIRDAS BUDREVIČIUS     Narvydžių k.

NATALIJA VALIULIENĖ     Polekniškio k.

70 m.

VIDUTIS PETRĖNAS    Daržinių k.

PETRAS GRUODIS     Radeikių k.

55 m.

VIDA KLIMAŠAUSKIENĖ     Paberžės k.

50 m.

ASTA GRUODIENĖ     Narvydžių k.

AUDRIUS MATUSEVIČIUS  Radeikių k.

 

2019 M. SAUSIO MĖN.

85 m.

STEFANIJA MUSTEIKIENĖ  Garnių k.

GENOVAITĖ KANAPKIENĖ   Daugailių mstl.

80 m.

JANINA ZABUKIENĖ Radeikių k.

75 m.

BIRUTĖ GREIBUVIENĖ    Juknėnų k.

70 m.

DANGUOLĖ BALČIŪNIENĖ Daugailių mstl.

65 m.

ALDONA BIVAINIENĖ  Daugailių mstl.

60 m.

VIRGINIJA TAMOŠIŪNIENĖ Radeikių k.

STASYS BAUŠYS   Radeikių k.

55 m.

RIMVIDAS NAMAJUŠKA Daugailių mstl.

50 m.

ALGIRDAS JACKŪNAS Kubilių k.

 

GRUODŽIO MĖN.

70 m.

VITALIJA VALERIJA NAVICKIENĖ (gruodžio 14 d.)   Juknėnų k.

60 m.

VIDA STEPONAVIČIENĖ (gruodžio 1 d.)  Šlepečių k.

VIRGINIJA ČEBEREKIENĖ   (gruodžio 22 d.)  Ruklių k.

VYTAUTAS ČEBYLA   (gruodžio 28 d.)  Nuodėgulių k.

55 m.

RAIMUNDAS MIKULĖNAS  (gruodžio 8 d.)  Bajoriškių k.

AUŠRA VILUTIENĖ   (gruodžio 21 d.)  Šikšnių k.

SAULIUS UDRA   (gruodžio 31 d.)  Ruklių k.

50 m.

AIVARAS ŠVILPA   (gruodžio 3 d.)   Daugailių mstl.

 

LAPKRIČIO MĖN.

75 m.

BRONĖ JASINSKIENĖ (lapkričio 15 d.)   Daugailių mstl.

VLADAS ŠEDUIKIS   (lapkričio 26 d.)  Paberžės k.

GENOVAITĖ MECELICIENĖ (lapkričio 27 d.)  Garnių k.

70 m.

DANUTĖ KUNČIUVIENĖ (lapkričio 8 d.)  Juknėnų k.

REGINA GARUNKŠTIENĖ   (lapkričio 28 d.)  Maneičių k.

65 m.

KLAVDIJA ASAČIOVA (lapkričio 8 d.)  Gatelių k.

55 m.

EGIDIJUS BERNOTAS   (lapkričio 11 d.)  Šlepečių k.

50 m.

DALIA ZINKEVIČIENĖ (lapkričio 5 d.)  Juknėnų k.

VYGANTAS MUSTEIKIS (lapkričio 17 d.)  Juknėnų k.

FAUSTAS MAŽELIS (lapkričio 21 d.)  Mikolojūnų k.

KĘSTUTIS MĖLYNIS (lapkričio 26 d.)  Zastrono k.

 

 

SPALIO MĖN.

85 m.

JONAS VIČINAS (spalio 3 d.)   Antandrajos k.

80 m.

ONA ZINAIDA PRUCKIENĖ (spalio 11 d.)  Antandrajos k.

ANTANAS MEDINIS (spalio 19 d.)  Šlepečių k.

75 m.

MARIJONA VIŠUMIRSKIENĖ (spalio 1 d.)  Ruklių k.

ADELĖ LABUCKIENĖ (spalio 2 d.)  Paberžės k.

70 m.

EDVARDAS JONUŠKA (spalio 11 d.)  Antandrajos k.

65 m.

GINTAUTAS KAZLAUSKAS (spalio 20 d.)  Radeikių k.

60 m.

PRANAS KRAUJALIS (spalio 4 d.)  Daugailių mstl.

RAMUTĖ ŠEIKIENĖ (spalio 15 d.)  Daugailių mstl.

ALGIRDAS ANIUKŠTIS (spalio 27 d.)  Šlepečių k.

55 m.

ROMUALDAS KLIBAS (spalio 14 d.)  Duobių k.

AUDRONĖ BAGDONIENĖ (spalio 17 d.)  Voliškio k.

50 m.

JOVITA JACKŪNIENĖ (spalio 28 d.)  Kubilių k.

 

 

RUGSĖJO MĖN.

65 m.

ALVYDAS DAVAINIS (rugsėjo 10 d.)   Zastrono k.

VILIUS BAGDONAS (rugsėjo 11 d.)  Voliškio k.

60 m.

ALDONA ŽIBIENĖ (rugsėjo 21 d.)  Naujakiemio k.

BALYS SADOVAS (rugsėjo 13 d.) Daugailių mstl.

SIGITAS MECELICA (rugsėjo 12 d. ) Pakryžės k.

55 m.

DALIA MECELICIENĖ (rugsėjo 17 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

EIMANTAS VAIKUTIS (rugsėjo 1 d.) Daugailių mstl.

IRMANTAS KIŠŪNAS (rugsėjo 22 d.)  Radeikių k.

 

 

RUGPJŪČIO MĖN.

 

90 m.

ONA MANIUŠIENĖ (rugpjūčio 1 d.)  Juknėnų k.

85 m.

VALERIJA JURKEVIČIENĖ (rugpjūčio 25 d.)  Radeikių k.

80 m.

JANINA PAKERIENĖ (rugpjūčio 2 d.)  Ruklių k.

ZENONAS JONAS KALYTIS   (rugpjūčio 10 d.)  Radeikių k.

70 m.

PRANĖ JURGILIENĖ (rugpjūčio 3 d.)  Juknėnų k.

ALDONA MARTINĖNIENĖ (rugpjūčio  27 d.)  Radeikių k.

65 m.

DANUTĖ VAITĖNIENĖ (rugpjūčio  9 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

BRONIUS BIRIULINAS (rugpjūčio 7 d.)  Šlepečių k.

LAIMA GRIŽIENĖ (rugpjūčio 28 d.)  Radeikių k.

VALENTINAS KARALIUS (rugpjūčio 29 d.) Radeikių k.

55 m.

GINTAUTAS STEPONAVIČIUS (rugpjūčio 3 d.)  Pakryžės k.

JUOZAPAS VEDRICKAS (rugpjūčio 14 d.)  Noliškio k.

DŽIULJETA SINICIENĖ   (rugpjūčio 16 d.)  Šlepečių k.

LORETA MERKIENĖ   (rugpjūčio 16 d.)  Ruklių k.

ANICETAS ŽIULPA   (rugpjūčio 18 d.)  Juknėnų k.

50 m.

EUGENIJUS BABACHINAS   (rugpjūčio 6 d.)  Nečėnų k.

DALIUS BUROKAS (rugpjūčio 19 d.)  Maneičių k.

POVILAS ISAKAS (rugpjūčio 23 d.)  Juknėnų k.

 

 

LIEPOS MĖN.

80 m.

VERONIKA LAURINAVIČIENĖ (liepos 4 d.)  Kubilių k.

JULIJA RAMOŠKIENĖ (liepos  5 d.)  Ruklių k.

70 m.

VILĖ SIRVYDIENĖ (liepos 15 d.)  Radeikių k.

65 m.

PIOTRAS GUDALEVIČIUS (liepos 21 d.)  Zastrono k.

NIJOLIA GRUODIENĖ (liepos  24 d.)  Radeikių k.

60 m.

VILIJA ŠAKALIENĖ (liepos  11 d.)  Radeikių k.

JUOZAS ŽIŽYS (liepos 18 d.) Pliupų k.

