Spausdinti

KVIEČIAME DALYVAUTI LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOJE IR TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI

                           „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“

Paraiškos NMA (Nacionalinėje mokėjimo agentūroje) priimamos

nuo 2016-02-01 iki 2016-03-31.

Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas (sodų bendrijos netinkama įgyvendinimo vieta).

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruos gyvenamąją vietą.

Paramos gavėjas įsipareigoja mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą ir arba jo dalies nuosavybės teisių. Projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Pareiškėjas atsiskaitymus su tiekėjais privalės vykdyti tik per finansines institucijas, tinkamai likviduoti asbesto liekanas.

Paramos gavėjas turės apdrausti pakeistą stogą ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

-asbestinių atliekų transportavimas iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos;

-statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti (įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos);

-projekto viešinimo išlaidos.

Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektų atrankos kriterijai:

1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą (didžiausias balas – 30).

2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) (didžiausias balas – 10).

    - yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) (didžiausias balas – 10).

- yra sulaukęs pensinio amžiaus ir arba gauna senatvės pensiją (didžiausias balas – 10).

3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (didžiausias balas – 20).

4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (didžiausias balas – 30).

5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (didžiausias balas – 10).

Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai tik asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu, arba elektroniniu formatu, naudojantis ŽŪM IS portalo internetine prieiga.