Spausdinti

        Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. TS-52 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą 2015 metais, sąrašo patvirtinimo“, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą Daugailių seniūnijai buvo skirta 3032,00 Eur.

     Vietos bendruomenės tarybos nariai svarstė viešuosius bendruomenių poreikius tenkinančių lėšų paskirstymą ir nusprendė skirti 2432,00 Eur einamiesiems tikslams, o 600,00 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti.

      Nuo metų pradžios einamiesiems tikslams panaudota 1925,36 Eur.

      Seniūnijos bendruomenėms nupirkta  3 karučiai, 3 kastuvai, 6 vėduokliniai grėbliai. Minėti daiktai perduoti seniūnaičiams. Šiomis darbo priemonėmis bus tvarkomos gyvenviečių viešosios erdvės. Jais naudosis darbuotojai, kurie priimti dirbti viešuosius darbus bei gyventojai , atliekantys visuomenei naudingus darbus už socialines pašalpas.

      3 krepšinio kamuolius žaidimui gaus Daugailių, Radeikių ir Juknėnų vaikai ir jaunimas.

      Prieš Daugailių miestelio šventę buvo sukurtas ir pagamintas padėkos ženklas „Už nuopelnus Daugailių kraštui“. Pirmasis padėkos ženklas buvo įteiktas Antanui Vilūnui.

      Ilgalaikis turtas (sniego kastuvas) planuojamas įsigyti iki IV ketvirčio pabaigos. Jis bus naudojamas Daugailių miestelyje valant sniegą nuo naujų miestelio šaligatvių.