SAULIUS ŽIUPKA (liepos 30 d.)  Gatelių k.

55 m.

ROMAS KAKANIS (liepos 3 d.)  Radeikių k.

VALDAS KIŠŪNAS (liepos 4 d.)  Radeikių k.

REGINA PUMPUTYTĖ (liepos 10 d.)  Juknėnų k.

DANGUOLĖ STEPANAVIČIENĖ (liepos 29 d.)  Juknėnų k.

50 m.

SAULIUS AVDEJEV (liepos 7 d.)  Garnių k.

RAIMONDAS JURELĖ (liepos 25 d.)  Antandrajos k.

 

 

BIRŽELIO MĖN.

90 m.

ADELĖ TARULIENĖ   (birželio 26 d.)  Daugailių mstl.

80 m.

STASĖ PILKAUSKIENĖ (birželio 16 d.)  Duobių k.

VERONIKA MUSTEIKYTĖ (birželio 26 d.)  Antilgės k.

EMILIJA GERERDA VIČINIENĖ (birželio 30 d.)  Antandrajos k.

75 m.

MARIJA MILDA PETROKAITĖ (birželio 13 d.)  Paberžės k.

65 m.

NINA DAUKŠ IENĖ (birželio 21 d.)  Radeikių k.

60 m.

ALDONA GRIŽIENĖ (birželio 4 d.)  Pakryžės k.

ANA VAIČIŪNIENĖ (birželio 29 d.) Juknėnų k.

55 m.

GINTAUTAS MINUTKA (birželio 3 d.)  Garnių k.

VYGANDAS JUKNELIS (birželio 7 d.)  Duobių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

75 m.

ALEKSANDRAS BOČYS   (gegužės 4 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

DANGUOLĖ KRIŽINAUSKIENĖ (gegužės 6 d.)  Antandrajos k.

55 m.

ALMA ČEKANAUSKIENĖ (gegužės 27 d.)  Juknėnų k.

INA JANAVIČIENĖ (gegužės 31 d.)  Garnių k

50 m.

DAIVA JURKEVIČIENĖ (gegužės 24 d.)  Daugailių mstl.

 

 

BALANDŽIO MĖN.

60 m.

OSVALDAS EIDUKAS (balandžio 4 d.) Daugailių mstl.

ALDONA MARTANIENĖ (balandžio 13 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

ARŪNAS ŠINKŪNAS (balandžio 8 d.)  Daugailių mstl.

RITA BALTUŠKAITĖ (balandžio 14 d.)  Daugailių mstl.

YEVGENYUS GREICHUS (balandžio 18d.)  Daržinių k.

50 m.

RASA NAZAROVIENĖ (balandžio 11 d.)  Mikolojūnų k.

VALDAS BUDREVIČIUS (balandžio 15 d.)  Narvydžių k.

 

 

KOVO MĖN.

95 m.

VIRGILĖ ŠTUKIENĖ (kovo 24 d.)  Šiožinių k.

85 m.

ANTOSĖ ALBINA GRIGONIENĖ (kovo 16 d.)  Bajoriškių k.

ANTANINA VAPSVIENĖ (kovo 19 d.)  Radeikių k.

80 m.

ONA ŠUMINIENĖ (kovo 5 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

VYTAUTAS KLIMAS (kovo 24 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

DANUTĖ GUOBIENĖ (kovo 14 d.)  Drąsėnų k.

GRAŽINA MASIJAUSKIENĖ (kovo 14 d.) Daržinių k.

Vaclovas Klezas (kovo 31 d.) Garnių k.

ALBERTAS NAMIKAS (kovo 15 d.)  Kubilių k.

VIDMANTAS BABIEDAS (kovo 21 d.) Šikšnių k.

PETRAS MARTANAS (kovo 23 d.)  Daugailių mstl.

RIČARDAS ČEKANAUSKAS (kovo 24 d.) Šlepečių k.

55 m.

OLGA ALELIŪNIENĖ (kovo 8 d.) Radeikių k.

ONUTĖ GRIGALIŪNIENĖ (kovo 12 d.)  Daugailių mstl.

STASYS PARŠIŪNAS (kovo 17 d.)  Mikolojūnų k.

50 m.

VALDAS GRAUŽINIS (kovo 5 d.)  Mikolojūnų k.

GYTIS MIŠKELIŪNAS (kovo 16 d.)  Janapolio k.

RITA MAIGIENĖ (kovo 21 d.)  Radeikių k.

 

 

VASARIO MĖN.

80 m.

JANINA KUKTIENĖ   (vasario 12 d.)  Daugailių mstl.

75 m.

ANGELĖ AUGUSTINAVIČIŪTĖ (vasario 19 d.)  Juknėnų k.

STASĖ MAŽELIENĖ (vasario 26 d.) Mikolojūnų k.

70 m.

JANINA SAVICKIENĖ (vasario 21 d.) Radeikių k.

65 m.

VERONIKA MIŠKELIŪNIENĖ (vasario 1 d.)  Janapolio k.

MARIJONA GEČIENĖ (vasario 14 d.)  Degsnio k.

50 m.

LAIMUTĖ KAVOLĖLIENĖ (vasario 17 d.) Radeikių k.

 

 

SAUSIO MĖN.

90 m.

ONA DAUBARAITĖ   (sausio 4 d.)  Daugailių mstl.

ADĖLĖ ŠAPOKIENĖ (sausio 21 d.)  Taukelių k.

85 m.

ZENONAS LUMBIS (sausio 3 d.)  Žadavainių k.

JUOZAPAS MINUTKA (sausio 8 d.) Garnių k.

75 m.

JANINA KANAPECKIENĖ (sausio 1 d.) Antandrajos k.

IRENA STANISLAVA KLIBIENĖ (sausio 2 d.) Nuodėgulių k.

JULIJA DANUTĖ JURELIENĖ (sausio 3 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

JONAS KUZNECOVAS (sausio 10 d.)  Nečėnų k.

65 m.

ALGIRDAS PAMPUŠKA (sausio 4 d.) Juknėnų k.

KSENIJA KUZNECOVA (sausio 29 d.)  Nečėnų k.

60 m.

ALMA ŽIŽIENĖ (sausio 4 d.)  Pliupų k.

PETRAS GRIŽAS (sausio 6 d.) Radeikių k.

OSVALDAS LENGVENIS (sausio 28 d.) Antandrajos k.

55 m.

LAIMA BALAIŠIENĖ (sausio 29 d.) Daugailių mstl.

50 m.

VISVALDAS MASIULIS (sausio15 d.) Bajoriškių k.

VIDAS PURVINIS (sausio19 d.) Juknėnų k.

 

GRUODŽIO MĖN.

70 m.

ZUONĖ DARGUŽIENĖ   (gruodžio 10 d.)  Juknėnų k.

BRONISLAVA MALECKIENĖ (gruodžio 10 d.)  Šlepečių k.

65 m.

STASĖ PALIONIENĖ (gruodžio 3 d.)  Juknėnų k.

JONAS MASIJAUSKAS (gruodžio 8 d.) Daržinių k.

ROMALDAS MIŠKINIS (gruodžio 13 d.)  Paberžės k.

DANUTĖ BŪGIENĖ (gruodžio 16 d.)  Duobių k.

60 m.

VALDA BERTAŠIENĖ (gruodžio 14 d.)  Radeikių k.

55 m.

VALDAS STANKEVIČIUS (gruodžio 13 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

ARŪNAS MUSTEIKIS (gruodžio 16 d.)  Garnių k.

 

 

LAPKRIČIO MĖN.

90 m.

MARTYNAS KAKANIS (lapkričio 11 d.)  Radeikių k.

80 m.

JONAS MANIUŠIS (lapkričio 14 d.)  Juknėnų k.

BRONIUS GRIGALIŪNAS (lapkričio 20 d.) Maneičių k.

70 m.

JUOZAS JURGIS ČEPELIAUSKAS (lapkričio 15 d.)  Juknėnų k.

