Spausdinti

Nuo š. m. spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams rengiasi mokėti avansinę išmokos dalį už 2018 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus. Taip pat nuo šios dienos bus mokamas avansas ūkininkaujantiems nederlingose žemėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Kviečiame susipažinti su nustatytais avansinių išmokų dydžiais.

2018 m. spalio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti šie tiesioginių išmokų avansiniai dydžiai:

  1. dalis vienkartinės išmokos už plotus – 43 Eur už ha;
  2. dalis žalinimo išmokos – 34 Eur už ha pareiškėjams, kurie ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) reikalavimus siekia atitikti deklaruodami:

2.1. 15 ha arba mažesnį plotą;

2.2. sertifikuotus, ekologinei gamybai skirtus plotus;

2.3. į „Natura 2000“ teritorijas patenkančius plotus;

2.4. pūdymo ir (arba) įsėlio ir (arba) trumpos rotacijos želdinių plotus, ir (arba) kraštovaizdžio elementus, ir (arba) azotą kaupiančių augalų plotus, nurodytus Taisyklių 2 priedo V skyriuje pateikto Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus III grupėje;

2.5. pievas ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

2.6. pievas iki 5 metų ir (arba) pūdymui skirtus plotus, kurie sudaro daugiau negu 75 proc. ariamosios žemės, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha;

  1. dalis išmokos jauniesiems ūkininkams – 31 Eur už ha;
  2. dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 39 Eur už ha;
  3. dalis susietosios išmokos už baltyminius augalus– 34 Eur už ha;
  4. dalis susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 9 Eur už ha;
  5. dalis susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai – 64 Eur už ha.

Taip pat nuo spalio 16 d. bus mokamas susietosios paramos už pienines karves avansas – 73 Eur už pieninę karvę.

 

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. išmokos pagal atitinkamą paramos schemą sumos dalį, tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – 85 proc. skirtos paramos. Avansinės išmokos bus mokamos iki lapkričio 30 d.

 Daugiau naudingos informacijos straipsnyje „Nuo spalio vidurio – avansinės išmokos“.