Primename, kad 2016 m. sausio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, gyventojai, įtraukti į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą, privalo deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą. To nepadariusieji iki 2016 m. liepos 1 d. bus išbraukti iš apskaitos ir tuo pačiu neteks teisės į paslaugas, kurias suteikia gyvenamosios vietos deklaravimas, pvz., praras teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, išmokas vaikams, paramą mirties atveju, negalės keisti vairuotojo pažymėjimo, savo vardu registruoti automobilio ir kt.

 Įstatyme apibrėžta, kad į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ribotam terminui (6 mėnesiams) gali būti įtraukiami tik benamiai, asmenys, kurie buvo globojami vaikų globos institucijose ir šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną, asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės šių priemonių taikymo laikotarpiu, taip pat asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį, kiti asmenys, nepatenkantys į šį sąrašą, per likusius du mėnesius iki termino pabaigos turėtų susitvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus.

Gyventojams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą kitiems asmenims priklausančiame, pvz., nuomojamame, būste, kartu su būsto savininku atvykusiems į seniūniją, reikia turėti asmens tapatybės dokumentus ir būsto nuosavybės dokumentus. Jei būsto savininkas negali kartu atvykti, būtina turėti jo notariškai patvirtintą sutikimą deklaruoti gyvenamąją vietą arba sudarytą būsto nuomos ar panaudos sutartį, taip pat būsto nuosavybės dokumentų kopiją.

 

Į armonikininkų šventę Daugailiuose, vykusią 2016 m. balandžio 23 d. atvyko gausus būrys muzikantų. Pačioje šventės pradžioje pasakotojas Emilis Strunkevičius įdomiai porino sąmojingas istorijas. Pasirodymą pradėjo rokiškiečiai: Algis Vaitonis, Vytautas Dagys, Bronius Žvirblis ir Leonas Karaliūnas, Vilius Seržintas, jie  meistriškai grojo polkas, valsus. Bronius Žvirblis grojo polką ne tik su armonika, bet ir su ,,snapeliu" (lūpine armonikėle), o Leonas Karaliūnas - armonika su ,,sparnais" (elektronine armonika). Stasys Junda (varėniškis) atvyko dar su 3 savo krašto muzikantais Danieliumi Taraila, Pranu Ulbinu ir Alfredu Klimu. Ignaliniečiai Kazimieras Blaževičius, Vincas Kliukas, molėtiškis Algimantas Mieliauskas, zarasiškiai Antanas Markevičius ir Gintaras Andrijauskas, uteniškis Kazimieras Streikus nuotaikingai atliko savo pamėgtus kūrinius. Ypatingai džiugu buvo klausytis daugailiškio Mindaugo Didžioko grojimo. Jis, kaip jauniausias  armonikininkas pelnė Jauniausiojo armonikininko prizą. Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino prizai  buvo įteikti Broniui Žvirbliui ir varėniškių kolektyvui. Seniūnės Giedrės Eimutienės prizas atiteko varėniškiams. Visi muzikantai gavo po atminimo medalį . Šventę  šmaikščiai vedė Rasa Lukošiūnaitė. 

 

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatomis, pasikeitus ūkininko ūkio registravimo duomenims, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo savivaldybės administracijai pateikti prašymą, dėl šių pakitimų įregistravimo, t.y. duomenų atnaujinimo.  Šiuo metu yra rengiamas LR Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimas, kuriame numatyta, kad ūkininkas privalės kasmet atnaujinti ūkio duomenis, o to nepadarius, per nustatytą terminą bus išregistruojamas iš Ūkininko ūkio registro. Pataisa turėtų įsigalioti nuo 2017 metų pradžios.        

Prašome visus ūkininkus, pasikeitus ūkio duomenims (žemės sklypų skaičiui, plotui ir kt.) atvykti į seniūniją (pas žemės ūkio specialistę) ir juos atnaujinti. Su savimi turėti duomenų pasikeitimą įrodančius atitinkamus dokumentus (VĮ Registrų centro pažymas apie nekilnojamojo turto įregistravimą).

                                                                                                                         Seniūnija

 

INFORMUOJAME,

kad  nuo 2016 m. balandžio 11 d. prasidėjo

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS, kuris tęsis iki 2016 m. birželio 6 d.

KVIEČIAME DEKLARUOTI PASĖLIUS

EIL.

NR.

 Vietovės pavadinimas  PILIEČIŲ PRIĖMIMO SENIŪNIJOJE DATA
1 Daugailių mstl.

 Balandžio 11, 12, 13, 14, 15 d.

Birželio 1, 2, 3 d.

2 Antilgės, Brinkliškių, Gatelių, Narutiškio , Nečėnų k. Balandžio 18, 19, 20, 21, 22 d.
3 Bajoriškių, Drąsėnų, Gojaus, Dubnų, Taukelių, Moniškio, Šlaitų vns., Mikolojūnų, Zastrono k. Gegužės 23, 24, 25, 26, 27 d.
4 Šlepečių, Šiožinių, Voliškio, Vajasiškio, Paberžės, Polekniškio, Staškūniškio, Žadavainių k. Gegužės 9, 10, 11, 12, 13 d.
5 Juknėnų, Kubilių k. Gegužės 2, 3, 5, 6 d.
6 Blusiškių, Degsnelės, Garnių, Pikčiūnų, Papelekės , Purviniškio k. Gegužės 30, 31 d.
7 Antandrajos, Aukštuolių vns., Degsnio, Maneičių, Nuodėgulių, Ruklių, Salų vns., Stumbrės vns., Šikšnių, Šešėlių k.

 Gegužės 16, 17, 18 d.

 Birželio 1, 2, 3 d.

