INFORMUOJAME,

kad  nuo 2016 m. balandžio 11 d. prasidėjo

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS, kuris tęsis iki 2016 m. birželio 6 d.

KVIEČIAME DEKLARUOTI PASĖLIUS

EIL.

NR.

 Vietovės pavadinimas  PILIEČIŲ PRIĖMIMO SENIŪNIJOJE DATA
1 Daugailių mstl.

 Balandžio 11, 12, 13, 14, 15 d.

Birželio 1, 2, 3 d.

2 Antilgės, Brinkliškių, Gatelių, Narutiškio , Nečėnų k. Balandžio 18, 19, 20, 21, 22 d.
3 Bajoriškių, Drąsėnų, Gojaus, Dubnų, Taukelių, Moniškio, Šlaitų vns., Mikolojūnų, Zastrono k. Gegužės 23, 24, 25, 26, 27 d.
4 Šlepečių, Šiožinių, Voliškio, Vajasiškio, Paberžės, Polekniškio, Staškūniškio, Žadavainių k. Gegužės 9, 10, 11, 12, 13 d.
5 Juknėnų, Kubilių k. Gegužės 2, 3, 5, 6 d.
6 Blusiškių, Degsnelės, Garnių, Pikčiūnų, Papelekės , Purviniškio k. Gegužės 30, 31 d.
7 Antandrajos, Aukštuolių vns., Degsnio, Maneičių, Nuodėgulių, Ruklių, Salų vns., Stumbrės vns., Šikšnių, Šešėlių k.

 Gegužės 16, 17, 18 d.

 Birželio 1, 2, 3 d.

8 Radeikių k. Gegužės 19, 20 d.
9

Bernotiškių, Daržinių, Duobių, Jonapolio, Latviškių, Mediniškių, Narvydžių, Noliškio, Pakryžės, Pliupų, Šlekiškių, Zabalinos k.

 Balandžio 25, 26, 27, 28, 29 d.  

 Bus priimami ir ne pagal grafiką atvykę asmenys.

Su savimi turėti žemės nuosavybės ar nuomos dokumentus ir planus.

Daugailių seniūnijos žemės ūkio specialistė Ina Janavičienė tel. Nr. 8 698 52 344, 8 389 35 940.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Balandžio 15 dieną Klaipėdoje vyko 21-ojo vyresniųjų klasių mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?" finalas. Pirmą kartą toks renginys buvo organizuojamas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laive N42 „Jotvingis", jame finalo metu tilpo per 80 renginio dalyvių – krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus, renginio klausimų vertinimo komisija, mokiniai ir jų mokytojai.

Skaityti daugiau...

2016 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių futbolo varžybų finalinėse rungtynėse Leliūnų seniūnijos sportininkai įveikė Daugailių seniūnijos atstovus ir iškovojo pirmąją vietą. Rajono žaidynių nugalėtojais tapo: Mindaugas Bartašiūnas, Žydrūnas Anisimovas, Donatas Urniežius, Ričardas Bujavičius, Vitalijus Riauba, Renaldas Laurinavičius, Edvinas Žvirblis, Vytautas Poškus. Pirmą kartą antrąją vietą iškovojo Daugailių seniūnijos futbolininkai: Tadas Taukelis, Evaldas Stuglys, Kęstutis Ramoška, Mindaugas Ramoška, Paulius Malaiška, Deividas Kimsa, Mindaugas Brazauskas. Treti buvo sudeikiečiai: Tomas Grablevskis, Audrius Zuika, Lukas Masiulis, Dalius Drebulis, Ramūnas Paškevičius, Ignas Žitkus, Algirdas Jurgelėnas. Pofutbolo varžybų žaidynėse pirmauja Leliūnų ir Utenos seniūnijų atstovai, surinkę po 47 taškus. Treti- užpaliečiai (43 taškai).