65 m.

DANUTĖ GUIGIENĖ   (lapkričio 4 d.)   Radeikių k.

60 m.

RIMA PAKAJEVIENĖ (lapkričio 12 d.)  Radeikių k.

55 m.

RITA RUDOKIENĖ   (lapkričio 14 d.)  Juknėnų k.

50 m.

GIEDRIUS GRIGALIŪNAS (lapkričio 23 d.)  Daugailių mstl.

SAULIUS LEŠČINSKAS (lapkričio 24 d.)  Šikšnių k.

 

SPALIO MĖN

85 m.

 • ANTANAS KŠČENAVIČIUS (spalio 10 d.)  Daugailių mstl.

  75 m.

  MILDA KAUZIENĖ (spalio 10 d.)  Šlepečių k.

  NIKOLAJUS KOŽOKARU (spalio 28 d.) Antandrajos  k.

  60 m.

  LAIMUTĖ LIAUDANSKIENĖ (spalio 22 d.)  Šlepečių k.

  POVILAS MAZŪRA (spalio 22 d.)   Daugailių mstl.

  55 m.

  VIDAS RAMOŠKA (spalio  7 d.)  Radeikių k.

  RIMA RAMOŠKIENĖ (spalio 9 d.)  Radeikių k.

  GRAŽINA RAMOŠKIENĖ (spalio 17 d.)  Radeikių k.

  KĘSTUTIS BERNOTAS (spalio 17 d.)  Radeilių k.

  50 m.

  VYTAUTAS BARKUS (spalio 30 d.)  Antilgės k.

  RUGSĖJO MĖN.

  80 m.

  ALDONA IVONIENĖ (rugsėjo 29 d.)  Daugailių mstl.

  ONA DICEVIČIENĖ (rugsėjo 30 d.)  Juknėnų k.

  75 m.

  ALDONA GRAŽYTĖ (rugsėjo 20 d.)  Radeikių k.

  LAIMUTĖ ONA SIRVYDIENĖ (rugsėjo 27 d.)  Radeikių  k.

  60 m.

  BIRUTĖ JANINA PAŠKEVIČIENĖ (rugsėjo 11 d.)  Nuodėgulių k.

  JONAS GUOBYS (rugsėjo 18 d.)   Drąsėnų k.

  BRONIUS AUDEJEVAS (rugsėjo 23 d.) Pikčiūnų k.

  50 m.

  ERNESTAS VALIULIS (rugsėjo  25 d.)  Narutišio vs.

  OVIDIJUS BALANOŠKA (rugsėjo 25 d.) Radeikių k.

 • RUGPJŪČIO MĖN.
 • 75 m.

  ELENA ŠUMINIENĖ (rugpjūčio 3 d.)   Daugailių mstl.

  70 m.

  LEONORA INDRAŠIENĖ (rugpjūčio 10 d.)  Daugailių mstl.

  65 m.

  REGINA GRIŽILIENĖ (rugpjūčio 30 d.)  Daugailių mstl.

  55 m.

  ALVYDAS RAŠKEVIČIUS (rugpjūčio 6 d.)  Juknėnų k.

  DANUTĖ TILINDIENĖ (rugpjūčio 13 d.)  Radeikių k.

 • LIEPOS MĖN.

85 m.

IRENA STEFANIJA LUMPICKIENĖ (liepos 20 d.)  Pikčiūnų k.

75 m.

MONTVYDAS BALČIŪNAS (liepos 29 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

REGINA ARAMINIENĖ (liepos 10 d.)  Ruklių k.

65 m.

STASYS ŠAPOKA (liepos 1 d.)  Ruklių k.

VYTAUTAS KUČINSKAS (liepos 5 d.)  Taukelių k.

LIONIUS LAGŪNAS (liepos 11 d.)  Radeikių k.

ALDONA NELIUPŠIENĖ (liepos 15 d.)  Radeikių k.

DANUTĖ LABEIKIENĖ (liepos 28 d.) Antandrajos k.

60 m.

DALYTĖ RAMOŠKIENĖ (liepos 12 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

DANUTĖ BALTADUONIENĖ (liepos 3 d.)  Šiožinių k.

ANTANAS GASIULIS (liepos 8 d.)  Radeikių k.

50 m.

VYGANDAS ŠINKŪNAS (liepos 7d.)  Šlepečių k.

ROLANDAS KARVELIS (liepos 26 d.)  Daugailių mstl.

ARŪNAS SAVICKAS (liepos 13 d.) Radeikių k.

 

BIRŽELIO MĖN.

80 m.

ALDONA ONA NORKŪNIENĖ (birželio 6 d.)  Mikolojūnų k.

JANINA ADELĖ VEDRICKIENĖ (birželio 15 d.) Noliškio k.

65 m.

VILIUS BŪGA (birželio 6 d.)  Duobių k.

JONAS DRINGELIS (birželio 20 d.)  Nuodėgulių k.

60 m.

DMITRIJUS SINICINAS (birželio 6 d.)  Radeikių k.

PULGERIJA MITALIENĖ (birželio 12 d.)  Pikčiūnų k.

50 m.

AUŠRA BALANOŠKIENĖ (birželio 12 d.)  Radeikių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

90 m.

ALBERTAS IVONIS (gegužės 23 d.)  Daugailių mstl.

ANGELĖ DRUNGIENĖ (gegužės 27 d.) Paberžės k..

80 m.

MARIJONA KAZLAUSKAITĖ (gegužės 10 d.)  Ruklių k.

ONA LAIMUTĖ VENSLOVIENĖ (gegužės 29 d.)  Kubilių k.

GENOVAITĖ MEDINIENĖ (gegužės 30 d.)  Šlepečių k.

60 m.

RIMANTA PETRAUSKIENĖ (gegužės 1 d.)  Daugailių mstl.

KAZYS PAPIRTIS (gegužės 29 d.)   Radeikių k.

PETRAS LELEIVA (gegužės 30 d.)  Paberžės k.

55 m.

STASYS GRIGALIŪNAS (gegužės 28 d.)  Bajoriškių k.

50 m.

ALGIS KONDRATAVIČIUS (gegužės 12 d.)  Juknėnų k.

SIGITAS MUSTEIKIS (gegužės 15 d.)  Polekniškio k.

VIDA RASTENIENĖ (gegužės 16 d.)  Radeikių k.

 

BALANDŽIO MĖN.

85 m.

ELENA KAVOLĖLIENĖ   (balandžio 12 d.)  Antandrajos k.

75 m.

GENOVAITĖ GIEDRIENĖ   (balandžio 19 d.)  Pikčiūnų k.

70 m.

INA GAIŽIENĖ (balandžio 16 d.)  Bajoriškių k.

65 m.

ELENA VARNIENĖ (balandžio 29 d.)  Radeikių k.

55 m.

ALGIRDAS BIRIULINAS (balandžio 1 d.) Šlepečių k.

DANGIRA NARBUTIENĖ (balandžio 22 d.)   Pakryžės k.

50 m.

GINTAUTAS NAZAROVAS (balandžio 9 d.)  Mikolojūnų k.

 

KOVO MĖN.

80 m.

LEONORA BRONISLAVA LUMBIENĖ (kovo 7 d.) Žadavainių k.

75 m.

BIRUTA SINICINA (kovo 9 d.) Radeikių k.

VALERIJA MANIUŠIENĖ (kovo 12 d.) Juknėnų k.

JULIJA VAIKUTIENĖ (kovo 17 d.) Juknėnų k.

70 m.

VILIA KATINIENĖ (kovo 3 d.) Antandrajos k.

60 m.

BIRUTĖ MIKUTAVIČIENĖ (kovo 8 d.) Juknėnų k.

GENĖ KUŠLEIKIENĖ (kovo 31 d.) Antandrajos k.

55 m.

LIUDMILA BALČIŪNIENĖ (kovo 29 d.) Daugailių mstl.

