Spausdinti

Informuojame, kad pasikeitė Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos pateikimo laikotarpis. Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus (pieno ar pieno produktų pardavimas turguose, kaimynams, vartojimas savo reikmėms maistui, gyvuliams šerti ir kt.), privalo nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau – deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį. Pieno gamintojai, turintys galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. galės jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) internetinėje svetainėje www.vic.lt ir patys užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Jei pieno gamintojai neturi galimybės ar nenori naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. galės kreiptis į savivaldybės Kaimo plėtros skyrių (Utenio a. 4, 319 arba 320 kab.). Savivaldybės darbuotojai užpildys deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį. Reikalavimai gamintojams: 1. būti žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu; 2. turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Jų skaičius turi pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir (arba) pieno produktų kiekius; 3. tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"; 4. deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti; 5. laikytis Reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtintų Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 „Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo". Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse. Gamintojai, parduodantys ir (arba) atiduodantys pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pieno apskaitą (rekomenduojama kiekvieną dieną) ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus Centro tvirtinamame TP žurnale (elektroninėje arba popierinėje formoje). TP žurnalų formas galėsite gauti atvykę į seniūnijas arba Kaimo plėtros skyrių. Pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje. Gamintojas, pateikęs deklaraciją, galės ją tikslinti iki tų pačių metų liepos 1 d.

Daugiau informacijos suteiks atitinkamos seniūnijos žemės ūkio specialistai arba Kaimo plėtros skyriaus specialistai, tel. 8 389 64 012.

                                                           Kaimo plėtros skyriaus informacija