Informacija iš tinklapio http://www.sportas.utena.lm.lt/

2016 m. balandžio 11 d. Seimo narė Milda Petrauskienė lankėsi Daugailių seniūnijoje. Savo apsilankymą Seimo narė pradėjo Ruklių k. VŠĮ Krizių centre ,,Angelų pieva“, kuralbėjosi su Daugailių Šv. Antano Paduviečio  parapijos klebonu ir  šio centro vadovu kunigu Saulium Kalvaičiu, centro socialiniais darbuotojais, gyventojais, įteikė  lauktuvių ir savo  veiklos  ataskaitas. Iš Ruklių kaimo M. Petrauskienė nuvyko į Duobius pas Juditą ir Vygaudą Juknelius. Susipažino su šios daugiavaikės šeimos,  atvykusios iš Vilniaus gyvenimo pokyčiais ir  netradicinės kultūros - kanapių ūkio vystymu, produkcijos gaminimu ir realizavimu. Daugailių pagrindinėje mokykloje bendravo su mokyklos direktoriumi bei mokyklos bičiulių draugijos nariais.
Juknėnų medicinos punkte Seimo narė susipažino su bendruomenės slaugytoja Danguole Stepanavičiene ir jos darbo specifika mažesnėje gyvenvietėje ir aplinkiniuose kaimuose. Juknėnų kaime Milda Petrauskienė susitiko su Nijole ir Jonu Maniušiais.
Apsilankymo  pabaigoje LR Seimo narė susitiko su Daugailių seniūnijos darbuotojais ir gyventojais ir pristatė savo veiklos  2012 - 2016 m. ataskaitą, kurią įteikė atvykusiems į susitikimą. Susitikime Daugailiuose dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

Seniūnijos ir kultūros centro salėje buvo eksponuojama Daugailių krašto gyventojų tautodailės darbų paroda. Joje buvo eksponuojami audiniai, nėriniai, mezginiai, verbos, margučiai, riešinės ir velti darbai. Savo darbus eksponavo Vanda Maniušnienė, Eleonora Žygienė, Audra Udrienė, Renata Reinienė, Stanislava Ribokienė ir Giedrė Eimutienė.

Daugailių bendruomenė nuoširdžiai dėkoja  visiems, parėmusiems bendruomenę ir pervedusiems  2015 metais  2 procentus savo pajamų mokesčio sumos.

Daugailių bendruomenė prašo visus bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus, ar asmenis, norinčius prisidėti prie Daugailių bendruomenės veiklos  pervedant 2 procentus pajamų mokesčio sumos Daugailių bendruomenei. Prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateiktas šiais būdais:

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMĮ; 2. Atsiųstas Lietuvos paštu; 3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai ( įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prašymą FRO512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz. teikiant metinę pajamų deklaraciją ). VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Siunčiant  savo deklaracijos formą paštu reikėtų siųsti voke šiuo adresu : Deklaracijų Tvarkymo Skyrius, Druskininkų AVMI , Neravų g. 8 , Neravų kaimas, 66402 Druskininkai.

Daugailių bendruomenės duomenys, reikalingi formos FRO512 (02 versija) pildymui: - paramos gavėjo identifikacinis numeris – 184292853; - paramos gavėjo pavadinimas – Daugailių bendruomenė; - paramos gavėjo adresas – Didžioji g. 48, 28414 Daugailiai, Utenos r. Jei nė vienas iš nurodytų būdų Jums nėra patogus, prašymą galite užpildyti Daugailių seniūnijoje arba perduoti bendruomenės pirmininkei Jūratei Paliulienei. Prašymai priimami iki 2016 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis:

 • „Parama smulkiesiems ūkiams“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

 • „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

 • „Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

 • „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“ – nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d.

 • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų)“ – nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

  Nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. birželio 6 d. vyks žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pasėlių deklaravimo metu, teikdami vieną paraišką, galite prašyti tiesioginių išmokų bei išmokų už plotus pagal šias KPP priemones:

 • „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;

 • „Ekologinis ūkininkavimas“;

 • „Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;

 • „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.

 

Nuo 2016 m. kovo 1 d.  keičiasi mokestis už prekybą.

Reikės mokėti:

vienai parai - 1,50 Eur

vienai savaitei – 9,00 Eur

vienam mėnesiui – 30,00 Eur

Sąskaitos Nr. LT97 7044 0600 0251 5987.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija.

Įmonės kodas 188705986.

Įmokos kodas 916.

Mokėjimo paskirtis „už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietos išdavimą“ .

 

Daugailių seniūnijos darbuotojai žiemos laikotarpiu pagamino inkilų paukščiams ir juos įkėlė Daugailių miestelio viešose erdvėse esančiuose medžiuose. Automobilių stovėjimo aikštelėje Didžiojoje g., prie buvusios pieninės ir Poilsio zonoje  Bažnyčios g. įkelta 11 inkilų.

Joomla templates by a4joomla