8 Radeikių k. Gegužės 19, 20 d.
9

Bernotiškių, Daržinių, Duobių, Jonapolio, Latviškių, Mediniškių, Narvydžių, Noliškio, Pakryžės, Pliupų, Šlekiškių, Zabalinos k.

 Balandžio 25, 26, 27, 28, 29 d.  

 Bus priimami ir ne pagal grafiką atvykę asmenys.

Su savimi turėti žemės nuosavybės ar nuomos dokumentus ir planus.

Daugailių seniūnijos žemės ūkio specialistė Ina Janavičienė tel. Nr. 8 698 52 344, 8 389 35 940.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

Balandžio 15 dieną Klaipėdoje vyko 21-ojo vyresniųjų klasių mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?" finalas. Pirmą kartą toks renginys buvo organizuojamas Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų laive N42 „Jotvingis", jame finalo metu tilpo per 80 renginio dalyvių – krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Arūnas Mockus, renginio klausimų vertinimo komisija, mokiniai ir jų mokytojai.

Skaityti daugiau...

2016 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių futbolo varžybų finalinėse rungtynėse Leliūnų seniūnijos sportininkai įveikė Daugailių seniūnijos atstovus ir iškovojo pirmąją vietą. Rajono žaidynių nugalėtojais tapo: Mindaugas Bartašiūnas, Žydrūnas Anisimovas, Donatas Urniežius, Ričardas Bujavičius, Vitalijus Riauba, Renaldas Laurinavičius, Edvinas Žvirblis, Vytautas Poškus. Pirmą kartą antrąją vietą iškovojo Daugailių seniūnijos futbolininkai: Tadas Taukelis, Evaldas Stuglys, Kęstutis Ramoška, Mindaugas Ramoška, Paulius Malaiška, Deividas Kimsa, Mindaugas Brazauskas. Treti buvo sudeikiečiai: Tomas Grablevskis, Audrius Zuika, Lukas Masiulis, Dalius Drebulis, Ramūnas Paškevičius, Ignas Žitkus, Algirdas Jurgelėnas. Pofutbolo varžybų žaidynėse pirmauja Leliūnų ir Utenos seniūnijų atstovai, surinkę po 47 taškus. Treti- užpaliečiai (43 taškai).

Informacija iš tinklapio http://www.sportas.utena.lm.lt/

2016 m. balandžio 11 d. Seimo narė Milda Petrauskienė lankėsi Daugailių seniūnijoje. Savo apsilankymą Seimo narė pradėjo Ruklių k. VŠĮ Krizių centre ,,Angelų pieva“, kuralbėjosi su Daugailių Šv. Antano Paduviečio  parapijos klebonu ir  šio centro vadovu kunigu Saulium Kalvaičiu, centro socialiniais darbuotojais, gyventojais, įteikė  lauktuvių ir savo  veiklos  ataskaitas. Iš Ruklių kaimo M. Petrauskienė nuvyko į Duobius pas Juditą ir Vygaudą Juknelius. Susipažino su šios daugiavaikės šeimos,  atvykusios iš Vilniaus gyvenimo pokyčiais ir  netradicinės kultūros - kanapių ūkio vystymu, produkcijos gaminimu ir realizavimu. Daugailių pagrindinėje mokykloje bendravo su mokyklos direktoriumi bei mokyklos bičiulių draugijos nariais.
Juknėnų medicinos punkte Seimo narė susipažino su bendruomenės slaugytoja Danguole Stepanavičiene ir jos darbo specifika mažesnėje gyvenvietėje ir aplinkiniuose kaimuose. Juknėnų kaime Milda Petrauskienė susitiko su Nijole ir Jonu Maniušiais.
Apsilankymo  pabaigoje LR Seimo narė susitiko su Daugailių seniūnijos darbuotojais ir gyventojais ir pristatė savo veiklos  2012 - 2016 m. ataskaitą, kurią įteikė atvykusiems į susitikimą. Susitikime Daugailiuose dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

Seniūnijos ir kultūros centro salėje buvo eksponuojama Daugailių krašto gyventojų tautodailės darbų paroda. Joje buvo eksponuojami audiniai, nėriniai, mezginiai, verbos, margučiai, riešinės ir velti darbai. Savo darbus eksponavo Vanda Maniušnienė, Eleonora Žygienė, Audra Udrienė, Renata Reinienė, Stanislava Ribokienė ir Giedrė Eimutienė.

Daugailių bendruomenė nuoširdžiai dėkoja  visiems, parėmusiems bendruomenę ir pervedusiems  2015 metais  2 procentus savo pajamų mokesčio sumos.

Daugailių bendruomenė prašo visus bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus, ar asmenis, norinčius prisidėti prie Daugailių bendruomenės veiklos  pervedant 2 procentus pajamų mokesčio sumos Daugailių bendruomenei. Prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galima pateiktas šiais būdais:

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMĮ; 2. Atsiųstas Lietuvos paštu; 3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai ( įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prašymą FRO512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz. teikiant metinę pajamų deklaraciją ). VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Siunčiant  savo deklaracijos formą paštu reikėtų siųsti voke šiuo adresu : Deklaracijų Tvarkymo Skyrius, Druskininkų AVMI , Neravų g. 8 , Neravų kaimas, 66402 Druskininkai.

Daugailių bendruomenės duomenys, reikalingi formos FRO512 (02 versija) pildymui: - paramos gavėjo identifikacinis numeris – 184292853; - paramos gavėjo pavadinimas – Daugailių bendruomenė; - paramos gavėjo adresas – Didžioji g. 48, 28414 Daugailiai, Utenos r. Jei nė vienas iš nurodytų būdų Jums nėra patogus, prašymą galite užpildyti Daugailių seniūnijoje arba perduoti bendruomenės pirmininkei Jūratei Paliulienei. Prašymai priimami iki 2016 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Joomla templates by a4joomla