Spausdinti
Daugailių bendruomenė prašo bendruomenės narius, seniūnijos gyventojus pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Daugailių bendruomenei.
Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais:

1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMĮ;
2. Atsiųstas Lietuvos paštu;
3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai ( įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose, galite prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir prašymą FRO512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz. teikiant metinę pajamų deklaraciją ). VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Daugailių bendruomenės duomenys, reikalingi formos FRO512 (02 versija) pildymui:
- paramos gavėjo identifikacinis numeris – 184292853;
- paramos gavėjo pavadinimas – Daugailių bendruomenė;
- paramos gavėjo adresas – Mokyklos g. 4, Daugailiai, Utenos r. LT28414
Jei nė vienas iš nurodytų būdų Jums nėra patogus, prašymą galite užpildyti Daugailių seniūnijoje.
Prašymai priimami iki 2014 m. gegužės 1 d. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.