VIDA DAMBRAUSKIENĖ (kovo 29 d.) Daugailių mstl.

 

VASARIO MĖN. 

85 m.

ELVYRA KAŠALYNIENĖ   (vasario 5 d.)  Bajoriškių k

STANISLAVA ELEONORA PAKALNIENĖ   (vasario 22 d.)  Radeikių k.

80 m.

GENOVAITĖ VERONIKA PEČIŪRIENĖ   (vasario 1 d.)  Ruklių k.

75 m.

ALBINA VALĖ MEDINIENĖ (vasario 13 d.)  Paberžės k.

JANINA ZABARAUSKIENĖ (vasario 27 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

STASĖ DIKMANIENĖ (vasario 20 d.)  Paberžės k.

60 m.

DANGUOLĖ ALEKNIENĖ (vasario 5 d.)  Šikšnių k.

55 m.

VILIUS ŠAKALYS (vasario 13 d.)  Radeikių k.

BRONIUS RASTENIS (vasario 13 d.)  Radeikių k.

NERONAS ŠINKŪNAS (vasario 12 d.)  Šlepečių k.

50 m.

JONAS LUKŠTAS (vasario 15 d.)  Ruklių k.

 

 

2017 M. SAUSIO MĖN. 

95 m.

ANTANAS MITALAS   (sausio 7 d.)  Bajoriškių k

90 m.

ALBERTAS MIKALAUSKAS   (sausio 16 d.)  Kubilių k.

85 m.

ANELĖ ČEREŠKIENĖ (sausio 2 d.)  Daugailių mstl.

ALDONA TERESĖ NARKŪNIENĖ (sausio 3 d.)   Garnių k.

ALBINA GRIGALIŪNIENĖ (sausio 16 d.)  Maneičių k.

75 m.

STASYS DARGUŽIS (sausio 2 d.)  Juknėnų k.

ALBINAS BUKELSKIS (sausio 11 d.)  Drąsėnų k.

EMILIJA ŠLEPETIENĖ   (sausio 16 d.)  Radeikių k.

70 m.

GRAŽINA BUDREVIČIENĖ (sausio 2 d.)  Narvydžių k.

65 m.

ALMUTĖ GRUODIENĖ (sausio 13 d.)  Radeikių k.

60 m.

LAIMUTĖ ŠEDUIKIENĖ (sausio 24 d.)  Paberžės k.

55 m.

ŽILVINAS ŽIČKUS (sausio 23 d.)  Ruklių k.                 

 

 

2016 M. GRUODŽIO MĖN.

 

80 m.

GENOVAITĖ DRAZDAUSIENĖ   (gruodžio 19 d.)  Daugailių mstl.

STANISLAVA STANKEVIČIENĖ   (gruodžio 28 d.)  Daugailių mstl.

70 m.

PALMIRA GILIENĖ (gruodžio 2 d.)  Radeikių k.

RŪTA TARULIENĖ (gruodžio 17 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

IRENA PAPIRTIENĖ (gruodžio 26 d.)  Radeikių k.

55 m.

ALVIDAS NAVIKAS (gruodžio 13 d.)  Maneičių k.

50 m.

AUDRONĖ PILIPAVIČIENĖ (gruodžio 18 d.)  Juknėnų k.

 

 

LAPKRIČIO MĖN.

 

90 m.

ALFONAS SKUJA (lapkričio 19 d.)   Salų vns.

85 m.

VANDA KAKANIENĖ  (lapkričio 13 d.)   Radeikių k.

80 m.

DANUTĖ BRONISLAVA BLAŽIENĖ  (lapkričio 10 d.)  Radeikių k.

75 m.

ALMA PETRAVIČIENĖ  (lapkričio 28 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

KĘSTUTIS PIPINĖ  (lapkričio 2 d.)  Ruklių k.

NIJOLĖ BILIŪNIENĖ  (lapkričio 6 d.) Noliškio k.

DANUTĖ DUDONIENĖ (lapkričio 19 d.) Juknėnų k.

55 m.

LIUDMILA GUDAITIENĖ   (lapkričio 13 d.)  Juknėnų k.

RIMANTAS GVOZDAS  (lapkričio 21 d.) Daugailių mstl.

50 m.

KATIA BOTOVA    (lapkričio 7 d.) Degsnelės k.

GEDIMINAS MUSTEIKIS    (lapkričio 25 d.) Daugailių mstl.

 

 

SPALIO MĖN.

 

75 m.

BIRUTĖ BUDRIENĖ (spalio 7 d.)   Šlepečių k.

ONA TARULIENĖ (spalio 24 d.)   Radeikių k.

70 m.

ANTANAS STRIPEIKIS (spalio 10 d.)  Zastrono k.

VALENTAS KURMIS (spalio 15 d.) Kubilių k.

65 m.

DANGUOLĖ KAZLAUSKIENĖ (spalio 22 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

VYGANTAS MERKYS (spalio 5d.)   Nuodėgulių k.

ALMIRAS BRAŽĖNAS (spalio 12d.)  Daugailių mstl.

STASYS DERVINIS (spalio 31 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

GINTAUTAS MEDINIS (spalio 10 d.)  Daugailių mstl.

 

 

RUGSĖJO MĖN.

 

85 m.

ADELĖ ŠEDURSKIENĖ ( rugsėjo 6 d.)  Ruklių k.

JANINA MORKŪNIENĖ ( rugsėjo 26 d.)  Radeikių k.

80 m.

PETRAS NORKŪNAS ( rugsėjo 4 d.)  Mikolojūnų k.

75 m.

VANDA MANIUŠIENĖ ( rugsėjo 30 d.)  Šiožinių k.

70 m.

RIMANDA ELENA GAIGALIENĖ ( rugsėjo 20 d.)  Ruklių k.

65 m.

VILIUS VARNAS ( rugsėjo 21 d.)  Radeikių k.

 

RUGPJŪČIO MĖN.

90 m.

EUGENIJA MOTIEJŪNIENĖ ( rugpjūčio 1 d.)  Pliupų k.

80 m.

PETRAS ALGIRDAS STANKEVIČIUS ( rugpjūčio 9 d.)  Daugailių mstl.

STANISLAVA KIŠŪNIENĖ ( rugpjūčio 20 d.)  Radeikių k.

75 m.

PRANAS PETRAVIČIUS ( rugpjūčio 12 d.)   Daugailių mstl.

65 m.

VIDMANTAS PETRUOKA ( rugpjūčio 1 d.)  Daugailių mstl.

STASYS PALIUNIS ( rugpjūčio 22 d.)   Daugailių mstl.

60 m.

DONATAS BALAIŠIS (rugpjūčio 12 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

JONAS ŠAKĖNAS   (rugpjūčio 1 d.)  Radeikių k.

LIONĖ KRAUJALIENĖ (rugpjūčio 5 d.)  Daugailių mstl.

VYGANTAS PETKEVIČIUS (rugpjūčio 11 d.)  Daugailių mstl.

TOMAS ŽIŪRAITIS (rugpjūčio 22 d.)  Daugailių mstl.

50 m.

ALGIRDAS VAPSVA (rugpjūčio 14 d.)   Radeikių k.

GINTAUTAS MUSTEIKIS (rugpjūčio 21 d.)  Bajoriškių k.

 

LIEPOS MĖN.

90 m.

ALFONSAS VEDRICKAS (liepos 20 d.)  Noliškio k.

80 m.

ONA SKREBIENĖ (liepos 27 d.)  Pakryžės k.

70 m.

ANTANAS GRIŽILAS (liepos  9 d.)  Daugailių mstl.

JELENA DORONDOVA (liepos 20 d.) Juknėnų k.

65 m.

POVILAS BILIŪNAS (liepos 8 d.)  Noliškio k.

ZOSĖ VĖŽIENĖ (liepos 9 d.)  Daugailių mstl.

NATALIJA IVANOVA (liepos 14 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

ALDONA LABOKIENĖ (liepos 10 d.)  Drąsėnų k.

