Spausdinti

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS UTENOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA 2016 m. gegužės 3 d. 13.45 val. KVIEČIA DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJUS Į SUSITIKIMĄ DAUGAILIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE.
SUSITIKIMO PROGRAMA
13:45 - 14:05 Epizootinė situacija Europoje. Snukio-nagų ligos, Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro plitimo tendencijos. 2015 metų valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga. Pranešėjas: Utenos VMVT viršininko pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Stukas
14:05 - 14:45 Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo galimybės Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešėjas: Utenos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Audronius Tubys


14:45 - 15:00 Gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų) ženklinimo ir registravimo tvarka. Ūkinių gyvūnų deklaravimas ir ženklinimas.
Pranešėjas: Utenos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Audronius Tubys
15:00 - 15:20 Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiniams gyvūnams. Paukščių laikymo reikalavimai. Pranešimų apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus apžvalga.  Pranešėjas: Utenos VMVT viršininko pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Stukas
15:20 – 16:00 Pieno ūkiams taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimo kontrolė. Pieno supirkimo atnaujinimo tvarka. Pranešėjai: Utenos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja – inspektorė Vida Tiškuvienė
16:00 – 16:25 Maisto produktų ženklinimo reikalavimai. Vartotojų nusiskundimai dėl maisto produktų kokybės ir saugos. Pranešėjai: Utenos VMVT vyriausioji specialistė - maisto produktų inspektorė Vaida Gavėnienė
16:25 – 16:45 Kiti klausimai, diskusijos.
Susitikime taip pat dalyvaus Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Urbonas, atsakingas už melioruotos žemės ir melioracijos bei hidrotechninių statinių bei įrenginių būklės stebėjimą, melioracijos statinių ir melioruotų žemių eksploatacinę priežiūrą.

Atgal