Vykdant Vyriausybės nutarimą nuo balandžio 4 d. pagal sudarytą grafiką Utenos rajono kaimo vietovėse, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bus atliekama traktorių, savaeigių mašinų, priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų techninė apžiūra, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2017 metais. Apžiūrai, kartu su technika, savininkai pateikia mašinų registracijos dokumentus, traktoriaus arba automobilio vairuotojo galiojantį  pažymėjimą suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą ( už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 5,00 euro, už priekabą 3,00 euro sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300,  gavėjo kodas 188659752, įmokos - mokesčio kodas 53082). Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės mašinos, priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai  įmama 5,70 euro valstybės rinkliava. Traktoriaus savininkas gali pateikti jį techninei apžiūrai nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Visos mašinos tikrinamos jas užvedus ir išbandžius. Tikrinamas variklio, transmisijos, vairo mechanizmo, stabdžių, hidraulinės, apšvietimo ir signalizacijos sistemų darbas. Ypatingas dėmesys techninės apžiūros metu skiriamas ratiniams traktoriams su priekabomis, naudojamiems transporto darbuose, savos gamybos priekaboms, darbo apsaugai ir aplinkosaugai. Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, standartinėmis pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, avarinio sustojimo ženklais, šviesą atspindinčiomis liemenėmis.

    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2015m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-969 pavedė valstybinei įmonei Mašinų bandymo stočiai vykdyti įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolę. Stoties darbuotojai turi teisę  techninės apžiūros vietoje arba traktoriaus buvimo vietoje atlikti traktoriaus, kuriam buvo atlikta techninė apžiūra, techninės būklės kontrolinį patikrinimą. Technikos savininkai privalo sudaryti galimybę Stoties darbuotojams patikrinti traktorius, apžiūros tvarkoje numatytus dokumentus, taip pat dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad atlikta techninė apžiūra (techninės apžiūros taloną). Apie patikrinimo rezultatus Stotis informuoja techninę apžiūrą atlikusios savivaldybės administraciją ir technikos savininką.

                  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkoje numatyta tais atvejais, kai pasibaigus techninės apžiūros galiojimo laikui atlikti kitą techninę apžiūrą nėra galimybės, kita techninė apžiūra gali būti atlikta vėliau, tačiau per 10 darbo dienų po talone nurodytos dienos imtinai.

     

   

      VIETOVĖS  PAVADINIMAS

        DATA

   LAIKAS val.

     1.

  RADEIKIŲ  KAIMAS

       04-19

        12-14

     2.     

  RUKLIŲ  KAIMAS

       04-19

        14-15

     3.

  DAUGAILIŲ  DIRBTUVĖS

       04-20

        10-12

     4.

  ŠLEPEČIŲ  KAIMAS

       04-20

        12-13

     5.

  JUKNĖNŲ  KAIMAS

       04-20

        14-16

            

                Valstybės rinkliava:   Traktoriaus, savaeigės važiuoklės techninė apžiūra -  5,00 EUR. Priekabos  techninė  apžiūra – 3,00 EUR.

  Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės važiuoklės ir priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai

  mokoma 5,70 EUR valstybės rinkliavos.

 

                         Gavėjas:  Valstybinė mokesčių inspekcija prie  LR finansų ministerijos,

                                 sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo įmonės kodas 188659752,  įmokos kodas 53082

 

Joomla templates by a4joomla