ALGIMANTAS PETRĖNAS (liepos 13 d.) Daržinių k.

55 m.

VACLOVAS STEPANAVIČIUS (liepos 2 d.)  Juknėnų k.

LORETA GEMA BALTADUONĖ (liepos 17 d.) Paberžės k.

VALENTINA ARDIŠAUSKIENĖ (liepos 21 d.)  Daugailių mstl.

JONAS JUODVALKIS (liepos 23 d.) Voliškio k.

ALOYZAS ALELIŪNAS (liepos 28 d.) Radeikių k.

50 m.

RAMUNĖ ČIEGIENĖ (liepos 4 d.) Paberžės k.

 

BIRŽELIO MĖN

95 m.

ELENA PETROKIENĖ (birželio 6 d.)  Daugailių mstl.

85 m.

BRONĖ MALAIŠKIENĖ (birželio 1 d.)   Daugailių mstl.

80 m.

ALDONA MERKIENĖ (birželio 17 d.)  Nuodėgulių k.

VINCENTAS ALGIMANTAS SEIBUTIS (birželio 26 d.)  Drąsėnų k.

75 m.

JONAS ZABARAUSKAS (birželio 11 d.)   Daugailių mstl.

70 m.

BRONIUS GRIGALIŪNAS (birželio 9 d.)  Bajoriškių k.

65 m.

ALVYDAS KAZLAS (birželio 27 d.)   Daugailių mstl.

60 m.

VASILIJUS JASAS (birželio 25 d.)  Antandrajos k.

55 m.

ALDONA PETRĖNIENĖ (birželio 3 d.)  Daržinių k.

VIRGINIJA AUGUSTINIENĖ (birželio 14 d.)  Radeikių k.

50 m.

ROLANDAS MECELICA (birželio 3 d.) Daugailių mstl.

LAIMUTIS GRUODIS (birželio 5 d.)  Maneičių k.

VILMA GASIULIENĖ (birželio 19 d.)  Radeikių k.

 

GEGUŽĖS MĖN.

80 m.

JUOZAS BOLESLOVAS GAIŽYS (gegužės 18 d.)  Bajoriškių k.

75 m.

VANDA SOFIJA MINUTKIENĖ (gegužės 10 d.)  Šiožinių k.

70 m.

JONAS ALGIRDAS JURGELĖNAS (gegužės 15 d.) Daugailių mstl.

PETRAS VASIULIS (gegužės 28 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

MARIJA MELNIČIUKA (gegužės 17 d.)  Antandrajos k.

REGINA TRAINAUSKAITĖ (gegužės 31 d.)  Paberžės k.

50 m.

GRAŽINA ULEVIČIENĖ (gegužės 10 d.)  Radeikių k.

GENĖ ASTRAUSKAITĖ (gegužės 16 d.)  Šlepečių k.

VIRGILIJA MEDINIENĖ (gegužės 18 d.)  Daugailių mstl.

 

BALANDŽIO MĖN.

85 m.

IRINA PLOTNIKOVA (balandžio 22 d.)  Vajasiškio k.

VERONIKA LELEIKIENĖ (balandžio 25 d.)  Radeikių k.

ADELĖ MIŠKINIENĖ (balandžio 29 d.)  Daugailių mstl.

75 m.

STANISLVA SLAPŠINSKIENĖ (balandžio 9 d.)  Antandrajos k.

LEOKADIJA NASAVIČIŪTĖ (balandžio 10 d.)  Narutiškio k.

IRENA NAGELIENĖ (balandžio 12 d.)  Daugailių mstl.

VYTAUTAS STEPONAVIČIUS (balandžio 24 d.)  Šlepečių k.

70 m.

VILIUS JURELĖ (balandžio 4 d.)  Daugailių mstl.

STASĖ ROTAUTIENĖ (balandžio 20 d.)  Radeikių k.

BRONIUS AUDICKAS (balandžio 30 d.)  Daugailių mstl.

65 m.

JUOZAS GUIGA (balandžio 7 d.)  Radeikių k.

STANISLAVA RIBOKIENĖ (balandžio 15 d.)  Daugailių mstl.

60 m.

LEONAS GALVANAUSKAS (balandžio 23 d.)  Daugailių mstl.

55 m.

JONAS JACKŪNAS (balandžio 2 d.)  Kubilių k.

POVILAS STUMBRYS (balandžio 6 d.) Radeikių k.

50 m.

SVETLANA DERVINIENĖ (balandžio 9 d.)  Daugailių mstl.

VALDAS KATINAS (balandžio 11 d.)  Šlepečių k.

GIDAS PILIPAVIČIUS (balandžio 18 d.)  Juknėnų k.

DAIVA MUSTEIKIENĖ (balandžio 19 d.)  Bajoriškių k.

RIMANTAS VAIKUTIS (balandžio 20 d.)  Drąsėnų k.

FAMAIDA JACKŪNIENĖ (balandžio 29 d.)  Kubilių k.

 

KOVO MĖN.
80 m.
BRONISLAVA ČEBURNIENĖ (kovo 15 d.) Juknėnų k.
75 m.
RITA ŽIŪRAITIENĖ (kovo 20 d.) Daugailių mstl.
GENĖ LAURINAVIČIŪTĖ (kovo 25 d.) Juknėnų k.
65 m.
VILIUS MALIŠAUSKAS (kovo 3 d.) Bajoriškių k.
JANINA STEPONAVIČIENĖ (kovo 16 d.) Šlepečių k.


VASARIO MĖN.
95 m.
VERONIKA JACKŪNIENĖ (vasario 7 d.) Juknėnų k.
80 m.
JADVYGA GUMBRIENĖ (vasario 20 d.) Garnių k.
ANTANAS GRIGALIŪNAS (vasario 25 d.) Bajoriškių k.
75 m.
VANDA GENOVAITĖ BIRŽINIENĖ (vasario 24 d.) Daugailių mstl.
70 m.
VANDA SKVARČINSKIENĖ (vasario 1 d.) Radeikių k.
65 m.
VALDIMANTAS PIRAGIS ( vsario 6 d.) Radeikių k.
60 m.
RIČARDAS KRIŽINAUSKAS (vasario 21 d.) Antandrajos k.
KĘSTUTIS GIRČYS (vasario 24 d.) Antilgės k.
DANUTĖ GALVANAUSKIENĖ (vasario 26 d.) Daugailių mstl.
55 m.
RIMAS GUDAITIS (vasario 3 d.) Juknėnų k.
ARTŪRAS DIJOKAS (vasario 6 d.) Kubilių k.
KĘSTUTIS ŠAKĖNAS (vasario 6 d.) Daržinių k.
STASYS JURKUS (vasario 12 d.) Radeikių k.
50 m.
DAINA ŠAKĖNIENĖ (vasario 27 d.) Radeikių k.


SAUSIO MĖN.
80 m.
VALERIJA ADĖLĖ TUSKENIENĖ (sausio 1 d.) Radeikių k.
75 m.
SKIRMUTIS SIRVYDIS (sausio 5 d.) Radeikių k.
70 m.
DANIUS FABIJONAS ROTAUTAS (sausio 1 d.) Radeikių k.
GAILUTĖ ŽURAUSKIENĖ (sausio 2 d.) Ruklių k.
65 m.
ALBINAS STANKEVIČIUS (sausio 31 d.) Radeikių k.
60 m.
KAZYS MIKUTAVIČIUS (sausio 30 d.) Juknėnų k.
55 m.
BIRUTĖ KARALIENĖ ( sausio 3 d.) Radeikių k.
50 m.
RIMANTAS GUMBRYS ( sausio 15 d.) Garnių k.
GINTAUTAS GRUODIS (sausio 17 d.) Narvydžių k.

Naujagimis - EMILIS STASIŪNAS gim. 2016-01-26 Paberžės k.

