Spausdinti

Medžiojamieji gyvūnų pridarė žalos – nedelsiant kreipkitės

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius kartu su Lietuvos

Medžiotojų ir žvejų draugija parengė informaciją dėl medžiojamųjų žvėrių daromos žalos netrukus

pasirodysiančiam lankstukui. Lankstukas  išdalintas medžiotojų draugijos nariams, ūkininkams,

seniūnams, žemės sklypų/miškų savininkams. Pateikiame  lankstuko informaciją.

ATMINTINĖ DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ ŽVĖRIŲ DAROMOS ŽALOS

Lietuvos Medžiotojų  ir  žvejų  draugijos  (toliau  -  MŽD)  Utenos  skyrius  palaiko, nori ir  siekia  ateityje  palaikyti  gerus  santykius  su  žemės/miško  sklypų  savininkais,  ūkinių gyvūnų laikytojais ir siekia kuo efektyviau apsaugoti  jų  pasėlius, mišką bei ūkinius gyvūnus nuo medžiojamųjų  gyvūnų  daromos  žalos  bei  kuo  greičiau  ir  abiems  pusėms  primtinomis sąlygomis įvertinti žalos dydį.

Žemės sklypų/miškų  savininkus,  ūkinių  gyvūnų  laikytojus  dėl  medžiojamųjų gyvūnų daromos/padarytos  žalos  prašome  nedelsiant  kreiptis  į  MŽD  Utenos  skyrių  adresu: Vyžuonų g. 17, Utena,  arba  skambinti  telefonu  8 687 82749. Bus suteikta informacija kaip susisiekti su konkrečioje teritorijoje medžiojančio klubo vadovais.

Siekiant per kuo trumpesnį laiką  išspręsti medžiojamųjų  gyvūnų daromos žalos problemas, žemės/miško savininkus, ūkinių gyvūnų laikytojus  prašome  tiesiogiai susisiekti su medžiotojų klubų vadovais ir atkreipti dėmesį į keletą teisės aktais reglamentuojamų punktų.

SAVININKAI:

-turi sugebėti parodyti savo žemės ar miško sklypo ribas natūroje (jeigu žala padaryta žemės ūkio pasėliams, hidrotechnikos įrenginiams ar miškui);

-turėti RC pažymėjimą apie žemės/miško sklypo įregistravimą ir sklypo planą;

-turi nebūti uždraudę medžioti žemės/miško sklype, kuriame padaryta/daroma žala;

-žemės ūkio  pasėliai  augantys  miško  apsuptyje  iki  3  ha  sklype  turi  būti   saugomi elektriniu piemeniu arba aptverti tvora, neleidžiančia kanopiniams žvėrims patekti į pasėlį;

-kmynų pasėliai, nepriklausomai nuo ploto, turi būti aptverti tvora;

-ūkiniams gyvūnams apsaugoti taikomos prevencinės priemonės.

KOKIA ŽALA VERTINAMA?

1. Žala  žemės  ūkio  pasėliams  ar  hidrotechniniams  įrenginiams,  kurią  padaro  kanopiniai  žvėrys  ir bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus.

2. Žala  miškui, kurią  padaro kanopiniai žvėrys ir bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir  jeigu  pagal  metodiką  apskaičiuota  stipriai  pažeistų  bei  žuvusių  medelių  jaunuolynuose dalis viršija 20 proc. arba vyresnio amžiaus medelynuose stipriai pažeistų tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 proc. ir jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituotas, sumedžiojimo limitai.

3. Vertinant žalą žemės ūkio pasėliams, atsižvelgiama į pasėlio piktžolėtumą, užmirkimą, kenkėjų ar ligų išplitimą, derlingumą, kitus veiksnius, derliaus nuėmimo laiką.

4. Apskaičiuojant  žalą,  atsižvelgiama  į  derliaus  praradimą  ir  kokybės  prastėjimą  dėl  vėlavimo  jį nuimti.

5.Žala visai neapskaitoma ir neatlyginama, jeigu pasėliai sunyko dėl gamtinių veiksnių arba vėliau juos sunaikino medžiojamieji gyvūnai dėl to, kad derlius buvo paliktas ir nenuimtas laiku.

ŽALA ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS

Tai žala,  kurią  medžiojamieji  gyvūnai  padaro  javų,  kukurūzų,  bulvių,  runkelių,  ir  kt.  žemės  ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, kultūrinėms pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami.

ŽALA ŪKINIAMS GYVŪNAMS

Tai žala, kurią padaro medžiojamieji gyvūnai, paveikdami ūkinius gyvūnus,  dėl ko jie sužalojami arba nugaišta.

Ūkinis gyvūnas – tai gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ar kitais ūkininkavimo tikslais.

1. Padaryta žala sužalojus ūkinius gyvūnus apskaičiuojama ir atlyginama pateikus gydymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą apie ūkinio gyvūno sužalojimą.

2. Žala skaičiuojama pagal ūkinio gyvūno praėjusio mėnesio vidutinę rinkos kainą, atsižvelgiant į ūkinių gyvūnų rūšį, amžiaus grupę, jų skaičių ir svorį.

ŽALA MIŠKUI

Tai žala, kurią medžiojamieji gyvūnai per metus padaro pakenkdami miško želdiniams ir žėliniams, jaunuolynams ar  medynuose  augantiems  medžiams,  nuskabydami  jų  ūglius,  nulaupydami  ar  nutrindami žievę,  nugrauždami  kamienus,  užtvindydami  mišką  vegetacijos  laikotarpiu,  jeigu medžiai dėl to nudžiūsta.

1.Vertinamo miško sklypo įstrižainėje kas 25 metrai išskiriamos apvalios apskaitos aikštelės, kurių spindulys – 4 metrai.

2. Apskaitos  aikštelėse  apskaitomi  tik  tikslinių  rūšių  medžiai,  suskirstant  juos  pagal  pažeidimo laipsnius, išskyrus sunykusius dėl netinkamo pasodinimo, kenkėjų, ligų ir meteorologinių veiksnių – jie į apskaitą netraukiami.

3. Padaryta žala apskaičiuojama vadovaujantis Metodika.

Atsiradus prieštaravimams  žemės/miško  sklypų  savininkai,  ūkinių  gyvūnų  laikytojai  dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos/padarytos žalos nedelsiant turi kreiptis į seniūniją.

Utenos skyriaus medžiotojų klubų vadovų telefonai:

M.K. „STUMBRAS“     8 698 34799

M.K. „SUNGAILIŠKIS”     8 615 85802

M.K. „SKAISTAŠILIS”   8 618 24397

M.K. „ĄŽUOLIJOS”     8 698 48634

M.K. „UŽPALIŲ”      8 615 36861

M.K. „KRAŠUONOS”   8 603 77391

M.K. „SAKALAS”    8 686 43826

M.K. „DAUGAILIŲ”     8 698 70131

M.K. „MIŠKININKŲ”   8 686 81294

M.K. „TAURAGNŲ”     8 618 83140

M.K. „ELNIAS”   8 655 69307

M.K. „VYŽUONŲ”     8 687 82749

M.K. „ALSUODIS”  8 612 84904

M.K. „AIDAS”   8 616 54851

M.K. „AISETAS”   8 698 02451

M.K. „AŽUGIRIS” 8 698 81851

M.K. „SENASIS VILKAS” 8 614 35502

M.K. „DAUNORIŲ” 8 687 83597

MŽD Utenos skyrius tikisi abipusio supratimo ir sutarimo.

Atgal