Plačiau apie Radeikių krašto bendrijos narių išvyką pas menininką Giedrių Mazūrą galima pasiskaityti bendrijos tinklapyje www.radeikiai.lt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AĮ-1086 ,,Dėl fizinių asmenų lankymosi miške apribojimo" apribojamas fizinių asmenų lankymąsis miško teritorijoje - žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8210/0002:99, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, kad. Nr. 8210/0002:192, Daugailių k.v., Bajoriškių kaime, Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone, nuosavybės teise priklausančiuose S. Juodžio individualiai įmonei.Minėta apriboto lankymosi miško teritorija paženklinta apribojimą nurodančiais informaciniais ženklais.Minėtas įsakymas  paskelbtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, atsižvelgiant į 2017 m. spalio 18 d. S. Juodžio individualios įmonės prašymą.

 

2017 10 23 Usackas2017 m. spalio 23 d. 14 val. susitikimas su Vygaudu Ušacku Daugailių pagrindinėje mokykloje. Teisininkas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų ministras, „Misija Sibiras“ iniciatorius, 2010–2013 m. ES specialusis įgaliotinis ir Bendrijos misijos vadovas Afganistane, 2013 - 2017 m. ES atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas pasidalins įspūdžiais iš darbo įvairiuose pasaulio kraštuose, atsakys į Jūsų klausimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcija, skirta artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui ir Piliakalnių metams paminėti. Vytenio Puodėno video reportažas (2017-07-15).

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu TS-165 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės  veiklos stiprinimo  2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje", š. m. spalio 16 d. 15.00 val. Daugailių seniūnijos patalpose vyks išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų pirmininkai ar deleguoti atstovai. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Darbotvarkė:

  1. Dėl priemonės  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse  2017 m.‘‘ projektų finansavimo.

   2. Dėl Lietuvos šimtmečio paminėjimo renginių.

 

Daugailių seniūnijos informacija

 

Dėl liūčių, kurios lėmė katastrofišką situaciją žemės ūkyje, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-27 įsakymu Nr. AĮ-984 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Utenos miesto seniūniją, paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.

 Prašome visus asmenis, kurie Utenos rajono kaimo vietovėse nukentėjo dėl liūčių  kuo skubiau kreiptis į seniūniją ir informuoti apie patirtą žalą.

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Posėdyje, kuriam vadovavo ESK komisijos pirmininkas, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, dalyvavo ESK nariai, seniūnijų seniūnai, specialistai ir ūkininkai. Komisija rinkosi pasitarti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų savivaldybės teritorijoje susidariusios sudėtingos situacijos Utenos rajono savivaldybėje. Posėdžio pirmininkas J. Slapšinskas supažindino posėdžio dalyvius su siūloma darbotvarke. Ją patvirtinus, pirmininkas informavo posėdžio dalyvius, jog yra gautas Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto siūlymas savivaldybėms įvertinti susidariusią padėtį dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių lėmusių žemės ūkio augalų žūtį ir išnagrinėti galimybę nustatyta tvarka paskelbti ekstremalią situaciją (LRS Kaimo reiklų komiteto 2017-09-13 posėdžio protokolo Nr. P-30 nutarimas). Taip pat į savivaldybę kreipėsi Utenos rajono ūkininkų sąjunga su prašymu įvertinti esamą situaciją. Informaciją apie padėtį Utenos rajono savivaldybės žemės ūkiuose pristatė Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Rimantas Rutkauskas, apie padėtį seniūnijų laukuose ir keliuose informavo seniūnijų seniūnai ir ūkininkai.

Skaityti daugiau...

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-165 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skaityti daugiau...

2017 09 12 policijaMieli Daugailių seniūnijos saugios kaimynystės grupės nariai!

Utenos apskr. VPK policijos pareigūnai, Utenos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos atstovai kviečia Jus 2017 m. rugsėjo 12 d. 14.00 val. į Daugailių seniūnijos patalpas. Susirinkimo metu aptarsime teritorijoje vykdomų nusikalstamų veikų tendencijas, saugios gyvenamosios aplinkos ir privačios nuosavybės apsaugos klausimus bei klausimus susijusius su viešąja tvarka. Susirinkimo pabaigoje vykdysime prevencinį vertingų daiktų žymėjimą.

 

 

 

2017 m. rugpjūčio 15 d. 15 val. Žolinės šventė „Oi, jūs žolynai, žali žaliuonėliai“ Daugailiuose (miestelio poilsio zonoje).

Joomla templates by a4joomla