 

History
The history of Daugailiai is closely connected to the historical events of Lithuania. Military corps under the leadership of the French general of the army Udin had marched through Daugailiai towards Polock at the time of Napoleon?s campaign against Russia in 1812. Lead by Emilija Pliateryte, the military troop arrived in Daugailiai at the time of the rebellion in 1831. When the Peterburg  Warsaw road was finished in 1836, a post station was founded in Daugailiai. There was a stone house with stable and calling on the way court. The station consisted of two main buildings. The house was divided into two separated rooms, in which post workers and soldiers lived. There were equipped waiting  rooms for passengers. The famous Lithuanian poet A. Baranauskas wrote about the trip with the diligence through Daugailiai. A post horseman was depicted in Daugailiai borough?s Emblem, which was created in 2004.
The rebellion of 1863-1864 had also left marks in the history of Daugailiai. The rebels leaded by K. Lukosiunas acted in the countryside of Daugailiai.

Thanks to the native family of Jureles (Jonas, Justinas and Julija) Lithuanian books, newspapers and prayer books reached Daugailiai, although press prohibition still existed.
WW II took away the lifes of these natives: P. Jurele, J. Merkys, D. and K. Malisauskai, P. Vosylius, S. Tarulis, B. Kimsa. The Soviet rule was established there in the 10th of July in 1944 and soon three partisanian troops started to act in Daugailiai countryside. A small triangular square in the centre of Daugailiai is sprinkled with the blood of postwar resistants.
The bloody events of January in 1991 also inscribed in the history of Lithuania the name of native Algimantas Petras Kavoliukas.
The Russian State elementary school was opened in Daugailiai in 1900 but some illegal Lithuanian schools leaded by tutors worked in the countryside too.
The Lithuanian elementary school started to work in 1920 and the elementary school of six complete sets was built in 1936. The new building of Daugailiai school rose in the centre of the settlement in 1970 and the annex was built in 1980. The school is being called primary school till 1998.
124 pupils studied, 20 teachers and 15 other workers worked at Daugailiai primary school at the time of 2004-2005 school year. The school is directed by Stasys Dervinis. The societies of sport, arts and study of local lore work there.

The places of sight in Daugailiai

The mound of Daugailiai is the archeological monument, which one can find over 300 metres from the road Utena-Zarasai. It is dated 1000 the year of grace.
At the end of XVII century the first church of Daugailiai was built on the top of the mound. The cemetery were in the graveyard. The dead people were buried on the top of the mound and in the pitches.
The Institute of Lithuanian History (leader G. Zabiela) was researching the central part of the mound. There were found stone scorched base of the church, a part of the ruin grave and a shilling of Ernst Biron, who was vicegerent in Curonia in 1764.
The wooden fancy cross has been built on the mound for the memory of the first church of Daugailiai in the 15th of July in 1990.
The priest Antanas Rumsevicius built the current church of Sanctus Antanas Paduvietis in 1883.
The priest Kazimieras Kirsinas worked in Daugailiai in 1897-1935. He was the first priest, who had been buried in the cemetery of Daugailiai. He very heartily carried of education of Daugailiai people.
Daugailiai has belonged to the parish of Dusetos until 1939. In 1939 the priest Kazimieras Mozuras fixed the church, built a new parsonage.
The priests Adomas Vysniauskas and Gediminas Sukys took care of spiritual life in the parish of Daugailiai at the postwar period.
The canon of honour and priest Petras Baltuska works there until 1970. He had celebrated his 50 years of pastorate in the 18th of July in 2004. The parson P. Baltuska takes care not only of spiritual life of parishioners but he also has a big library. The priest Petras Baltuska was awarded to cross of knight order of Lithuanian duke Gediminas in the 25th of June in 2004.
The cemetery of Daugailiai is in the eastern part of the settlement. It was started to bury there in 1886.
17 Lithuanian Army volunteers were buried there in 1919-1921. There are more famous people, who were buried in Daugailiai cemetery: Jonas Valiukenas (one of the oldest Lithuanian Army volunteers and creators, who was buried there in 1960); K. Kirsinas (The priest of Daugailiai parish of many years standing); Juozapas Cepenas ( a priest and a doctor of philosophical sciences).
A monument ´For God and Motherland? stands in the centre of Daugailiai. It was built in 1938 to the Independence of Lithuania, also commemorating the 550th anniversary of Lithuanian christening, 25th anniversary of the Catholic youth union ´Spring? and 15th of activity of Daugailiai ´Spring? company. The small plant was set in the monument in 2002. It has to remember the partisans of Daugailiai territory.

The places of sight in Daugailiai monitorment
There are a lot of places, which one can visit, especially one can find many homesteads of famous Lithuanian people.
A native land of Bronius Kviklys (born in 1943) is named Zastronas village. B. Kviklys is the author of encyclopedic edition "Our Lithuania" (4 volumes) History of Lithuanian villages and boroughs, and book ´Lithuanian churches (7 volumes). He is the famous scientist and cultural worker in emigration, who dedicated all his life to the preservation of Lithuanianism.
A homeland of the poet Jonas Siozinys (1915-1987), who was born in Sioziniai village is also in Daugailiai territory. He wrote 5 poetry collections, many poems and tales for children.
One can also find and visit there the homestead of poets Antanas and Motiejus Miskiniai. Two classics of Lithuanian literature were born in Juknenai village. Antanas Miskinis (1905-1983) wrote such collections of poetry like ´Four towns?, ´Poems?, ´Near ground?, ´Diary? and others. He was buried in Antakalnis cemetery, in Vilnius. Motiejus Miskinis (1897-1974) was a famous translator, pedagogue and researcher of literature. He founded a little school in his homeland Juknenai. Now the museum is established in their homestead.
A famous Lithuanian archbishop Mecislovas Reinys (1884-1953) was born in Madagaskaras village, which also belongs to Daugailiai monitorment. He was the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, the bishop of Vilkaviskis, the archbishop of Vilnius, a martyr. He died in Vladimiras prison, in Siberia.
The historian Pranas Cepenas(1899-1980) is one more native. He was born in Velaikiai village. P. Cepenas was the editor of ´Encyclopedia of Lithuania?, ´Dictionary of international words?, which were published in Independent Lithuanian State, he is also the editor of ´Encyclopedia of Lithuania? (37 Volumes), which was published in Boston, in USA, the author and editor of ´Lithuanian modern history? (2 volumes). He died in USA, in 1980. Juozapas Cepenas (1880-1976), a priest and a doctor of philosophical sciences, was his brother.
One can also visit the grave of Jokubas Simkevicius (1775-1818) in Taukeliai village. He was a doctor, humanist. He wrote the first text book of Lithuanian surgery ´The science of theoretical and practical surgery?, the first text book of pediatrics ´The science of children diseases?, he was also one of the first who started to propagate the ideas of abstinence.

Public and social institutions and organizations in Daugailiai

One can find more information about Daugailiai, it?s history, ancient editions, money and famous people of these places in the Museum of Daugailiai. The Museum of Local Lore was opened at Daugailiai school in the 7th of May in 1988. The exhibition was renewed at the time of Rebirth. The bishop of Panevezys J. Preiksas consecrated the Museum in the 11th of July in 1993. It is leaded by the teacher Rita Jurkeviciene. The Museum is receiving a great deal of company (pupils, soldiers, social organizations) from abroad and various places of Lithuania annually. There are inscribes in Russian, English, Chinese languages in the Company Book of the Museum.
The library was opened in Daugailiai in 1940. It became the branch of public library A. and M. Miskiniai of Utena. A public internet centre ´Window to the future? was opened there in 2002. Now the library is leaded by Aida Grigaliuniene who was awarded to bounty at the competition of the best Lithuanian library in 2004.
There were a hospital in Daugailiai in 1938-1947, later a dispensary was established. The chemistry was founded in 1940. Both these institutions (the dispensary and chemistry) worked in the premises of parsonage, but they were transferred to school premises in 1998.
A fire station started to work in Daugailiai in XX century, 7th decade. Now it is Daugailiai fire brigade of fire prevention rescuing service of Utena, which is directed by Povilas Vezys.
The entertainment centre was opened in Daugailiai in 1958. There were societies of drama and folkdance, dance company of elderly people, women quartet, women ensemble, chorus.
Public organizations in Daugailiai:
1) Daugailiai section of Lithuanian farmers society, which was registered in 1998 (president  Regina Meskuotiene).
2) A Friend Society of Daugailiai School, registered in 2000 (chairman  Antanas Vilunas).
3) A Fund of health and sport supporting of Daugailiai, registered in 2002 on Lithuanian ambassador for USA and Mexico Vygaudas Usackas initiative. The leader of the fund is Stasys Dervinis.
4) Daugailiai community was founded in 2003.
There are a branch of gas  station network "Alausa", countryside tourism homestead of M. Balciunas, three shops.
A native skiers Aukse Dervinyte and Dainius Mazliokas made known Daugailiai name successfully representing Lithuania at European and World Youth Championships in 2005. Stasys Dervinis, who is their trainer, is also coach of Lithuanian Youth national team.

На окраине Утянского района, между холмов и прекрасных берёзовых рощ, среди озёр и речек раскинулся Даугайляй – земля отцов и прадедов, которая славится своим историческим прошлым, родина многих и многих известных всей Литве людей.

Даугайляй сегодня – это центр сельского совета, обосновавшийся у международной магистрали Каунас-Даугавпилс (в 18 км от г. Утены)

На территории Даугайляйского сельсовета находится немало курганов и городищ: Даугайляйский, Антильге, Гатяляй Гарняй, Байоришкес, Нуодегуляй и др.
Обнаружены богатые археологические находки – орудия из древних могильников каменного, бронзового и железных веков свидетельствуют, что в этих местах люди жили с древних времён.
В центре посёлка Даугайляй есть городище, где найдена керамика, характерная для 1-5 в.в.
В З - х км на восток от Даугайляй в дер. Жадавайняй обнаружено древнее капище, где найдены бронзовые украшения, железные топоры с узким лезвием.
Окрестности Даугайляй богаты озёрами. Самое большое из них - Индрая (длина 4,6 км площадью в 300 Га ), название которого связано с именем мифологической богини Индрая. Другие озёра: Лиминеляй, Мишкинис, Падварнис, Паштис, Пелякис (20 Га) манят летом к себе отдыхающих.
В исторических источниках Даугайляй упоминается с 1254 года. О событиях, которые происходили в этом краю, их связи с общей историей Литвы, исторических личностях, поэтах и писателях, о политических и общественных деятелях Вы можете узнать, посетив Даугайляй.

 

ИСТОРИЯ

Центр Даугайляйского сельсовета – это посёлок Даугайляй, в котором проживает 377 жителей.
Согласно энциклопедическим изданиям Даугайляй в исторических источниках упоминается с 1254 года. Те времена напоминает находящийся в центре посёлка городище, на котором в 13 веке стоял деревянный замок.
К сожалению, исчерпывающих сведений о Даугайляй того времени нет. Более подробные сведения о Даугайляй встречаются только с 18 века. С 1735 года Даугайляй уже называют посёлком. Историческое прошлое этого края тесно переплетается историческими событиями страны.
Во времена похода Наполеона в 1812 года в Россию из Вилкмярге через Даугайляй в направлении Полоцка маршировал французский корпус, которым командовал генерал Удином.
В 1831 году во время восстания пребывал сборный передовой отряд Эмили Плетярите.
В 1836 году через Даугайляй был проложен тракт Санкт-Петербург - Варшава. Тогда же была основана основная почтовая станция. О поездке на дилижансе через Даугайляй писал классик литовской литературы поэт Антанас Баранаускас .
Не обошло стороной Даугайляй и восстание 1863 года. В окрестностях Даугайляй действовали повстанцы под руководством К. Лукощюнаса, бывшего завхоза поместья Сташкунишкис. 20 мая 1863 года повстанцы прибыли в Даугайляй.
Во времена запрета литовской печати до Даугайляй доходили литовские книги, газеты, молитвенные книги, которые распространяли Ионас, Юстине и Юлия Юряле,
В 1900 году в Даугайляй была открыта государственная русская начальная школа.
До 1-й мировой войны Даугайляй принадлежал Зарасайскому уезду Анталепской волости.
В 1903 году в Даугайляй проживало 419 жителей. Во время войны (1915г.) Д. очень пострадал.
В 1918 году в Даугайляй была создана Советская власть, которая продержалась до июня 1919 года. На Даугайляйском кладбище захоронены 17 добровольцев Литовской Армии, которые погибли в боях против большевиков. В 1919 году основан Утянский уезд, в который вошла Даугайляйская Волость
В 1920 году начала действовать литовская начальная школа.
В 1921 году в Даугайляй действовало управление волости, почта и полицейский участок, медицинский и ветеринарные пункты, кооператив, общество мелкого кредита, аптека, несколько магазинов и трактиров, льняная мастерская и шерстнобитная, несколько ремесленных мастерских.
В 1936 году в Даугайляй была построена начальная школа шести комплектов.
Начавшаяся советская оккупация нарушила покой даугайляйцев. Арестованы и сосланы семьи Рейнисов, Прунскисов и других.
2-я мировая война унесла жизни даугайляйцев П.Юряле, И.Мяркиса,Б.Кимсы.
Уже 10 июля 1944 года в Даугайляй хозяйничала Советская власть.
Осенью 1944 года в Даугайляй начала действовать прогимназия, которая в 1949 году реформирована в семилетнюю школу, а затем – в восьмилетнюю.
Послевоенные годы трагические и трудные. Организовывалось вооружённое сопротивление Советской власти.
В 1946 году в Даугайляйском краю начали действовать 3 партизанских отряда, но уже в 1949 году погибли командиры рот, увеличились случаи предательств и арестов, партизанская борьба стала ослабевать.
В настоящее время в центре посёлка находится площадка в виде треугольника, где были казнены литовские партизаны.
Осенью 1949 года в Даугайляй был создан первый в районе колхоз, который позже не один раз укрупнялся и просуществовал до 1992 года. С 1992 по 1996 годы в Даугайляй действовало сельскохозяйственное общество.
В 1970 году в центре посёлка выросло новое здание школы, а через 11 лет возле старого здания пристроили спортзал и ещё один учебный корпус. В 1998 году школа в Даугайляй получила статус основной школы.

ПОСЕЩЯЕМЫЕ МЕСТА В ДАУГАЙЛЯЙ

Даугайляйское городище – это археологический памятник, который находится в 300-х метрах от шоссе Утена – Зарасай, датируемое первым тысячелетием.
В конце 17 века на городище был построен первый католический костёл. На его паперти были захоронения.
В 1990 году Институт Истории Литвы (руководитель Г. Забела) исследовал центральную часть городища. Найдены обгорелый фундамент костёла, сложенный из камней и части разрушенных могил. 15 июля 1990 года на городище поставлен деревянный крест в память о первом костёле.

ДАУГАЙЛЯЙСКИЙ КОСТЁЛ

Когда именно был построен первый костёл точных - сведений нет. Однако сохранившиеся старинные метрики свидетельствуют, что уже в конце 17 века здесь существовал костёл.
Современный католический костёл Святого Антанаса построил в 1883 году ксёндз Антанас Румсявичус.
В 1897-1935 г.г. в Даугайляй руководил приходом ксёндз К. Киршинас, который покоится на местном кладбище. Ксёндз К. Киршинас особенно заботился о просвещении земляков.
В 1939 году ксёндз Казимерас Мозура отремонтировал костёл, построил новое здание для нужд Даугайляйского прихода.
Ксёндз Адомас Вишняускас и Гедиминас Шукис заботились о Даугайляйском приходе в послевоенное время.
С 1970 года Даугайляйским приходом руководит и заботится ксёндз Пятрас Балтушка, который в июне 2004 года отметил 50-летие своей деятельности. Он не только заботится о делах прихода, собрал богатую библиотеку. Указом Президента Литовской Республики ксёндз Пятрас Балтушка был награждён рыцарским крестом Великого Литовского князя Гедиминаса.

ДАУГАЙЛЯЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В западной части посёлка находится Даугайляйское кладбище. Захоронения тут ведутся с 1886 года. Здесь покоятся 17 добровольцев Литовской Армии, которые погибли в 1918-1921г.г. в боях с большевиками. Среди погибших обнаружено имя младшего лейтенанта Юргиса Сидаравичуса. Его могила – исторический памятник.
В 1990 году из Иркутска были привезены и перезахоронены останки ссыльного Казимераса Килбаускаса (1885-1949г.г.) На этом кладбище покоится ксёндз Киршинас и доктор философских наук ксёндз Юозапас Чепенас.

ПАМЯТНИК 550-летию КРЕЩЕНИЯ ЛИТВЫ

В центре посёлка есть памятник «Богу и Родине», установленный в 1938 году и посвящённый 550-летию крещения Литвы, а также 25-летнему юбилею Союза католической молодёжи, 20-летию независимости Литвы и 15-летию деятельности Даугайляйской ячейки.
Этот памятник освятил Его Преосвященство, бывший Вильнюсский архиепископ Мечисловас Рейнис, арестованный Москвой и погибший в подвалах Лубянки. Во время оккупации этот памятник хотели уничтожить, но не смогли. Лишь с приходом в Литву Независимости, благодаря ксендзу Даугайляйского прихода Пятраса Балтушки памятник вновь реставрировали, а в 2002 году на его ступенях была прикреплена Памятная плита с именами погибших партизан Даугайляйского края.
Исчерпывающую информацию о Даугайляй, его историческом прошлом и известных людях этого края можно найти в музее края.

МУЗЕЙ ДАУГАЙЛЯЙСКОГО КРАЯ

Музей Даугайляйского края расположен в отдельном и специально оборудованном помещении Даугайляйской основной школы.
Музей торжественно открыт 7 мая 1988 года. С тех пор им руководит бессменный руководитель Музея преподаватель истории Рита Юркявичене.
С наступлением Независимости Литвы экспозиция музея была обновлена.
11 июля 1993 года Музей Даугайляйского Края освятил Паневежский архиепископ Й.Прейкшас. Музей посещают гости из разных мест Литвы и из-за границы. Среди гостей Музея, осматривающих его богатые экспозиции, можно встретить учеников, студентов и многих других людей, проявляющих интерес к истории Даугайляйского края

ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА ДАУГАЙЛЯЙСКОГО КРАЯ

РОДИНА БРОНЮСА КВИКЛИСА – автора 4-х томного издания «Костёлы Литвы».
Бронюс Квиклис родился в дер. Застронас, что под Даугайляй. Здесь же начал посещать Даугайляйскую начальную школу.
Закончив университет Витаутаса Великого, где изучал право и получив диплом экономиста, издал книгу «Даугайляй».
В 1944 году был вынужден эмигрировать из Литвы. Вначале жил в Германии, а с 1949 года в США в Чикаго. В свободное от тяжёлой физической работы время он начал собирать по крупицам материал о костёлах Литвы, который потом перерос в четырёхтомное уникальное издание «Моя Литва» Эта книга об истории деревень и городков-местечек Литвы.
Позже ему удалось издать 7-томный труд «Костёлы Литвы «.
Бронюс Квиклис - это наш земляк, известный деятель за границей, всю свою жизнь посвятивший сохранению литовского духа. На его родине установлен памятный крест.

РОДИНА ПОЭТА ЧЁЖИНИСА ИОНАСА

Поэт Й. Чёжинис родился в 1915 году в дер. Чёжиняй. Там и окончил начальную школу, однако из-за бедности и нехватки средств не смог окончить гимназию. Ему пришлось работать по найму у фермера, работал в типографии, в Анталептской библиотеке.
Спустя несколько лет окончил Вильнюсский библиотечный техникум, чуть позже – изучал библиотековедение в Вильнюсском Университете.
В период 1957-1976 г.г. работал в редакции газеты «Пионер Литвы». Входил в состав «Союза писателей Литвы». Выпустил пять поэтических сборников, стихи и рассказы для детей. Умер 18 июля 1987 года. Покоится в г. Вильнюсе

УСАДЬБА АНТАНАСА И МОТЕЮСА МИШКИНИСОВ

Эта усадьба находится в 5 км от Даугайляй в дер. Юкненай. Там родились и выросли два брата – Антанас и Мотеюс.
Антанас известен как поэт, написавший несколько сборников стихов: «Белая ворона», «Ворота на дороге»», «Четыре города», «Дневник», «Клёны на дороге» и др.
В 1948 году был сослан за принадлежность к подпольной организации. В ссылке пробыл 8,5 лет. Умер в Литве. Захоронен в Вильнюсе.
Мотеюс – переводчик, педагог и литературный исследователь. В своё время работал в гимназиях Каунаса, Мариямполе, Расейняй, Директор департамента начального образования. Умер 5 марта 1974 года в дер. Юкненай. Захоронен на кладбище в Ваясишкисе. Бывшие ученики Мотеюса в память о нём установили памятную стелу. Спустя 10 лет похожий памятник был устновленего брату Антанасу Мишкинису. Автор – народный мастер С.Каранаускас. В настоящее время в их усадьбе создан музей.

РОДИНА АРХИЕПИСКОПА МЕЧИСЛОВАСА РЕЙНИСА

Мечисловас Рейнис родился в 1884 году на хуторе с экзотическим названием Мадагаскар. Это был энциклопедически образованный и эрудированный человек.
Мечисловас Рейнис – Министр иностранных дел Литвы, был архиепископом Вилкавишкиса, управляющим Вильнюсской курии. Ссыльный. Умер в 1953 году в тюрьме города Владимира.
В 1990 году на родине М. Рейниса, на хуторе Мадагаскар установлен деревянный памятный крест. Автор проекта – Р. Лукашейтите, по проекту которой мастер Р. Жалюкас создал этот памятник.

ВЯЛАЙКЯЙ

Это родина историка Пранаса Чяпенаса. Он известен как редактор «Литовской энциклопедии», «Словаря международных слов», во времена Независимой Литвы – редактор 37-томного издания «Литовский энциклопедии», выпущенной в Бостоне, редактор 2-х томного издания «Литовская история новейших времён» и её автор.
3 октября 1980 года историк Пранас Чяпенас умер в США.

ЮОЗАС ЧЯПЕНАС

Доктор философских наук ксёндз Юозас Чяпенас родился 31 октября 1880 года. Гимназию окончил в Вильнюсе, теологию изучал в Жямайтийской Духовной Семинарии в г. Каунасе, философию и научные дисциплины – в Германии. В 1905 году освящён и принял духовный сан. Возглавлял многие приходы по всей Литве. Местом вечного покоя избрал рядом со своим дедушкой Марком Чепенасом на Даугайляйском кладбище. Умер 24 января 1976 года.
В Вялайкяй до сих пор сохранилась усадьба Чяпенасов, расположенная в живописном месте, которую могут посетить все желающие.
ТАУКЯЛЯЙ

Йокубас Шимкявичус – доктор, медицинский деятель и гуманист. Родился 3 июля 1775 года в Расейнском районе. В 1802 году окончил Вильнюсский университет, работал врачом.
В 1805 году он создал Товарищество Вильнюсских медиков. В 1806 году на польском языке издал первый в Литве учебник по хирургии «Теоретическое и практическое учение по хирургии». Первый в Литве начал пропагандировать здоровый образ жизни. В Завещании свои сбережения распределил следующим образом: для создания школы ремесленников, другая часть Завещания определена для бедных детей родной деревни Таукяляй, где и провёл последние дни своей жизни. На том месте установлен памятный столп.

 

Joomla templates by a4joomla